Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VEJEN TIL JOBBET Det er godt at være bevidst om alle muligheder. Jo større en del af stillingsmarkedet, du bearbejder, jo større er sandsynligheden for,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VEJEN TIL JOBBET Det er godt at være bevidst om alle muligheder. Jo større en del af stillingsmarkedet, du bearbejder, jo større er sandsynligheden for,"— Præsentationens transcript:

1 VEJEN TIL JOBBET Det er godt at være bevidst om alle muligheder. Jo større en del af stillingsmarkedet, du bearbejder, jo større er sandsynligheden for, at jobsøgningen lykkes.

2 STILLINGSMARKEDET

3 VÆRD AT VIDE Stillingsmarkedet består af det synlige og det usynlige stillingsmarked. Det synlige stillingsmarked består af stillinger f.eks. på internettet eller i aviser Det usynlige stillingsmarked består af stillinger, som ikke er slået op

4 STILLINGSMARKEDET Det kræver forberedelse, struktur og målrettet indsats at søge job på det usynlige stillingsmarked Der er større chance for at få job på det usynlige marked Sandsynligheden for at komme i betragtning til et job stiger, hvis du er aktiv på både det synlige og det usynlige stillingsmarked

5 STILLINGSMARKEDET Hvordan ser dit stillingsmarked ud?
Hvad er din plan og din strategi – helt konkret? Stemmer dine forventninger med den virkelighed, du møder? Drøft dette 2 og 2 i 10 minutter.

6 AFVENTENDE VS. AKTIVE JOBSØGNINGSMETODER
Afventende – virksomheden har udspillet det er virksomheden, der slår en ledig stilling op det er virksomheden, der opfordrer dig til at sende en ansøgning det er virksomheden, der kontakter dig på baggrund af din ansøgning og du venter passivt på virksomhedens udspil

7 AFVENTENDE VS. AKTIVE JOBSØGNINGSMETODER
Aktiv – er kendetegnet ved, at du tager initiativet det er dig, der kontakter virksomheden det er dig, der undersøger, om virksomheden har et job til dig det er dig, der skaber et behov for dine færdigheder det er dig, der styrer jobsøgningen ved at henvende dig uopfordret til virksomheden

8 TELEFONEN – ET EFFEKTIVT REDSKAB
For mange føles det vanskeligt at bruge telefonen i jobsammenhæng Usikkerheden bunder ofte i, at man ikke helt har tænkt over, hvad man vil sige eller spørge om Det er derfor vigtigt at forberede sig – og øve sig

9 HVORNÅR BRUGES TELEFONEN?
Indsamling af informationer generelt Uopfordrede ansøgninger – søgning af møde vedr. muligheden for job Uddybning i forbindelse med jobannoncer Netværksarbejde – aftale om møder vedr. råd og vejledning Opfølgning på ansøgninger, møder og eventuelle afslag

10 FØR SAMTALEN Jo bedre, du er forberedt på telefonsamtalen, jo nemmere er det at bruge telefonen, og jo bedre resultater vil du opnå Din forberedelse før samtalen skal som minimum omfatte følgende tre forhold: Beskriv, hvad du vil opnå med henvendelsen – f.eks. ved at formulere tre gode spørgsmål – du ringer ikke bare for at ringe Beslut, hvem du vil tale med – og om der kunne være et alternativ Forbered et manuskript

11 MANUSKRIPT TIL SAMTALEN
1. Åbning Åbningen er enkel og kort. Det er væsentligt, at kontaktpersonen kommer på banen og giver dig en accept af, at samtalen kan fortsætte. 2. Giv plads til accept Din kontaktperson kan enten svare ja eller nej til din åbning. Er svaret et nej, kan du foreslå selv at vende tilbage senere. Er svaret et ja, går du videre . 3. Baggrund og evt. forslag til møde Du begrunder her din henvendelse. Har du sendt et brev, før du ringer til kontaktpersonen, gengiver du kort og præcist indholdet af dit brev. Afslutningsvis foreslår du evt. to mødetidspunkter. 4. Indvendinger, og hvordan du imødegår dem I telefonen vil du kunne møde indvendinger, som du skal forsøge at imødegå. Det er ikke altid, det alligevel fører frem til dit mål (som måske er et møde), men sandsynligheden forøges betydeligt, når du benytter denne teknik. 5. Bekræft aftalen 6. Afslutning Afslut kort og venligt samtalen.

