Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

samarbejde kræver aktivitet kommunikation betyder at "gøre fælles"

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "samarbejde kræver aktivitet kommunikation betyder at "gøre fælles""— Præsentationens transcript:

1 samarbejde kræver aktivitet kommunikation betyder at "gøre fælles" fælles beslutninger bliver aldrig 100% ens opfattet

2 Projektarbejde og Kommunikation
Claus Brabrand [ ] Mathias Grüttner [ ]

3 Plan for idag (10/9) Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"
opvarmningsøvelse Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt) 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil") ½t Discovery: "de Bono's tænkehatte" personlighedstyper

4 Fokus Øvelse 1) Overvej svaret på spørgsmålet:
2) Skriv svaret på en PostIt® note: 3) Byt noterne tilfældigt rundt mellem jer... "Hvad er en god gruppe?" ...ift. godt gruppearbejde

5 ( i boghandlen fra onsdag 12/9 )
"Metode i Projektarbejdet" -- Helle Algreen-Ussing & Niels O. Fruensgaard 130 p., Aalborg Universitetsforlag, (1990) 2006 785kr [ 103 kr ] -10% studierabat (= 93 kr) ( i boghandlen fra onsdag 12/9 )

6 Ingen 'Grand Unifying Theory' 
Grupper (og gruppe-dynamik): Ingen universel teori Ingen universel metode Kun lidt systematisk forskning Noget vil være "common sense" (noget måske "uncommon nonsense", ved første blik) Gode råd, gode erfaringer, god praksis !!!

7 Konstruktivisme (aktiv læring)
Myten "learning-by-transmission" er død: Aktiv læring ("knowledge construction"): tag notater strukturér stoffet (=jeres struktur) ved forelæsningerne overvej løbende: applikationer ("hvad kan man bruge X til")? implikationer ("hvad er konsekvenser af X")? limitationer ("hvad er begrænsningerne ved X")? lav (filtrer, prioritér, sammenkæd, ...)

8 Plan for idag (10/9) Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"
opvarmningsøvelse Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt) 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil") ½t Discovery: "de Bono's tænkehatte" personlighedstyper

9 Øvelse: 'shared knowledge'
1) Overvej svaret på: 2) Skriv svaret på en PostIt® note: 3) Byt noterne tilfældigt rundt mellem jer... "Nævn de 2 største fordele ved gr.arb."

10 Plan for idag (10/9) Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"
opvarmningsøvelse Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt) 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil") ½t Discovery: "de Bono's tænkehatte" personlighedstyper

11 Motivation: Gruppearbejde
Software: mere og mere kompleks: Derfor: arbejde i grupper: På arbejdsmarkedet (indtil ca. år 2050) På studiet (3-5 år nu) ...diverse andre sammenhænge The evolution of computer games: "Rainbow Six", PC, 1998 "Halo 3", XBox "Pirates", Amiga, 1989 "Pong", Atari 1972 1 programmør 8 udviklere 24 udviklere  200 udviklere [ guestimate ]

12 Motivation: Gruppearb. (cont'd)
Hjælp at hente: Motivation hinanden til at studere/arbejde Gensidigt forpligtende Nogle at diskutere ideer med Lære fra hinanden Styrker identitets-følelse: Afgrænser sig selv ift. andre (lærer egne præferencer og grænser ift. andre) Øger ens netværk: Socialt og Fagligt "Håber at finde sammen med folk med forskellige kompetencer som kan komplementere hinanden" Tobias om Benjamin (Bachelorstuderende, ITU)

13 En Udfordring Gruppearbejde kan være svært! (i starten) Derfor:
God idé at lære at arbejde sammen(!) Så god en idé at et Dansk Universitet har placeret et kursus i: på 1. semester ! ...af 1. år ! ...på en helt ny-designet uddannelse ! :) "[...] en hel del studerende gennem skolen er vænnet til konkurrencementalitet og dyrkelse af individuelt arbejde i en sådan grad, at de har udviklet generel mistro til gruppearbejdsformen." -- "Metode i Projektarbejdet", p. 99 Projektarbejde og kommunikation

