Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 2008-03-03 Globale virksomheders produktion under en pandemi 1.Sikre at produktionen er så normal som mulig. 2.Sikre medarbejdere mod aktuel sygdomstrussel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 2008-03-03 Globale virksomheders produktion under en pandemi 1.Sikre at produktionen er så normal som mulig. 2.Sikre medarbejdere mod aktuel sygdomstrussel."— Præsentationens transcript:

1 1 2008-03-03 Globale virksomheders produktion under en pandemi 1.Sikre at produktionen er så normal som mulig. 2.Sikre medarbejdere mod aktuel sygdomstrussel. 3.Sikre medarbejderes rejse-/transportveje. 4.Sikre transport af produkter uden risiko for samtidig transport af smitsomme sygdomme. 5.Kan ovenstående ikke gennemføres, da sikre essentielle produktioner og nødvendigt mandskab (beredskabsplan for nødproduktion).

2 2 2008-03-03 Danfoss A/S Pandemiberedskab 1.Via ”nettet” gennemgå de aktuelle globale oplysninger om smitsomme sygdomme. 2.Aktuelle trusler: a)Fugleinfluenza (H5N1) b)Anden pandemisk influenza c)Andre smitsomme sygdomme med pandemipotentiale (SARS) 3.Fugleinfluenza (H5N1) som sandsynlig aktuel pandemiårsag. 4.Målrettede tiltag mod en aktuel trussel (fugleinfluenza H5N1).

3 3 2008-03-03 Pandemisk tilstand (fugleinfluenza H5N1) 1.Globale oplysninger på nettet o.l. og sundhedsmyndighedernes holdning til aktuelle tiltag. 2.Vurdering af sikringsbehov for vore medarbejdere (og deres familier). a)Transportminimering (f.eks. hjemmearbejde). b)Fysiske beskyttelsesmuligheder (masker o.l.). c)Indkøb/lager af medicin og vaccine til behandling og forebyggende behandling under rejser/ophold i risikoområder. d)Evt. overgang til nødproduktion med færrest mulige medarbejdere.

4 4 2008-03-03 Danfoss beredskabsplan mod fugleinfluenza Beredskabsplanen er af operative grunde opdelt i fire niveauer. Hvert niveau har tilsvarende beredskabsniveau.

5 5 2008-03-03 Niveau 1 Niveau 1 svarer til nuværende situation, hvor smitten overvejende rammer fugle - især hønsefugle. Der er set sporadisk smitte fra fugle til mennesker ved tæt kontakt, og enkelte tilfælde af smitte mellem mennesker ved tæt kontakt (eks. pleje af syge familiemedlemmer). Undersøgelser viser, at virus har spredt sig fra fjernøsten via Rusland til det meste af Europa. Der er i Vietnam, Thailand, Kina, Indonesien, Ægypten og Tyrkiet set smitte fra fugle til mennesker. I øvrige lande kun smitte mellem fugle. Spredning af H5N1 må anses for udbredt i de fjernøstlige lande, uden at der dog ikke er absolut sikkerhed for dette. Andre steder såsom i Rusland og i Europa er spredningen tilsyneladende i gang. På dette niveau er der ikke grundlag for at foreslå begrænsninger af rejseaktiviteter.

6 6 2008-03-03 Beredskab – niveau 1 Medarbejdere der udsendes til fjernøsten og andre lande med human smitte får udleveret Tamiflu, der virker mod både influenza og fugleinfluenza. De instrueres om brugen og får desuden udleveret skriftlig instruktion. Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for yderligere forholdsregler bortset fra at man i sygdomstilfælde, herunder almindelig influenza, kan kontakte bedriftslægen på Danfoss for nærmere instruks.

7 7 2008-03-03 Niveau 2 Udover niveau 1 ses på dette niveau, mere eller mindre globalt men i større omfang end før, smitte fra dyr til mennesker. H5N1 må stadig opfattes som værende genetisk uændret, og der er stadigvæk kun sporadisk smitte fra menneske til menneske.

