Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA University College, 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA University College, 2012"— Præsentationens transcript:

1 Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA University College, 2012
Ronni Andersens 6 Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA University College, 2012

2 Ny dansk ungdomslitteratur
Kompetencetilgangen Ronni Andersens 6

3 Temaer og tendenser Crossover ml. genrer (Nordkraft, Potter)
Genremangfoldighed (Djævelens lærling) Ingen vej tilbage (cirkularitet vs. linearitet) (Sirene) Ambivalens tematiseres (overgang til voksen) (Golak) Fremmedgjorthed og usikkerhed (Ægte Brøker) Ung skriver til ung (Kære Dødsbog, Mit lorteliv, Date med en engel, 6) Det kompetente barn – medskaber af eget liv

4 ”Den aktuelle ungdomslitteratur bidrager med særegne indsigter i den nutidige ungdommelige tilværelse og gør det muligt at dvæle ved sammensatte og ambivalente øjebliksstemninger og fastholde en åben tilgang til identitetsdannelse, som en relativ og processuel konstruktion. De unge protagonister befinder sig alle i et eksistentielt vakuum og i en proces, hvor de langsomt får mod til at opstille, diskutere og eventuelt forandre de værdier og relationer, de er indlejret i. Samtidig har romanerne alle forskellige tekstuelle modtager, fx i form af en grænseoverskridende tematik, et udfordrende sprog eller en vedkommende narrativitet, der fordrer læserens interaktion med teksten, idet sådanne modhager kræver, at læseren går i clinch med teksten. ” Ayoe Quist Henkel

5

6

7

8

9 Hurtigskriv… Nedskriv jeres umiddelbare indtryk af romanen nu! (5 min.) Notaterne gemmes til senere brug

10 Aktive værksteder Vælg mellem: Intertekstualitetsværkstedet
Sprogværkstedet Charlieværkstedet Tal- og temaværkstedet

11 1. Intertekstualitetsværkstedet:
Nærlæs teksten og opspor intertekstuelle referencer af alle slags! Skriv dem på en planche. Når brudstykker af fx Asterix, Lucky Luke og Juncker kommer i fokus, skal I diskutere 1) hvilken betydning referencerne har for skildringen af Charli og hans måde af opfatte verden på, og 2) hvad det betyder for læsningen og oplevelsen at man skal gætte sig til betydningen af de mange citater og referencer. Det er mange centrale steder i bogen fx hvor Charlie ønsker sig en transmogrif… Find selv flere! Formål: at stimulere den hermeneutiske kompetence, herunder intertekstualitet som begreb i fiktion.

12 2. Sprogværkstedet I skal arbejde med romanens mikroniveau herunder syntaks, ordvalg og metaforer. Med udgangspunkt i jeres umiddelbare indtryk, udvælger I en/flere centrale passager til nærmere analyse. Bagefter skal I tage stilling til følgende mere overordnede spørgsmål: Hvorfor taler Charli som han gør? Hvad betyder det for vores forståelse af ham, hans miljø og den tid han befinder sig i? Hvem er romanens implicitte læser? Kan I identificere jer med karaktererne og miljøet? Hvorfor/hvorfor ikke? Formål: udvikle den sproglige bevidsthed herunder bevidstheden om at sprog medvirker til at definere sociale grupper som fx unge.

13 3. Charliværkstedet I skal arbejde med at sætte jer ind i Charlis verden. I skal skaffe seks flyttekasser. Tegn seks centrale temaer fra romanen som I selv vælger og begrunder. I er nødt til at diskutere udvælgelsen i gruppen og blive enige først. Analyser forholdet mellem den eksplicitte og den implicitte fortæller. (stikord: impotens/lyst, den evige refleksion) Formål: at arbejde med den empatiske kompetence, samt at opnå en større forståelse af litterære virkemidler mshp. fortælleren

14 4. Tal- og temaværkstedet
I skal arbejde med betydningen af tallet 6 og dets relation til romanens temaer vha. perspektiveringer til andre tekster. Fokus er på 1) Charlis fikse idé med tværsummen af alt og 2) bogens kompositoriske princip. Se Tomas Vinterbergs novellefilm ”Drengen der gik baglæns” og diskuter de tematiske ligheder (tilgængelig på filmstriben.dk) Læs uddrag af Inger Christensens digtsamling ”Alfabet” (1981) Skriv jeres egne systemdigte el. noveller bygget over et fast kompositorisk princip. Disse skal hænges op i klassen Jagt enhver form for anvendelse af tallet 6 i romanen og diskuter dem! Formål: at stimulere den hermeneutiske kompetence og få indsigt i romanens kompositoriske princip vha. arbejdet med tematik og formsprog.

15 Afsluttende gruppefremlæggelser:
I fremlægger jeres produkter og fortæller om jeres overvejelser, diskussioner og tolkninger af bogen Arbejdet rundes evt. af med en lærerstyret litteratursamtale Stikord: - Eksistentialisme Dannelsespotentiale - Det litterære rums muligheder

16 Litteratur Henkel, Ayoe Quist (2011): ”Billeder af ungdomsliv” Lorentzen, Rasmus Fink (2011): ”Virkelighedsflugt og masser af sex” Begge i: Stjernebilleder 3, Ungdomslitteratur – indføring og læsninger, bind 3, København: Dansklærerforeningens Forlag


Download ppt "Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA University College, 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google