14 Definition: 'Gruppe' Pronunciation: /'grüp/ Function: noun Etymology:
French groupe, from Italian gruppo, by-form of groppo knot, tangle, of Germanic origin; akin to Old High German kropf craw — more at crop Date: 1686 1:  two or more figures forming a complete unit in a composition 2 a:  a number of individuals assembled together or having some unifying relationship b:  an assemblage of objects regarded as a unit c1: a military unit consisting of a headquarters and attached battalions c2: a unit of the United States Air Force higher than a squadron and lower than a wing 3 a:  an assemblage of related organisms —often used to avoid taxonomic connotations when the kind or degree of relationship is not clearly defined b1: two or more atoms joined together or sometimes a single atom forming part of a molecule; especially : functional group <a methyl group> b2: an assemblage of elements forming one of the vertical columns of the periodic table c:  a stratigraphic division comprising rocks deposited during an era 4:  a mathematical set that is closed under a binary associative operation, contains an identity element, and has an inverse for every element

15 Definition: 'Gruppe' gruppe := Nogle mennesker, der:
har et (eller flere) fælles mål; har fælles betingelser; har fælles normer; og føler sig som en... NB: direkte konsekvens af definitionen; hvis man ikke føler sig som en gruppe, er man det ikke! ...gruppe rekursiv definition!!! :) [ Kilde: "Arbejdsgruppens Psykologi", Reitzels forlag 1983, B. Lenéer-Axelson & I. Thylefors ]

16 Fælles mål (~ projektgruppe)
Overordnede fælles mål: Klare projektet (og bestå)! Gruppe-specifikke del-mål: Faglige del-mål: opnå indsigt i emne E, Proces del-mål: blive god til at samarbejde, Sociale del-mål: have det rart med hinanden, opnå kompetence K (for K  { analysere, sammenligne, ... } lave løsningsforslag til problem P, , komme igennem med mindst mulig indsats , lave bedste rapport, ... blive god til at kommunikere, ... få smagt alle slags pickwick thé, blive god til at sidde i rundkreds, lære hinandens grænser, ...

17 Fælles betingelser (~ projektgruppe)
Ofte fælles betingelser; dvs.: samme ansvar samme projekt samme faglige krav (jf. studieordningen) samme tidsramme samme resourcer samme vejleder samme placering i uddannelsesinstitutionens hierarki ... Ofte forskellige personlige forudsætninger: motivation, evner, viden, fleksibilitet, forandringsvilje, kreativitet, forventninger, køn, alder, erfaring, sindelag, præferencer, personlig målsætning, ønsker om læringsudbytte, ...

18 Hvad er en 'Norm'? Et regel-sæt ("kodex") vedtaget i en gruppe,
Pronunciation: /'norm/ Function: noun Etymology: Latin norma, literally, carpenter's square 1 : an authoritative standard : MODEL 2 : a principle of right action binding upon the members of a group and serving to guide, control, or regulate proper and acceptable behavior 3 : AVERAGE: as a : a set standard of development or achievement usually derived from the average or median achievement of a large group b : a pattern or trait taken to be typical in the behavior of a social group c : a widespread or usual practice, procedure, or custom : RULE <standing ovations became the norm> 4 a : a real-valued nonnegative function defined on a vector space with value analagous to length and satisfying the conditions that the function is zero if and only if the vector is zero, the function of the product of a scalar and a vector is equal to the product of the absolute value of the scalar and the function of the vector, and the function of the sum of two vectors is less than or equal to the sum of the functions of the two vectors; specifically : the square root of the sum of the squares of the absolute values of the elements of a matrix or of the components of a vector b : the greatest distance between two successive points of a set of points that partition an interval into smaller intervals Et regel-sæt ("kodex") vedtaget i en gruppe, der definerer og styrer acceptabel adfærd - og hvordan gruppen arbejder.

19 Fælles normer (~ projektgruppe)
Nogle...: ...eksplicit vedtaget ved gruppe-beslutning (bevidst) ...implicit "vedtaget" (ubevidst) Derfor: god idé at...: ofre opmærksomhed på dem diskutere dem (selv om det er ubehageligt og "tæt på") skjult norm ("tavs viden")  kendt norm ("italesættelse") 1) så man kan forholde sig til dem og 2) evt. søge at ændre dem (= løsbare) Normerne spiller en uhyre vigtig rolle !!! ift. det faglige resultat og sociale klima

20 Plan for idag (10/9) Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"
opvarmningsøvelse Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt) 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil") ½t Discovery: "de Bono's tænkehatte" personlighedstyper

21 Taxonomi: 4 slags normer (~ gruppearb.)
Organisations-normer: ... Arbejds-normer: ... Samværs-normer: ... sanktioner ! Gruppe-tilhørs-normer: ...

