Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Dirigenten Boligkontoret Aarhus 21. august 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Dirigenten Boligkontoret Aarhus 21. august 2013."— Præsentationens transcript:

1 1 Dirigenten Boligkontoret Aarhus 21. august 2013

2 2 Dirigenten Er mødets tillidsmand, som sikrer en korrekt, upartisk og retfærdig afvikling af mødet Har formelle og uformelle opgaver Bestemmer suverænt – indtil hun/han afsættes

3 3 Forberedelse af dirigenten Hold evt. formøde hvor mødet gennemgås Dagsorden gennemgås Vedtægter og evt. relevant lovgivning Mødets formål Køreplan for mødet Er der forudsigelige problemer/konflikter?

4 4 Dirigentens praktiske opgaver Indleder det egentlige møde Konstaterer mødets lovlighed Oplæser og gennemgår dagsordenen Forestår valg af referent og stemmeudvalg Giver ordet til indledere Styrer talerlisten Leder mødet Påser at mødet foregår i god ro og orden

5 5 Udfordringer 1.Mødet skal indkaldes med ”mindst 4 ugers varsel” og mødet er indkaldt 5 dage for sent. En af de fremmødte beboere protesterer. Hvad gør du? 2.Kan repræsentanter for administration eller organisationsbestyrelsen udelukkes fra at deltage i afdelingsmødet? 3.På afdelingsmødet beder A, der er repræsentant for et håndværkerfirma og deltager i mødet med forsamlingens accept - om ordet til et andet punkt end det vedkommende er indkaldt til. Hvad gør du?

6 6 Dirigentens rolle i.f.m. mødet Dirigenten skal på mødet: Være velforberedt Kende regler og vedtægter Være myndig og rolig Tale højt og tydeligt Ikke deltage i debatten Værne ytringsfriheden - og kende dens grænser Påtale udemokratisk og usømmelig optræden Træffe klare afgørelser

7 7 Flere udfordringer 1.På afdelingsmødet er der mødt 100 beboere frem, heraf er de 40 af tyrkisk herkomst. En af de tyrkiske indvandrere har stillet forslag om, at afdelingen bliver tilsluttet en TV-kanal, der sender på tyrkisk. Forslagsstiller ønsker at motivere sit forslag og insisterer på at gøre det på sit modersmål. Hvad gør du? 2.Der er uro i en del af forsamlingen. Efter en del forgæves henstillinger beslutter du at erklære mødet for hævet, hvorefter en del mødedeltagere protesterer. Hvad gør du? 3.Et vigtigt dagsordenspunkt har givet anledning til 40 minutters debat. Der er endnu 6 på listen og en beboer foreslår af de 6 får ordet, hvorefter debatten afsluttes. Hvad gør du?

8 8 Dirigentens andre opgaver Dirigenten skal endvidere sørge for at: Skabe debat blandt deltagerne Resumere undervejs Samle op og konkludere de enkelte punkter Opstille klare afstemningstemaer …det godt må være hyggeligt og sjovt at være der

9 99 Dirigenten Sanktionsmuligheder: Henstilling Advarsel Kalde til orden Fratagelse af ordet Bortvisning Nedlægge hvervet Suspendere mødet

10 10 Afstemninger på mødet…eller efter 2 stemmer pr. husstand… til hvem? (§17) Fuldmagter Almindeligt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede (§17, stk. 4) Urafstemning kan besluttes (§17,stk.4 + §18, stk.4) Mindretalsbeskyttelse (§18, stk. 4) Beslutninger, der vedrører flere afdelinger

11 11 Andet vedrørende afstemninger Indkomne forslag: Forslagsstiller motiverer, afdelingsbestyrelsens holdninger, debat, afstemning Beretningen: Debat. Afstemning. Hvis beretningen ikke godkendes…

12 12 Og det er ikke slut med udfordringerne 1.Der skal stemmes om et forslag til ændring af husordenen. Lige inden afstemningen går i gang forlanger en af de tilstedeværende beboere skriftlig (hemmelig) afstemning. Hvad gør du?

13 13 Personvalg Kandidater der ikke er tilstede Kort præsentation af kandidater Afstemning er skriftlig Valg til bestyrelsen + suppleanter = 2 valg (eller)

14 14 Lidt mere 1.Der skal vælges 4 nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 7 beboere stiller op til valget. Der er skriftlig afstemning, hvor dirigenten har bedt beboerne om at udfylde stemmesedlen med navnet på de 4 kandidater de ønsker valgt. 20 stemmesedler har ved optællingen kun 2 navne påført. Hvad gør du? 2.Afdelingsbestyrelsens mangeårige formand er på valg og ønsker genvalg. Der er ingen modkandidater, men flere i forsamlingen ønsker en stemmemæssig markering af hvor mange beboere der går ind for genvalget og hvor stor modstanden imod den siddende formand egentlig er. Hvad gør du?

15 15 Eventuelt Man kan ikke træffe beslutninger under ”eventuelt” Ønsker nogen ordet til dette punkt? Herefter afslutter dirigenten mødet formelt

16 16 Den store finale Gruppen skal opstille et klart og entydigt afstemningsforløb på baggrund af den udleverede case.

17 17 Tak for denne gang! Søren Madsen BL-Danmarks Almene Boliger Saralyst alle 55 8270 Højbjerg 8733 1050 sma@bl.dk


Download ppt "1 Dirigenten Boligkontoret Aarhus 21. august 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google