Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Redskaber.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Redskaber."— Præsentationens transcript:

1 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Redskaber til evaluering og implementering af rehabilitering Hanne Tønnesen Bispebjerg Hospital, Denmark Forebyggelse@BBH.Hosp.dk

2 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Lav ikke hele verden om Byg på velfungerende strukturer Skriv nogle ekstra kapitler til, hvor de mangler Hvordan realiseres rehabilitering ?

3 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Krav til rehabilitering Synlighed Systematik (lighed i sundhed) Dokumentation Evaluering

4 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Forskellige hensigter med forskellig evaluering Dybdegående (udvikling af bedre programmer) Borgere og pårørendes situation, individuelle problemstillinger og mål Personalets forståelse, muligheder, udfordringer, barrierer og probl. Tekniske hjælpemidler mv. Effekt (ny evidens mhp. bedre programmer) Videnskabelige projekter: Intervention og opfølgning Ny viden tilsidesætter tidligere accepterede procedurer til fordel for nye, mere sikre og effektive Proces / forløb (implementering) Gør vi i virkeligheden, hvad vi har besluttet at gøre ? Målgruppe, indhold, omfang, tilgængelighed etc.

5 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Visioner og værdier for rehabilitering Politikker og kernestrategier Daglige retningslinier Standard Indikator Reg.og økonomi Rehab Implementering af rehab

6 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Visioner og værdier Tag f.eks. udgangspunkt i det arbejde, som tænketanken bag Hvidbogen har udført –Fokus på borgerens hverdagsliv –Indsatser der inddrager borgeren –Borgerorienteret, individorienteret, helhedsorienteret –Koordineret, tværfaglig og tværsektoriel –Planlægning med fastlagte mål og tidsrammer –Dynamisk, fleksibelt og udviklingsjusteret forløb –Høj kvalitet og vidensbasering

7 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Politikker Udarbejdes i samråd mellem faglig eksperter, repræsentanter fra brugere, personale og det politiske niveau Konkrete mål, der skal arbejdes hen i mod Klar strategi til at nå målene –Neden under ligger handleplaner og plan for evaluering

8 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Eksempel I vores kommune har mange borgere sukkersyge. Vi vil gerne forebygge sen-komplikationer (menneskelige og økon følger) Alle borgere med sukkersyge tilbydes et individuelt og vidensbaseret rehab program. Kvalitetsniveau vælges (6 u) Dette opnås ved at –Alle sukkersygepatienterne kontaktes –Indbydelse til aftenmøde i sundhedscentret –Egen læge gennemfører behovsvurdering, henviser til gennemførelse og lægger plan for opfølgning/afslutning Målepunkter / indikatorer –Antal behovsvurd og rehab overfor antal med sukkersyge –Antal lægebesøg / indl. / socialbesøg / sygemeldinger / dødsfald i kommunen pga. sukkersyge før og efter –Borgertilfredshed, selvvurderet livskvalitet etc.

9 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Visioner og værdier for rehabilitering Politikker og kernestrategier Daglige retningslinier Standard Indikator Reg.og økonomi Rehab Implementering af rehab

10 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Kvalitetsudvikling / -sikring Standard Det vi gerne vil opnå Retningslinie Hvordan vi opnår det Indikatorer (1-3) Det vi måler på, for at vurdere om standarden er opfyldt –Proces (hvis effekten er velkendt) –Effekt (hvis effekten er usikker eller det vigtigste)

11 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Standard –Alle gravide og æf/partner tilbydes rygestopprogram Retningslinie –Ved første besøg hos e.l. og hos jordemor spørges til rygning. Anbefaler rygestop, tilbyder betalt program (opfølgning under hele graviditeten) Indikatorer (f.eks. 80% målopfyldelse) –Antal gravide og æf/partnere der screenes / gennemfører rygestopkursus –Antal rygende fødende i kommunen, antal rygere ved sundhedsplejerskens 1. besøg –Antal børn indlagt med luftvejsinfektioner Eksempel

12 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Opfølgning i database Lad andre gøre arbejdet Rygestopbasen: Landsdækkende (>80%) Kvalitets database med protokol/manual 240 Enheder rapporterer proces og effekt Løbende indsamling af viden Rehabiliteringsdatabase er en oplagt mulighed

13 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Visioner og værdier for rehabilitering Politikker og kernestrategier Daglige retningslinier Standard Indikator Reg.og økonomi Rehab Implementering af rehab