22 Organisations-normer
organisations-form? arb. samlet altid >< uddelegering i undergr. >< "indiviDUAL" rollefordeling (leder/referent/ordstyrer/proces-leder/...)? fast >< skiftende >< løs (NB: 'stærkeste' bestemmer!) modtagelse af foreslag? åben (positiv modtagelse) >< lukket (afvisende) mødested? alle møder i grupperum >< skiftende møde-steder diskussioner (formaliseringsgrad)? formel (regler+ordstyrer+referent) >< uformel (NB: 'stærkeste') dokumentation? fuld (personlige notater + projekt-dagbog + løbende arbejdsblade) >< papirløst

23 Arbejds-normer Arbejds-normer: Kvalitet? ambitionsniveau?
bestå (02) >< top-karakter (12) arbejdstempo? grundighed? alle detaljer >< grundig >< "cost-effective" >< overfladisk arbejdstid? "fra hvornår til hvornår?" (og "hvilke dage?") diskussioner? planlagte/målbevidste >< "laissez-faire" (NB: 'stærkeste') beslutninger? konklusion på diskussioner >< afstemning >< vetoret til alle >< person-domineret (efter "social-hierarki" / "fagligt-hierarki") >< uformel/fornemmelse (= uigennemskueligt person-domineret!) Kvalitet?

24 ( NB: Om begrebet 'Kvalitet' )
1) 2) 3) 4) 5) Kvalitet som "det exceptionelle" eksklusive, specielle, fortrinlige, uopnåelige, ... Kvalitet som "perfektion" eller "konsistens" fravær af fejl, ... Kvalitet som "evnen til målopfyldelse" kun betydning ~ formål, "er kunden tilfreds?", ... Kvalitet som "værdi for pengene" "cost/benefit", "cost-effectiveness", produktivitet, ... Kvalitet som "forvandling" eller "forandring" læring (øget selvtillid/dømmekraft/kritiske evner), ...

25 Samværs-normer Samværs-normer: gensidig hjælpsomhed?
gensidig hensyntagen? sprogbrug og "tone"? efterlevelse af egne regler ("regel-disciplin")? sanktioner ! "straf" for overtrædelse af regler; (fx., for sent, udeblivelser, forsømmelser, ...)

26 Gruppe-tilhørs-normer
ansvars-følelse overfor gruppen? tilhørs-følelse til gruppen? accepteret/velkommen >< ikke accepteret/velkommen prioritering? egne interesser/agenda først >< gruppens i/a først sociale arrangementer ("hygge")? ofte >< aldrig

27 Norm-sæt Normerne spiller en uhyre vigtig rolle !!!
Norm-sæt  retning gruppen udvikler sig i ! (Ingen/uformelle regler  'stærkeste' bestemmer) Normerne spiller en uhyre vigtig rolle !!! ift. det faglige resultat og sociale klima

28 Plan for idag (10/9) Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"
opvarmningsøvelse Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt) 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil") ½t Discovery: "de Bono's tænkehatte" personlighedstyper

29 Please put the Post-Its on the wall
Øvelse: 1) diskutér normerne igennem ( andre?) 2) overvej og notér jer (for hver enkelt af dem): "hvad er dine norm-præferencer?" Vælg en "proces-ansvarlig" = ansvar for at I når alt igennem (og alle får sagt noget) NB: I skal ikke blive enige om noget ! Please put the Post-Its on the wall "Hvad er god gruppe?" "Fordele ved gr.arb."

30 Plan for idag (10/9) Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"
opvarmningsøvelse Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt) 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil") ½t Discovery: "de Bono's tænkehatte" personlighedstyper

31 Øvelse: 'shared knowledge'
1) Overvej svaret på: 2) Skriv svaret på en PostIt® note: 3) Byt noterne tilfældigt rundt mellem jer... "Nævn de 2 største ulemper ved gr.arb."

