Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Socialpsykiatrien i ny organisering Velkommen til Dialogmøde i Socialpsykiatrien HTK.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Socialpsykiatrien i ny organisering Velkommen til Dialogmøde i Socialpsykiatrien HTK."— Præsentationens transcript:

1 Socialpsykiatrien i ny organisering Velkommen til Dialogmøde i Socialpsykiatrien HTK.

2 Socialpsykiatrien i ny organisering – de grundlæggende værdier Et rigtigt liv Recovery Rehabilitering

3

4 Et rigtigt liv Rigtigt job Rigtig uddannelse Rigtig bolig Rigtige relationer ”Vi vil ikke have det, I tilbyder os - vi vil have det samme som jer”

5 Paradigmet Vores mission: Vi udfører socialt arbejde med borgere, der har været eller er sindslidende. Det er noget andet end social psykiatri Recovery og rehabilitering.

6 Definition på recovery Recovery er en dybt personlig og unik proces, som forandrer personens holdninger og værdier. Recovery indebærer en opdagelsesrejse ind i sig selv som menneske og en forandringsproces, hvor man vokser hinsides den katastrofe, som den psykiske sygdom har forårsaget ( Anthony 2000) “ “Det er en proces hen imod et nyt selvbillede, et jeg, som ikke er fuldstændig underkastet sygdommen” (Strauss 1989).

7 International forskning i recovery Ca. en tredjedel kommer sig helt Ca. en tredjedel kommer sig socialt Den sidste tredjedel kommer sig ikke helt - eller slet ikke Fortællingerne om mennesker med sindslidelser handler om den sidste tredjedel – og behandling og tilbud til hele gruppen sammensættes ud fra disse fortællinger Kilde: Videnscenter for socialpsykiatri, KL konference, 2008

8 Psykosocial rehabilitering – en definition En proces, der fremmer muligheder for borgere med funktionsnedsættelse til at opnå størst mulig grad af selvstændig funktion i samfundet Indbefatter forbedring af borgerens kompetencer og forandring af omgivelserne

9 Perspektivet for indsatsen

10 Giv altid håbet den længste frist Ballerinaen, Jetpiloten, psykologen (Arnhild Lauveng) Præsidenten ”Håb er en passion for det som er muligt” Søren Kierkegaard ” haabet ”

11

12 ”Grise KAN flyve” En dag

13 Nøgleværdier i rehabilitering Personorientering Fokus på det hele menneske og ikke på diagnose eller sygdom Funktion Fokus på deltagelse i hverdagens aktiviteter Støtte Fokus på tilvejebringelse af den nødvendige støtte, så længe der er behov og så længe dette er ønsket Miljø Fokus på den kontekst, hvor personen bor, lærer, arbejder og er sammen med andre Involvering Fokus på personen som deltager på alle områder i rehabiliteringen (inklusion)

14 Nøgleværdier i rehabilitering Valg: Fokus på personens ønsker gennem processen Resultatorientering: Fokus på evaluering af rehabiliteringen ud fra personens opnåede resultater Udviklingsmuligheder: Fokus på at give den enkelte flere succeser og personlig tilfredsstillelse med udgangspunkt i tidligere vanskeligheder Kilde: Farkas, M.D., Anthony, W.A. og Cohen, M.R. (1989). Psychiatric rehabilitation programs: Putting theory in to practice. Baltimore: John Hopkins University Press.

15 Tab af kontrol Emotionel lidelse Afbrudte relationer Afbrudte relationer Begrænsede muligheder Begrænsede muligheder Tab af værdifulde roller Tab af værdifulde roller Begrænset resultat Begrænset resultat Få kontrol tilbage Opretholde værdifulde roller Opretholde værdifulde roller Brug af netværks- støtte Brug af netværks- støtte Helbredelse tab/traume Recovery ikraft af kontrol og forbindelser /relationer Recovery ikraft af kontrol og forbindelser /relationer Alvorlig lidelse/ handicap Alvorlig lidelse/ handicap Ude af balance og isoleret Ude af balance og isoleret I balance Og I forbindelse I balance Og I forbindelse Inkluderet af samfundet Ekskluderet af samfundet Omdefinering af personers forbindelser til samfundet Adapted by DHR at Alternatives from Fisher, Ahern, Anthony, Kreztmann, McKnight, Putnam

16 Identify Issue Identificere problem Fokus på samfundsmangler Investerer i eksterne eksperter Forbruge specialseret tilbud Øge isolation og afhængighed Målrette samfundsaktiviteter Mobilisere borgerengagement Generere samfundsløsninger Opbygge social kapital “ Isolation ” (splittet samfund) “ Connections ” (stærkere samfund) Adapted by DHR at Alternatives from Kreztmann, McKnight, Putnam, Fisher, Purdy samfund Omdefinering af samfund…..vores valg

17 Grundlaget for ny organisering FN `s handicapkonvention. Lov om social service. Social- og Handicapcentrets mission, vision og værdier. Fremtidsscenarier for socialpsykiatrien fra oktober 2007. Byrådets beslutninger/drøftelser

18

19 FN´s handicapkonvention Den gamle version herunder, hvor det var rettigheder At træffe beslutninger om eget liv. At bo i egen bolig. At komme omkring og have kontakt med andre. At have arbejde/aktivitet i hverdagen. At få undervisning/uddannelse. At dyrke interesser. At få råd og vejledning. At have mulighed for at modtage behandling. At have en økonomi. Nu skal det i lovgivningen


Download ppt "Socialpsykiatrien i ny organisering Velkommen til Dialogmøde i Socialpsykiatrien HTK."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google