12 UNDER SAMTALEN Det er vigtigt, at du har ro omkring dig, når du ringer op. Lad dig eventuelt inspirere af følgende gode råd: Tal langsomt og tydeligt, gør det enkelt og kort Smil i telefonen Husk at lade den anden tale ud Lyt aktivt – stil uddybende spørgsmål Kommentér de ting, som den anden fortæller – men kun, hvis du har noget fornuftigt at sige Lad ikke samtalen trække i langdrag Afslut samtalen, når du har gjort, hvad der er muligt for at få opfyldt formålet med samtalen

13 EFTER SAMTALEN Det er vigtigt for din troværdighed, at du overholder og følger op på de aftaler, du har truffet under telefon-samtalen. Skriv ned, hvad I har talt om Bekræft eventuelle aftaler skriftligt Følg op på eventuelle aftaler om at ringe tilbage senere eller sende materiale

14 VÆRD AT HUSKE Telefonsamtalen er et afgørende værktøj i din jobsøgning
Jo bedre forberedt du er, jo nemmere bliver det at få det ønskede udbytte af samtalen Telefonsamtalen giver mulighed for hurtig respons

15 er et godt værktøj til at skabe den indledende kontakt, sende dit CV og din ansøgning og som opfølgning på aftaler Med en kan du med fordel lave en kampagne, der kan sendes til mange virksomheder på en gang Med en er du ligesom med telefonen uafhængig af, om den person, du søger, er fysisk til stede En ulempe er, at man kan blive glemt i indbakken – hvilket dog er en god mulighed for at følge op telefonisk

16 E-MAIL - OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Uanset, hvorfor du kontakter virksomheden, er det vigtigt, at du formulerer dig klart og gør det tydeligt, hvad dit anliggende er Ligesom ved ansøgninger, er det vigtigt, at du undgår slåfejl mv. og efterlader det bedste indtryk Husk at følge op på aftaler indgået pr. mail Husk at vedhæfte dokumenter, før du sender Skriv noget relevant i emnefeltet

17 PERSONLIG HENVENDELSE
Den personlige henvendelse er ofte en positiv indgang til kontakt med en virksomhed Den viser som udgangspunkt, at du er proaktiv i din adfærd, og, at du er villig til at gøre noget ekstra Hvis du er heldig, så kommer du til samtale ved samme lejlighed

18 PERSONLIG HENVENDELSE - OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Vid, hvem du vil tale med Vær velforberedt – også på en afvisning Lav research på virksomheden Find områder, hvor du kan bidrage, og hvor de måske har et behov Hav elevatortalen klar Hav de nødvendige dokumenter med, gerne i flere eksemplarer Klæd dig til lejligheden Vær opmærksom på dit kropssprog

19 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
At bruge den aktive jobsøgningsmetode, genvejene og de forskellige værktøjer, vil sikkert kræve, at du træder ud af din komfortzone, men det er først der, vi udvikler os. Tro på den værdi, du kan tilføre en virksomhed. ”Mod er ikke fraværet af frygt, men det at handle på trods af den” Mark Twain

20 Opsamling og afslutning
TAK FOR I DAG Opsamling og afslutning


Download ppt "VEJEN TIL JOBBET Det er godt at være bevidst om alle muligheder. Jo større en del af stillingsmarkedet, du bearbejder, jo større er sandsynligheden for,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google