32 Plan for idag (10/9) Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"
opvarmningsøvelse Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt) 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil") ½t Discovery: "de Bono's tænkehatte" personlighedstyper

33 Typer af problemer (~ gr.arb.)
Typer af (gruppe-relaterede) problemer Ikke problemer ift. "fagligt indhold" Template: << diagnose >> << symptom/effekt-1 >> << symptom/effekt-2 >> ... << årsag / ordination-1 (?) >> << årsag / ordination-2 (?) >>

34 Typer af problemer (1  4...) 'Almindelig sjusk': 'Dårlig atmosfære':
formløshed i arbejdet ligegyldighed ~ aftal./beslutn., inkonsekvent arbejdsgang, manglende koordination / rod manglende disciplinering(?) ikke-motiverende projekt(?) 'Dårlig atmosfære': unødigt skarpe diskussioner, manglende gensidig støtte, sårende bemærkninger, mange konflikter ~ ledelse/organisation(?) manglende socialisering(?) 'Forsømmelser': ofte for sent, ofte udebliver, forsømmer pålagte opgaver ~ ansvarsbevidshed(?) ~ ikke-accept-følelse(?) for slappe sanktioner(?) udspørg til årsag*  dagbog! 'Beslutningsbesvær': ~ % handlings-/arbejds-vilje(?) fagligt: expl. beslutningsgrundlag(?) argumentation  dagbog!(?) org. ("beslutningsproces"): åben/eksplicit proces(?) "alle-skal-være-enige"  (?) *) uden bebrejdelser(!)

35 Typer af problemer (...5  8) 'Outsidere': 'Klikedannelse':
årsag: frivillig: (= protest imod arbejds-form / arbejds-rolle) ufrivillig: [etnisk/socialt/køn/..] (kan føle sig) "anbragt i rolle" !! kræver "ekstern" hjælp (vejl.) 'Klikedannelse': gruppen domineres af del-gr. eller mange del-grupper ~ (typisk) fordi nogle kender hinanden godt (på forhånd) øget socialisering(?) adskil dem i undergrupper(?) => forsømmelse / servil / klovn / hårdt arbejde (mod accept) el. ligegyldighed 'Fastlåste roller': fast rolle til Kaj-Benno: [ referent / ordstyrer / rapport- skrivning / grafiker / fejlfinder / dokumentation / ... ] => læring (kun del-udbytte) ! rolle-rotation (gør det til en vane tidligt)! 'Magt-kampe': dominans, interessekonflikter alt hvad Ole siger kritiseres "LinkedList" v. "Array" (= skal Bo eller Ib bestemme) faglig årsag => arbejdsindsats andre årsager => problem ! kræver "ekstern" hjælp (vejl.) 'rivalisering'

36 Plan for idag (10/9) Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"
opvarmningsøvelse Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt) 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil") ½t Discovery: "de Bono's tænkehatte" personlighedstyper

37 Forebyggelse Aftal norm-sæt!!! (aka., "kodex") Studér studieordningen:
Især grundige norm-diskussioner i starten Studér studieordningen: vurdér projekt-relevans ~ studieordningens faglige krav (ellers problem til eksamen: læringsudbytte)! Formalisér vigtige diskussioner; dvs.: 1) varsles i forvejen 2) emne/formål skrives på en ren tavle 3) ordstyrer 4) referat  dagbog Aftal norm-sæt!!! (aka., "kodex")

38 Forebyggelse: Notater
Tag mange noter: 1) "personlige notater" (alle) 2) "projekt dagbog" (referent) 3) "arbejdsblade" (løbende produktion) Tag mange "personlige notater": ikke kun til bevidstløs registrering, men grundlag for senere arbejde og rapport! Før "projekt-dagbog": normer, aftaler, idéer, beslutninger, beslutnings-grundlag og -form, møde-referater, eksterne samtaler [ næste uge ]

39 Forebyggelse: Notater (cont'd)
Tag mange noter: 1) "personlige notater" (alle) 2) "projekt dagbog" (referent) 3) "arbejdsblade" (løbende produktion) Lav "arbejdsblade" løbende: færdigbearbejd notater til arbejdsblade notater, notater, notater, ...  problem! (vent ikke til rapporten skal skrives) arbejdsblade: = status for projektet ! = grundlag for vejledning ! [ næste uge ]

40 Forebyggelse (cont'd) Overhold aftaler: Erkend konflikter:
afgørende for gruppe-moral og –fremdrift (meld afbud tidligt, hvis nødvendigt) fravær  konsultér "projekt-dagbogen": aftaler, idéer, beslutninger, beslutnings-grundlag og -form, møde-referater, eksterne samtaler Erkend konflikter: diskutér dem åbent (positivt, i god tone) ofte misforståelser reel konflikt  inddrag vejleder / [ jf. konfliktløsning ] (NB: der vil komme konflikter)! NB: svært!

