Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive"— Præsentationens transcript:

1 Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive
Lektor Rasmus Fink Lorentzen

2 Grundspørgsmål Hvorfor skal vi læse litteratur i skolen?
Fordi eleven i mødet med det fiktive univers kan udvikle en række kompetencer som er væsentlige i det senmoderne samfund

3 Etisk kompetence Narrativ kompetence Æstetisk kompetence Hermeneutisk kompetence Litteratur Empatisk kompetence Scenariekompetence

4 Det fiktives refleksive potentiale
Klaus P. Mortensen har på linje med sociologen Giddens beskæftiget sig med det fiktive som en særlig refleksionsform Vi forholder os til vores måde at forholde os på: selvfordoblingens fordobling

5 Det refleksive ved moderniteten bearbejdes og kvalificeres på en mere grundig og dybdegående måde i fiktionens grundformer, fortællingen og metaforen Det fiktives potentiale bliver derfor muligheden for at udvikle en refleksiv bevidsthed hos modtageren

6 Forudsætninger for en kompetenceudvikling i undervisningen
At den fiktive tekst tematiserer en given kompetence At teksten rummer en fremmederfaring (intentionalitet) som udfordrer læseren At læseren selv er aktiv (refleksiv bearbejdning)

7 Et undervisningseksempel…
I 5.b læser man Drengen med sølvhjelmen af Hanne Kvist Magnus skal undervejs spille romanens hovedperson og sidder i den varme stol Bagefter diskuterer klassen aktiviteten med læreren Kompetencer i spil: Empatisk, æstetisk, narrativ og hermeneutisk

8 Et andet eksempel… Læsning og tekstanalyse af Blichers Hosekræmmeren i 9.a Meddigtningsopgave: Cecilie, Esben, jeg-fortælleren skriver dagbog på klassens hjemmeside Eleverne diskuterer resultaterne i klassens webforum Kompetencer i spil: Narrativ, hermeneutisk, æstetisk, etisk og scenariekompetence

9 Fiktionen kan besvare nogle at de spørgsmål fællesskabet rejser i skolen i det senmoderne samfund
En kompetenceorienteret fiktionsundervisning er et bidrag til en moderne dannelse

10 Litteratur Bundsgaard m.fl.: Kompetencer i dansk, Gyldendals seminarieserie, 2009 Giddens, Anthony: Modernitet og selvidentitet, Hans Reitzels Forlag, 2004, (1.udg. 1996) Mortensen, Klaus P.: Litteratur, dannelse, selvfordobling – litteraturundervisning i det senmoderne i: Didaktisk refleksion, 3. årgang, nr. 4, Danmarks Lærerhøjskole, 1999


Download ppt "Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google