14 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Håndtering af forebyggelse og rehabilitering i sygehusenes afregningssystem (DRG) Usynligt, udokumenteret, usystematisk Behov for at udvikle nye traditioner –Dokumentation i journal –Registrering på lige fod med f.eks. operationer –Kvalitetsbaseret økonomi Registrering og økonomi

15 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Støtte implemente- ring af F&R på danske sygehuse Synliggøre F&R i den kliniske hverdag Dokumentere F&R systematisk i SKS sv.t. behandling Takstsætte F&R ydelser Formål

16 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne En simpel model Kompleksitet –Flere specialer, faggrupper, sektorer mv. Enkelthed –Mange fælles elementer i forskellige rehab- programmer: Kost, Fysisk aktivitet, Tobak, Alkohol, Psykisk støtte, Social indsats, Pt / borger uddannelse Bedste medicinske efterbehandling

17 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Motivation Tobak FM 01 AlkoholFM 02 Kost og ernæringFM 03 Fysisk aktivitetFM 04 Psykosocial støtteFM 05 Andet FM 06 ---- Integreret motivationFM 09 (flere elementer på samme tid) Registrering og afregning af forebyggelse på sygehus

18 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Intervention / Rehabilitation / Efterbeh Rygestop-programFI 01 Alkohol behandlingFI 02 Kost-programFI 03 Fysisk akt / genoptrænFI 04 Psykosocial støtteFI 05 Medicinsk optimeringFI 06 Patient undervisningFI 07 AndetFI 08 ---- Integreret rehabiliteringFR 09 Registrering og afregning af rehabilitering på sygehus

19 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Overblik ved optælling af aktiviteter i Landspatient- registret over alle sygehuspatienter, dvs. oversigt over ydelser Feed back til personale, ledelse og patienter Læring mellem aktive afdelinger og mindre aktive afdelinger Økonomisk afregning Hvad kan det bruges til ?

20 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne SKS-DK –Ca. 45.000 danske koder så meget kan registreres i detaljer (mange koder bruges ikke) ICD-10 (WHO) –International Classification of Diagnoses, 10. udgave ICPC (WHO) –International Classification for Primary Care, en enklere udgave af ICD ICF (WHO) –International Classification of Functioning, disability and Health (funktionsevne, -nedsættelse og helbredstilstand). Fælles sprog for sundhed- og socialsektor. Meget detaljeret DRG-DK –Diagnose Relaterede Grupper, et afregningssystem ”Sprog” ved registrering

21 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Kontrakter / aftaler indgås i dialog mellem ledelse og afdeling/kontor –Hvilke og hvor mange ydelser (produkter) skal leveres –Hvilket kvalitetsniveau –Hvordan måles at kontrakten er opfyldt –Hvad er konsekvensen af manglende opfyldelse / for meget leveret Registrering og økonomi

22 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Aktivitetsbudget –Hvilke og hvor mange ydelser (produkter) skal leveres –Hvilket kvalitetsniveau –Hvad er konsekvensen af manglende opfyldelse / for meget leveret Aktivitetsregnskab –Opfølgning på ydelser, kvalitetsniveau løbende Registrering og økonomi

23 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Visioner og værdier for rehabilitering Politikker og kernestrategier Daglige retningslinier Standard Indikator Reg.og økonomi Rehab Implementering af rehab

24 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Behov for overordnede retningslinier Detaljerede retningslinier (ved behov) Målbare elementer = indikatorer Retningslinier

25 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Uddannelsestilbud Ph.D. Master udd Spec.læger, Diplom Fys, ergo, sgpl, jordm, læger, Efterudd i Den Systematiske Indsats Grundudd for med.stud, prof bach, social, FSV mv.

26 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Visioner og værdier for rehabilitering Politikker og kernestrategier Daglige retningslinier Standard Indikator Reg.og økonomi Rehab Implementering af rehab

27 Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Nyeste trends Øget tilgængelighed Personalet online adgang under besøget Syntetiseret vidensbehov Elektronisk ”sag / journal” og informatik Borgeren som søgepartner Borgeren er selv videnssøgende, men mangler brugervenlige databaser Støtte for borgerens beslutningskompetence Generel accept Ingen nye aktiviteter, som ikke er afprøvede Tilbagetrækning ved manglende viden


Download ppt "Clinical Unit of Health Promotion WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals Fremtidens rehabilitering i kommunerne Redskaber."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google