41 Forebyggelse (cont'd) Vær omhyggeligt ineffektive indimellem:
i.e., hyg jer med mellemrum! (NB: effektiviteten vil naturligt svinge  recharge batteries) intet projekt kan holde til 100% seriøsitet hele tiden (start evt. alle møder med 15 min. uformel tid)

42 Plan for idag (10/9) Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"
opvarmningsøvelse Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt) 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil") ½t Discovery: "de Bono's tænkehatte" personlighedstyper

43 Please put the Post-Its on the wall
Øvelse: Aftal et norm-sæt for jeres gruppe! (skal bruges til efterfølgende svær opgave) Som formel diskussion: 1) varsles i forvejen 2) emne/formål skrives på en ren tavle 3) ordstyrer 4) referat  dagbog Please put the Post-Its on the wall "Hvad er god gruppe?" "Fordele ved gr.arb." "Ulemper ved gr.arb."

44 Plan for idag (10/9) Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"
opvarmningsøvelse Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt) 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil") ½t Discovery: "de Bono's tænkehatte" personlighedstyper

45 Myers-Briggs Type Indicator
Introversion vs. Extraversion ("attitudes") I: internal world (concepts/ideas/reflect), energy from timeout, [think;act] E: external world (people/action/things), energy from action, [act;think] Sensing vs. iNtuition ("irrational functions", applied to 'data' received) S: "concrete", trust information in present, details / facts, [meaning ~ data] N: "abstract", trust theories, [meaning ~ pattern, theory, or wider context] Feeling vs. Thinking ("decision making functions", for rational choices) F: associated decisions: empathize with situation, [inside perspective] T: dissociated decisions: logical/causes/consistent, [outside perspective] Judging vs. Perceiving ("lifestyle", relates to how to get things done) J: come to decision, clear plan, start in good time, ["inflexible"] P: leave matters open, await or postpone decisions, ["too flexible"] [Carl G. Jung, 1920] [ cf. wikipedia for more info ]

46 MBTI (cont'd) Result: "personality type" (e.g. "INTJ")
Good for rough indications "putting people into boxes" but: keep your scepticism !: "The INTP-INTP encounter is an excellent example of this; the conversation will frequently begin with a recognition of a shared interest, such as science fiction, and continue with a rapid exchange of data and theories incomprehensible to an outsider to the conversation, the two only breaking off when interrupted by a third party or thirst." :) [ -- wikipedia ]

47 Induction vs. Deduction
Reasoning: Deduction (aka. top-down reasoning): whole  parts (or: abstract/general  concrete/specific) Induction (aka. bottom-up reasoning): parts  whole (or: concrete/specific  abstract/general) Two different ways of reasoning: Induction  Deduction (just swap directions of arrows)

48 Hearing: Nomination of CIA Director, General Michael Hayden (USAF).
LEVIN: U.S. SENATOR CARL LEVIN (D-MI) HAYDEN: GENERAL MICHAEL B. HAYDEN (USAF), NOMINEE TO BE DIRECTOR OF CIA CQ Transcriptions Thursday, May 18, 2006; 11:41 AM "DEDUCTIVE vs. INDUCTIVE REASONING" LEVIN: "You in my office discussed, I think, a very interesting approach, which is the difference between starting with a conclusion and trying to prove it and instead starting with digging into all the facts and seeing where they take you. Would you just describe for us that difference and why [...]?" HAYDEN: "Yes, sir. And I actually think I prefaced that with both of these are legitimate forms of reasoning,  that you've got deductive [...] in which you begin with, first, [general] principles and then you work your way down the specifics.  And then there's an inductive approach to the world in which you start out there with all the data and work yourself up to general principles. They are both legitimate."