8 8 2008-03-03 Beredskab – niveau 2 Indkøb og udlevering af Tamiflu til et vist beredskab og individuel instruks i forhold til, hvilke lande medarbejderne rejser i. Derudover foreslås det at medarbejderne ved hjemkomst kontakter sundhedsafdelingen med henblik på opfølgning. Forhåndsreservering af kommende vaccineproduktion bør overvejes. Overholdes ovenstående forholdsregler vil der ikke være grund til egentlige indskrænkninger i rejseaktiviteterne, der dog bør overvejes mere kritisk.

9 9 2008-03-03 Niveau 3 Her vil scenariet være mere udbredt smitte blandt fugle og hønsehold og øget smitte af mennesker fra dyr. Da H5N1 er muteret ses også udbredt smitte mellem mennesker. Der foreligger endnu ikke nogen vaccine - kun behandling og forebyggelsesmæssige muligheder. På dette niveau vil sundhedsvæsenet have indført eller foreslået rejsemæssige begrænsninger. Der vil være tale om tidlig smitteopsporing og aktivering af diverse forebyggelsesmæssige perspektiver. På grund af sygdomsrisiko eller lovmæssige tiltag vil vi ikke kunne rejse frit.

10 10 2008-03-03 Beredskab – niveau 3 Der vil findes en oversigt over de enkelte landes sygdomsrisici. Medarbejdere der rejser til lavrisikoområder bør medbringe Tamiflu. Ved rejser til højrisikoområder kan forebyggende behandling med Tamiflu eller andet medikament overvejes. Ved hjemkomst fra rejser i lande med høj sygdomsrisiko vil man uden tvivl skulle i karantæne, og det må formodes, at der vil være behov for yderligere udlevering af behandlingsmæssig eller forebyggende medicin og eventuelt vaccine, hvorfor indkøb af dette bør overvejes. Ved rejser til risikoområder medbringes medicin til behandling subsidiært forebyggelse. Såfremt det er muligt vaccineres specifikt. Der kan være behov for indkøb af yderligere medikamenter, så medarbejderne vil kunne blive behandlet lokalt, hvis de skulle blive syge mens de er i risikoområderne. Det foreslås, at der i sådanne tilfælde indføres rejsebegrænsninger. Kan rejsen ikke udsættes, bør den foretages efter sundhedsmæssig rådgivning og observation og opfølgning efter medarbejderens hjemkomst. Der vil sikkert også foreligge en række nationale og internationale karantæneregler og andre beredskabsinitiativer. Det foreslås, at vi som firma tager stilling til, hvilke områder det er forsvarligt at vore medarbejdere rejser til, og om det vil være relevant at trække medarbejdere hjem, inden eventuelle lokale karantæne regler umuliggør dette.

11 11 2008-03-03 Niveau 4 Samme som på niveau 3, men hvor der er udviklet en effektiv vaccine, hvilket betyder at: a)vi har mulighed for at vaccinere vore medarbejdere. bedst muligt mod sygdommen b)vi kan genoptage normale aktiviteter, dels på de enkelte virksomheder og dels at vore rejsende kan bevæge sig uden restriktioner. Det forudsættes at vi kan gennemføre en større national, muligvis international, vaccination af medarbejdere alt efter aktuelle forhold og forslag fra diverse nationale sundhedsmyndigheder. Det er ikke særlig sandsynligt, at der vil være konsensus omkring behandlinger og forebyggende vaccinationer, men der vil være en række nationale regler, som skal overholdes. Uagtet dette vil der selvfølgelig være behov for en vurdering af forholdene i de enkelte lande, og i vore afdelinger, for at kunne matche en sådan situation, som vi må håbe, vi aldrig kommer i.


Download ppt "1 2008-03-03 Globale virksomheders produktion under en pandemi 1.Sikre at produktionen er så normal som mulig. 2.Sikre medarbejdere mod aktuel sygdomstrussel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google