Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens program Deskriptiv statistik Spørgeskemadesign Dagens øvelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens program Deskriptiv statistik Spørgeskemadesign Dagens øvelse"— Præsentationens transcript:

1 Dagens program Deskriptiv statistik Spørgeskemadesign Dagens øvelse
Gennemsnit og median Standardafvigelse Spørgeskemadesign Spørgsmålstyper Svaralternativer Skalaer Dagens øvelse Oplæg – Bedst på Nettet Regneopgave i standardafvigelse

2 Spørgeskemadesign – problemstilling og begreber
Typer af spørgsmål 1: Åbne spørgsmål, f.eks. har du forslag til hvordan kantinen kan forbedres? ___________________ Lukkede spørgsmål Dikotome spørgsmål (spørgsmål med to gensidigt udelukkende svarmuligheder). Eksempel: Er du studerende? Ja / Nej Flervalgs spørgsmål (spørgsmål med flere gensidigt udelukkende). Eksempel: Hvad er din højest afsluttede uddannelse? Folkeskole, Gymnasium, Bachelor, Kandidat, ... Typer af spørgsmål 2: Faktuelle spørgsmål Ikke-faktuelle spørgsmål 2 2

3 Det vi har til hensigt at måle
Validitet Validitet Validitet, (af lat. validitas 'styrke'), gyldighed, korrekthed, sandhed. Inden for de empiriske videnskaber stilles krav om en målings validitet, dvs. at der måles det, man har til hensigt at måle. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi. Det vi har til hensigt at måle Det vi faktisk måler 3

4 Operationalisering Def.: Flow er en tilstand, hvor man udnytter sine evner fuldt ud og er så opslugt af sine opgaver, at man glemmer tid og sted. Tilstanden bevirker stærke positive følelser, hvilket er kroppens belønning for, at man udnytter sine evner fuldt ud. (Professor Mihaly Csikszentmihalyi). I flow tilstanden er man maksimalt engageret og man udnytter sine kompetencer maksimalt. 1.1 Jeg ved hvad der forventes af mig på kurset. 1.2 Jeg føler mig fagligt "klædt på" til at løse opgaverne. 1.3 Jeg har tilstrækkeligt med faglige udfordringer. 1.4 Jeg har mulighed for at lære nyt. 1.5 Jeg har indflydelse på tilrette-læggelsen af mine opgaver. 1.6 Jeg har gode fysiske rammer for at løse mine opgaver (plads, lokaler, redskaber osv). Kompetencekrav Kompetencer Angst Stress Flow zone Bekym ring Ked som hed Afslap ning Kontrol 4

5 Google Docs > Create > Form

6 Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema er en samling af
spørgsmål og svaralternativer De lukkede svaralter-nativer kan have flere svarmuligheder, f.eks. a) mand / kvinde b) ja / nej c) tilfreds / utilfreds d) etc. 6 6

7 Spørgsmål og svaralternativer
Der findes (i følge Klaus) fire typer af svaralternativer: Radioknapper (evt. som dropdown) Checkboxe (evt. som dropdown) Inputfelter til tal, datoer og lign. Tekstfelter Hvilke af disse er åbne hhv. lukkede? De fleste spørgeskemaer består af: Baggrundsspørgsmål (f.eks. køn, alder, etc.) Specifikke undersøgelsesspørgsmål Overordnede ”alt-i-alt” spørgsmål 7 7

8 Hvordan kan denne skala forbedres?
8 8

9 www.bedstpaanettet.dk’s spørgeskema
9 9

10 General question design guidelines
Undgå brug af fagtermer. Undgå tvetydige formuleringer. Undgå dobbelt negationer. Undgå ledende spørgsmål. Undgå krav om beregninger. Stil ét spørgsmål ad gangen. Gør det klart, hvem (du / dem), der refereres til i spørgsmålet Sundhedsstyrelsen anbefaler at mænd højest drikker 14 genstande om ugen. Hvor mange genstande har du i gns. drukket det seneste kvartal? Har du en smartphone? På en 5 pkt. enighedsskala: Teksterne på hjemmesiden er ikke uklare. Der er mulighed for at give både positiv og negativ feedback Normalt finder man det, man søger på Har du downloadet en app for nylig?

11 Non-factual question design guidelines
Anvend både positive og negative udsagen ved brug af en enighedsskala. Eksempel: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende? Maden i kantinen er god Maden i kantinen er dårlig Tilfredshedsspørgsmål giver ofte en høj andel af tilfredse Overvej grundigt om der er behov for en midterkategori 11 11

12 Non-factual question design guidelines
Tilfredshedsspørgsmål giver ofte en høj andel af tilfredse I hvilken grad er du enig eller uenig i, at hjemmesiden alt i alt giver et positivt helhedsindtryk? I hvilken grad vurderer du, at hjemmesiden alt i alt giver et positivt helhedsindtryk? Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 12 12

13 Non-factual question design guidelines
Overvej grundigt om der er behov for en midterkategori I hvilken grad er du enig eller uenig i, at hjemmesiden alt i alt giver et positivt helhedsindtryk? I hvilken grad vurderer du, at hjemmesiden alt i alt giver et positivt helhedsindtryk? Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds 13 13

14 Udformning af skalaer (til ikke-faktuelle spørgsmål)
Valg ved udformning af skalaer * Antal svarkategorier (2, 3, 4, 5, 6, 7, ...) Lige eller ulige antal svarkategorier Rækkefølge (fx. tilfreds eller utilfreds først) Navne / symboler på svarkategorier Scoring af svarkategorier, f.eks. 5 = meget tilfreds * Ved ikke / ej relevant skal som hovedregel anvendes. Konstruer skalaer 14 14

15 Opsamling Spørgsmål og svaralternativer Spørgsmål Svaralterantiver
Åbne vs. lukkede spørgsmål Faktuelle vs. vurderings-/holdningsspørgsmål Svaralterantiver Gensidigt udelukkende (radio buttons) Fler-svar spørgsmål (checkboxes) Skalaer Jo flere svarkategorier på en skala, des ”finere” måling laves ”Både/og” fremfor ”hverken/eller” som evt. midterkategori, hvis der beregnes gns. Vælg skala efter om det er holdninger eller vurderinger, der måles. Enighedsskalaen er bl.a. egnet til holdninger. Husk ”ved ikke”-kategorien 15 15

16 www.bedstpaanettet.dk’s spørgeskema
16 16


Download ppt "Dagens program Deskriptiv statistik Spørgeskemadesign Dagens øvelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google