49 Modaliteter (NLP: 'Repræsentationssystemer')
Bemærk: Vi indeholder alle alle modaliteter (i varierende indbyrdes grad/styrkeforhold)! Visuel (V): "lærer ved at se" (benytter 'visuelle ord': 'det ser ud som om...' 'set fra dette synspunkt/vinkel...' 'det står klart at...' 'det går strålende...' ) Auditiv (A): "lærer ved at lytte" (benytter 'auditive ord': 'det lyder som om...' 'det klinger ikke rigtigt...' 'lægge en dæmper på...' 'gå stille med...' ) Kinestetisk (K): "lærer ved at gøre" (benytter 'kinestetiske ord': 'har på fornemmelsen at...' 'jeg føler at...' 'kan mærke at...' 'tage fat på...' ) Strukturel (AD): "lærer ved at strukturerer" aka., "auditiv digital" (intern selvsnak) structure structured structural structuring

50 Plan for idag (10/9) Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"
opvarmningsøvelse Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt) 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil") ½t Discovery: "de Bono's tænkehatte" personlighedstyper

51 Øvelse: SELV-TEST Svar på spørgsmålene (fra "A" til "J"): I 4 A
"Hvis du nu var en pizza, hvilket nummer ville du så være"? ¤___ "Marguerita" (nummer 15) @___ "Capricciosa" (nummer 19) *___ "Quattro stagioni" (nummer 22) #___ "Calzone" (nummer 32) I 3 4 2

52 Øvelse: SELV-TEST 1) tag selv-testen: ("lær dine primære modaliteter at kende") 2) sammenlign resultaterne i gruppen 3) diskutér fordele/ulemper ved henholdsvis meget ens og meget forskellige modaliteter

53 Øvelse: SELV-TEST Svar på spørgsmålene (fra "A" til "J"): I 4 I A
"Hvis du nu var en pizza, hvilket nummer ville du så være"? ¤___ "Marguerita" (nummer 15) @___ "Capricciosa" (nummer 19) *___ "Quattro stagioni" (nummer 22) #___ "Calzone" (nummer 32) I 3 4 2 Resultat: IALT * = (V): ____ @ = (A): ____ ¤ = (K): ____ # = (AD): ____ A ... 34 2 I ... 16 and so on... ... 4 18 ... 3 SUM 32

54 Plan for idag (10/9) Fokus-øvelse: "hvad er en god gruppe?"
opvarmningsøvelse Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?" Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "hvad er mine norm-præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: "aftal norm-sæt for jeres gruppe" ( gruppeprojekt) 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: "selv-test" (aka., "personligheds-profil") ½t Discovery: "de Bono's tænkehatte" personlighedstyper

55 "de Bono's 6 Tænkehatte" "Current thinking is dominated by "adversarial thinking". The mode of discussion revolves around argument, the purpose being to defeat your opponent and by doing so discover the truth. Adversarial thinking serves a purpose. However, it is not the only way of thinking and in some circumstances it has limitations. Six Thinking Hats offers a practical alternative. It encourages co-operation, exploration and innovation." [ ] Øvelse (i jeres seneste gruppe, 'norm-sæt aftale gruppen'): 1) Find ud af hvad "de Bono's 6 tænkehatte" er? 2) Overvej hvordan det kunne bruges i jeres gruppe 3) Forbered en max. 5min mundtlig præsentation!

56 Perfektion... Perfektion...:
"La perfection est atteinte non quand il ne reste rien à ajouter, mais quand il ne reste rien à enlever." -- Antoine de Saint-Exupéry "Perfection is achieved: not when there is nothing more to add, but when there is nothing more to remove." -- Antoine de Saint-Exupéry Antoine de Saint-Exupéry Fransk pilot og forfatter [ ]

57 Now, please: "3-minute recap"
Please spend 3' on thinking about and writing down the main ideas and points from the lecture – now!: Immediately After 1 day After 1 week After 2 weeks After 3 weeks

58 BONUS SLIDES

59 Øvelse: "de Bono's Tænkehatte"
White hat Red hat Yellow hat Black hat Green hat Blue hat

60 En taxonomi for Grupper
"taxonomy" = scientific classification En taxonomi for Grupper Formelle: Registrede medlemmer fx., "studerende", "undervisere", "BPRO-studerende", ... Kan være ansvarsbærende (dvs., stå til regnskab for aktiviteter) Udpegede: Eksternt konstrueret: fx., DK's regering, ITU's studienævn, ... Andre bærer også ansvaret (dem der udpegede gruppen) Uformelle: Ikke-registrede fx., "drengene", "pigerne", "børnene", "de voksne", ... Aldrig ansvarsbærende (dvs., står aldrig til regnskab for aktiviteter) Selv-bestaltede: Internt konstrueret: Al Qaeda, jeres projektgrupper, ... Gensidig godkendelse  (grundlag for) ansvarsfølelse: enkelte ift. gruppen vs vs


Download ppt "samarbejde kræver aktivitet kommunikation betyder at "gøre fælles""

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google