Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Blended Learning - en introduktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Blended Learning - en introduktion"— Præsentationens transcript:

1 Blended Learning - en introduktion
Karsten Gynther Videncenterchef University College Sjælland

2 Blended Learning – begrebsdefinition
undervisning, der ”integrerer netbaseret undervisning med tilstedeværelsesundervisning på en planlagt, pædagogisk udbytterig måde, som ikke bare kombinerer, men har pædagogisk gavn af at integrere tilstedeværelsesaktiviteter med netbaserede aktiviteter og omvendt” (Vignare, 2007 s. 37) Blended learning kombinerer tilstedeværelsesundervisning og computermedieret undervisning (Gramham, 2006).

3 Begrundelser for Blended Learning
Institutionsperspektiv: Nye målgrupper og evt. ressourcebesparelser Studenterperspektiv: Fleksibilitet og øgede adgangsmuligheder Underviserperspektiv: Potentiel pædagogisk udvikling (forbedret undervisningskvalitet)

4 Blended Learning er fleksible uddannelser
Tilstede-værelses-undervisning Parallel-undervisning Blended Learning Net-undervisning (fjern-undervisning) Tre arketypiske didaktiske rum

5 Blended Learning er fleksible uddannelser
Tilstede-værelses-undervisning Parallel-undervisning Blended Learning Net-undervisning (fjern-undervisning) Grundkategorierne ”tid” og ”sted”. Synkron kommunikation. Samme tid/samme sted.

6 Blended Learning er fleksible uddannelser
Tilstede-værelses-undervisning Parallel-undervisning Blended Learning Net-undervisning (fjern-undervisning) Grundkategorierne ”tid” og ”sted”. Synkron kommunikation. Samme tid/samme sted. Asynkron kommunika-tion. Forskellig tid / forskellige steder.

7 Blended Learning er fleksible uddannelser
Tilstede-værelses-undervisning Parallel-undervisning Blended Learning Net-undervisning (fjern-undervisning) Grundkategorierne ”tid” og ”sted”. Synkron kommunikation. Samme tid/samme sted. Synkron kommuni-kation. Samme tid / forskellige steder Asynkron kommunika-tion. Forskellig tid / forskellige steder.

8 Tre arketypiske didaktiske rum
Tilstede-værelses-undervisning Parallel-undervisning Blended Learning Net-undervisning (fjern-undervisning) To former for parallelundervisning: a) Parallelle hold b) Enkelttilkoblede studerende En kombination: Global Classroom projektet: Lokalt link

9 Tre arketypiske didaktiske rum
Tilstede-værelses-undervisning Parallel-undervisning Blended Learning Net-undervisning (fjern-undervisning) To former for parallelundervisning: a) Parallelle hold b) Enkelttilkoblede studerende En kombination: Global Classroom projektet: Stationært eller mobilt læringsmiljø ? Lokalt link

10 Valg af blended learning koncept for IHK – valg af uddannelsesdesign
Forskellig sted : Netbaseret og parallel undervisning Fleksibi l i tet Læringsrum Det grundlæggende uddannelsesdesign for IHKs blended learning koncepter skal kombinere: Deltagerbehov og forventninger Uddannelseskrav Uddannelsens kultur Samme sted: Tilstedeværelsesundervisning

11 Læringsrum Læringsmiljø
Valg af undervisningsdesign Forskellig sted : Netbaseret og parallel undervisning Læringsrum Læringsmiljø Samme sted: Matrikelundervisning

12 Læringsrum Læringsmiljø
Hvad skal man lære og hvordan lærer man på IHK? Forskellig sted : Netbaseret og parallel undervisning Læringsrum Læringsmiljø Kommunikation Iagttagelse Samme sted: Matrikelundervisning

13 Læringsrum Læringsmiljø
Grundkategorier i blended læring Forskellig sted : Netbaseret og parallel undervisning Læringsrum Læringsmiljø Kommunikation Iagttagelse Interaktionsnær kommunikation Samme sted: Matrikelundervisning

14 Læringsrum Læringsmiljø
Grundkategorier i blended læring Forskellig sted : Netbaseret og parallel undervisning Interaktionsfri kommunikation (net) Læringsrum Læringsmiljø Kommunikation Iagttagelse Interaktionsnær kommunikation Samme sted: Matrikelundervisning

15 Læringsrum Læringsmiljø
Grundkategorier i blended læring Forskellig sted : Netbaseret og parallel undervisning Interaktionsfri kommunikation (net) Læringsrum Interaktions-begrænset kommunikation (parallel) Læringsmiljø Kommunikation Iagttagelse Interaktionsnær kommunikation Samme sted: Matrikelundervisning

16 Didaktisk design af blended learning: Det pædagogiske grundsyn
To typer af blended learning modeller: Den individorienterede model trækker på kognitive læringsteorier og har fokus på maksimal fleksibilitet for den enkelte studerende gennem adgang til et varieret udbud af opgaver og ressourcer, som præcis passer den enkelte studerendes foretrukne ”læringsstil”. Den kollaborative model trækker på sociale læringsteorier og designer et netbaseret læringsmiljø, som primært har fokus på de studerendes samarbejde organiseret omkring mindre gruppe- eller holdopgaver understøttet af web 2.0 medier som blogs, wikis eller forumdiskussioner.

17 Et godt didaktisk design for blended learning
udnytter de nye teknologimedierede muligheder for at stille fleksible og differentierede ressourcer og opgaver til rådighed for de studerende. og samtidig designes både tilstedeværelsesmiljøet og det netbaserede miljø på en måde, så det faciliterer og stilladserer opbygningen af kollaborative lærende fællesskaber. Det handler om at det didaktiske design både skal: facilitere de studerendes adgang til viden understøtte etablering af relationer mellem de studerende og samtidig stilladsere deres tilstedeværelse på nettet

18 E-moderering og teknisk support
Gilly Salmon, 2002

19 Et godt didaktisk design for netbaseret undervisning
Lærerstøtte (Stilladsering høj/lav) x x x x x x Deltagerorienteret Stoforienteret Forskellige aktivitetstyper : x

20 Faser og undervisningssekvenser i blended learning
Før Under Efter Før tilstedeværelsessekvensen Under tilstedeværelsessekvensen Efter tilstedeværelsessekvensen The flipped Classroom

21 Transformation til blended learning – erfaringer:
Redesign hele uddannelsen/faget/kurset/emnet – start på en frisk! Skab et samlet læringsmiljø med udgangspunkt i et pædagogisk grundsyn, og en analyse af hvad der kan læres face to face og hvad der kan læres i et medieret undervisningsmiljø. Udvælg og prioriter et eksemplarisk indhold. Konstruer studieaktiviteter, som kombinerer tilstedeværelsesaktiviteter med netbaserede aktiviteter. Faciliter og stilladser de studerendes tilstedeværelse og samarbejde over nettet. Alle referencer er i den udleverede artikel om blended learning


Download ppt "Blended Learning - en introduktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google