Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Seminar for trivsels- og SSP-personer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Seminar for trivsels- og SSP-personer"— Præsentationens transcript:

1 Seminar for trivsels- og SSP-personer
Praktiske oplysninger og overvejelser om evaluering af trivselsprojektet 21./22. januar 2010

2 Etablering af følgegruppe
Praktisk info Etablering af følgegruppe 1 fra hvert skoleområde Ca. 1 møde i kvartalet Formål: Sparring i forhold til fx kurser, trivselspersonfunktionen og evaluering Tilkendegivelse af interesse januar – til Per Sand

3 Coaching/supervision
Supervision-/coachingtilbuddet kan fx anvendes til: Afgrænsning og udvikling af trivselspersonrollen. Hjælp til opgaver og beslutninger, fx når man er kørt fast i en problemstilling eller blot er i tvivl om, hvorvidt man er på rette vej i sit arbejde. Hjælp til at bearbejde belastende arbejdssituationer samt hjælp til at tackle kommende belastende arbejdssituationer. Hvem kan jeg henvende mig til? Individuel supervision/coaching: John Laursen (konsulent i Skoleafdelingen (certificeret coach), tlf.: , mail: Erik Madsen (familieterapeut/lærer, ansat ved PPR Tranumparken – tlf.: , mail: Birthe Reese (familieterapeut/lærer, ansat ved PPR Hasserisgaard – tlf.: , mail: Gruppesupervision/-coaching Ønskes tilknyttet en supervisor/coach til jeres netværk, kan I rette henvendelse til: Birgitte Lassen (socialrådgiver, ansat ved PPR Tranumparken – tlf.: , mail: Der udsendes et uddybende materiale senest 1. februar

4 Udvikling af trivselsrollen
Der er afsat en pulje på kr. til en udvikling af trivselspersonrollen Ambitionen er, at trivselspersonerne for små penge kan udvikle trivselsfunktionen og evt. igangsætte mindre projekter på skolerne (evt. i samarbejde med andre skoler). Målrettet elevaktiviteter Der vil ikke blive stillet de samme krav til dokumentation af brugen af udviklingspengene som i Fælles Skoleudvikling. Der vil naturligvis fortsat være mulighed for at igangsætte større udviklingsprojekter gennem Fælles Skoleudvikling. Ansøgninger fremsendes til Per Sand

5 Uddannelse Tilbagemelding på skema om uddannelsesønsker
Få besvarelser (ca. en tredjedel) Meget forskelligartede behov Rekvirerede kurser - fyraftensarrangementer o.a. – I melder ind til os – vi koordinerer og arrangerer gerne PD-forløb – fx specialpædagogisk basisuddannelse – kræver aftale med skoleleder (tid og penge) der etableres ikke et trivselsperson-PD-forløb UCN og CFU arrangere desuden en del relevante kurser fx ugekurser om ”Kommunikation og vejledning” og ”De urolige og vanskelige elever i klassen” SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) Der er afsat kr. pr. skole til uddannelse gennem Fælles Skoleudvikling

6 Møder i foråret 25. marts Områdemøde – Skoleafdelingen deltager 5. maj Fælles kursus – alle deltagere i trivselsforum

7 Udfyldt af Navn:________________________________________ Skolens navn:________________________________________ Hvilke af de præsenterede ideer/initiativer overvejer du/I at tage med ”hjem” og arbejde videre med på din/jeres egen skole (som inspiration se evt. oversigten på næste side)? Hvorfor har særligt dette/disse initiativer vakt din/jeres interesse? Hvilke forhold vil kunne gøre det svært at få etableret/integreret ideerne på din/jeres skole? (hindringer på din skole og hos dig/jer selv) Overvej og beskriv milepæle i en mulig handlingsplan (hvad skal der gøres?): Hvem kunne evt. være dine/jeres støttepersoner/sparringspartnere?

8 Evaluering af trivselsprojektet
Formål Hensigten med evalueringen er at undersøge, hvordan trivselsindsatsen kan udvikles. Rammer for evaluering 1. Etablering af et fælles trivselsforum på alle skoler herunder indsættelse af trivselspersoner på alle skoler og indsættelse af fast kontaktperson i Trivselsforum fra Børne- og Familieområderne 2. Etablering af en central specialenhed 3. Opstramning i forhold til eksisterende drop-out-procedure på forvaltningsniveau 4. Kortlægning og koordinering i forhold til de aktører, der i dag arbejder med målgruppen af børn og unge med trivselsproblemer Gruppearbejde Hvilke områder mener I, det er vigtigt at have særlig fokus på i evalueringen?


Download ppt "Seminar for trivsels- og SSP-personer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google