Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Kap. 6, Geodætiske målemetoder, Tyngdefeltet. 1. Lodliniens retning: Astronomisk bredde og længde (tyngdevektorens retning). Astronomisk retning. 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Kap. 6, Geodætiske målemetoder, Tyngdefeltet. 1. Lodliniens retning: Astronomisk bredde og længde (tyngdevektorens retning). Astronomisk retning. 2."— Præsentationens transcript:

1 1 Kap. 6, Geodætiske målemetoder, Tyngdefeltet. 1. Lodliniens retning: Astronomisk bredde og længde (tyngdevektorens retning). Astronomisk retning. 2. Tyngdens størrelse, 3. Acceleration (vektor) af legeme i frit fald (satellit) 3. Tyngdens 2.’ordens partielle afledede, 4. Tide-effekter, (på Jorden og i satellit) 5. Potential-forskelle (Præcisions og hydrostatisk nivellement), samt variationer af kinetisk energi.

2 2 Kap. 6, Geodætiske målemetoder, Geometri+ meteorologi. 6. Geometriske målinger of vinkler, afstande og højdedifferenser for punkter på Jorden 7. Måling af retninger, afstande og hastigheder af fly eller satellitter 8.Temperatur, tryk, fugtighed, vindhastighed, skydække, elektrontæthed i ionosfæren, magnetiske påvirkninger

3 3 Kap. 6, Astronomiske Målinger Stjærne-koordinater fra stjærnekatalog: givet m.h.t. ekliptika længden fra forårspunktet bredden mht. Ækvator Forårspunkt

4 4 Kap. 6, Målemetoder, Zenithkamera. Opstilles lodret, så refraktionen er lille. Stjerner, symmetrisk om Zenith benyttes. Fotoplade Kviksølvspejl

5 5 Kap. 6, Målemetoder, Prisme-astrolabium og theodolit.

6 6 Kap. 6, Måling i den lokale meridian-plan Tidspunkt giver længden Højde-vinkel giver bredden

7 7 Kap. 6, Horrebow-Talcots metode. Man benytter 2 stjerner, der står symmetrisk om Zenith og som passerer Meridian-planen omtrent samtidig (man skal være hurtig !) v 1 -v 2 måles - refraktion udgår, hvis atmosfære symmetrisk Zenith Z v1v1 v2v2

8 8 Kap. 6, Tyngdemålinger, Frit fald. Vakuum, Seismisk beskyttet. Ved frit fald: Højden måles som funktion af tiden. 3 målinger, så elimineres z 0, Z Z 1 (t 1 ) Z 2 (t 2 ) Z 3 (t 3 )

9 9 Kap. 6, Tyngdemålinger, kast, vakuum, seismisk beskyttet. 60 målinger over 0.5 m giver t z t2t2 t1t1 t3t3 t4t4

10 10 Kap. 6, Målemetoder, Tyngdefeltet, Pendul. 1.Matematisk Pendul: punktmasse, vægtløs tråd. g

11 11 Kap. 6, Målemetoder, Tyngdefeltet, Fysisk pendul. Samme ligninger, men l bliver til J=Inertimoment mht s. l r : Afstand mellem punkter O 1 og O 2 hvor svingnings- tiden er ens. l typisk 0.25 - 1.0 m Nøjagtighed: s a lrlr O1O1 O2O2 O1O1

12 12 Kap. 6, Målemetoder, Relative Tyngdemålinger. Mange fejl er konstante og forsvinder ved differens- dannelse. Pendul: afhængighed af længden forsvinder !! (hvis konstant !)

13 13 Kap. 6, Relative pendulmålinger. Problemer: undergrund svinger med ! 2 eller 4 penduler på samme underlag hjælper en smule. 1 måling tager 1 dag Metoden opgivet..

14 14 Kap. 6, Relative Tyngdemålinger med Fjeder-gravimeter. Hook’s Lov: strækning af fjeder proportional med kraften., m m*g f(l-l 0 )

15 15 Kap. 6,Tyngdemålinger med Roterende system. Vægtstangs-Fjedervægt:

16 16 Kap. 6, Relative pendulmålinger, generelt fjeder-vægtstangs instrument.

17 17 Kap. 6,Lacoste-Romberg gravimeteret.. Astatizering: l 0 =0 (0-fjeder) tyngde-snoning = elastisk snoning Følsomhed 2000 x større !!

18 18 Kap. 6, Lacoste-Romberg gravimeter.. Fjederens egenskaber skal være konstante (?) Der skal være et godt aflæsningssystem: Nul-metoden: massen føres til nulstilling mekanisk eller elektronisk med målefjeder eller stang. Temperatur holdes konstant Fjederens ændringer kontrolleres (Drift). Fjederens egenskaber afhænger af g - kalibrering må udføres.

19 19 Kap. 6, Relative tyngde-målinger. Kontrol. Måling på kendte punkter Flere instrumenter benyttes. (Spring i fjeder kan identificeres). Målingerne gentages Profil:

20 20 Kap. 6, Relative tyngde-målinger. Kontrol. Stjerne: Trin: Ved måling på kalibreringspunkter kan kalibreringskurve ´bestemmes - eller fabrikantens kurve kan kontrolleres.

21 21 Kap. 6, Relative tyngdemålinger på havet. Gyrostabiliseret opstilling nødvendig Fjeder begrænset til kun at svinge i en plan (sejlretningen) Vi må tage hensyn til Eötvös effekten - bestemmes udfra position og hastighed:

22 22 Kap. 6, g bestemmes altid udfra mindst 1 reference-station.. DK: Buddinge, urkælderen Tidligere i Potsdam systemet: 9.8155800 m/s 2 IGSN 71 9.81

23 23 Kap. 6, Tyngdedatabaser. Globalt: Bureau Gravimetrique Internationale http://bgi.cnes.fr:8110/bgi_f.html Danmark: KMS Delvise kopier: GFY Tyngdedata-standard GRAVSOFT format: bredde, længde i grader og decimale minutter højde over havet eller dybden, tyngden, tyngdeanomali kilde-kode, korrektion til IGSN71 (hvis nødvendig). Publikationer: Geodætisk Instituts skrifter, KMS Tekniske rapporter.

24 24 Kap. 6, Tyngdemåling.

25 25 Kap. 6,Tyngdemåling..

26 26 Kap. 6, Tyngdemåling. Saxov.

27 27 Kap. 6, Tyngdedata, Saxov.


Download ppt "1 Kap. 6, Geodætiske målemetoder, Tyngdefeltet. 1. Lodliniens retning: Astronomisk bredde og længde (tyngdevektorens retning). Astronomisk retning. 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google