Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pårørendetilbud i Københavns Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pårørendetilbud i Københavns Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Pårørendetilbud i Københavns Kommune
Theresa Linnea Markenvard, AC Konsulent Pårørendetilbud i Københavns Kommune Hjernesagens temadag om pårørende til hjerneskaderamte 8. maj 2014

2 Helhed for Hjerneskaderamte – Projekt erhvervet hjerneskade
Projekt fra til styrkelse af indsats på hjerneskadeområdet Projekt på tværs af 4 forvaltninger Pårørendeindsats er én indsats – Hjerneskadesamrådet og kompetenceudvikling 3 min. Minibeskrivelse af hjerneskadeprojekt. Bl.a. puljemidler til 3-årigt projekt, kort beskrivelse af indsatser, evaluering i 2014. fokus på pårørende som en indsats, fokusområde i flere kommuner

3 Udviklingsproces Workshop om udvikling af
pårørendetilbud 14. januar 2013 Arbejdsgruppe Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen og Center for Hjerneskade Hvad kom der ud af det? Beskrivelser af målgrupper og en række ideer til tilbud. 3 min. Workshop: inviterede bredt ind til erfaringsudveksling, oplægsholdere (Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, CfH, Hysse, Børn, unge og sorg, pårørende, center for kræft og sundhed) Arbejdsgruppe: nedsat efterfølgende til at arbejde videre med udvikling af konkrete tilbud Målgrupper (ift. relation, skade, forskellige faser, familier), tilbud (undervisning, information, netværksgrupper, samtaler med neuropsykolog – kan komme). Prioritering og udvælgelse af undervisning og netværk.

4 Undervisningstilbud Samarbejde med Neurologi- og Rehabiliteringscenter København (SUF) og Center for Specialundervisning for Voksne (BUF) – 2 tovholdere Inddragelse af alle fire forvaltninger Inddragelse af Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Center for Hjerneskade, andre pårørende og hjerneskaderamte Afprøvning i november 2013 5 min. Stadig ét tilbud på tværs af kommunen. 2 tovholdere fra to forvaltninger, hvor de ofte møder hjerneskaderamte borgere (genoptræning og undervisning) I undervisningen – forvaltningerne fortæller om deres tilbud, interesseorganisationerne fortæller om deres tilbud, CfH underviser i hjernen, andre pårørende og ramte, der har levet med hjerneskade længere, fortæller deres historier.

5 Form og indhold 20 deltagere med forskellige relationer til den hjerneskaderamte 5 undervisningsgange – 5 onsdage i træk 3 timer – 2 timers undervisning og 1 times styret dialog 5 temaer Den raske og skadede hjerne Familien i krise Muligheder for hjerneskaderamte og pårørende i Københavns Kommune Tilbud til hjerneskaderamte og pårørende i København Personlige fortællinger fra hjerneskaderamte og pårørende Kommunikation via pjece, hjemmeside og via forvaltningerne 5. Min Deltagerne: forskellige relationer og forskellige skader, men nogenlunde i samme fase (inden for det første år efter skaden). Stor nok deltagerskare. Dialogtimen var styret af underviser og tovholderne i den forstand, at deltagerne drøftede ud fra et tema (ikke for striks). Også plads til at snakke og fortælle om deres erfaringer og oplevelser.

6 Evaluering og videreudvikling
Spørgeskemaundersøgelse Positivt at møde andre pårørende Deltagerne har taget ny viden med sig Der blev skabt et tillidsfuldt rum ved at tage udgangspunkt i deltagernes spørgsmål og situationer Videreudvikling 1 ekstra undervisningsgang – redskaber og fokus på øget livskvalitet Ny fremgangsmåde i præsentationen af vejen igennem Københavns Kommune Startede op igen onsdag den 23. april 2 gange årligt – forår og efterår Budget til 2015 og 2016 3. Min Ekstra undervisningsgang: pga. efterspørgsel på konkrete redskaber til at hjælpe den ramte. Også redskaber til at leve med hjerneskadens følger – kommunkation, mindfulness. Politisk prioriteret

7 2014 Fat på andre ideer SCA-kursus for pårørende – samtalestøtte til voksne med afasi Selvhjælpsgrupper i regi af SR Bistand Forumteater 3 min. SCA – 2 kursusdage på ½ dags opfølgning. Et kursus, der også er udbudt til frontpersonale, men nu også tilbydes pårørende, hvor det er relevant. Selvhjælpsgrupper – tilbud til at vedligeholde netværk og forsætte på egen hånd i andet regi. SR Bistand kan yde hjælp med at starte grupperne op med erfarne opstartere. Vi vil gerne forsøge at få afprøvet mindst en gruppe i 2014, men det skal også komme som et ønske fra de pårørende. Forumteater – er det noget, vi skal fortælle om allerede her?

8 Er der nogen spørgsmål? Theresa Linnea Markenvard B59D@suf.kk.dk


Download ppt "Pårørendetilbud i Københavns Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google