Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praktiske overvejelser ved brug af Genvikplustyre Informationsmøde om avl 12. oktober 2010 Morten Kargo.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praktiske overvejelser ved brug af Genvikplustyre Informationsmøde om avl 12. oktober 2010 Morten Kargo."— Præsentationens transcript:

1 Praktiske overvejelser ved brug af Genvikplustyre Informationsmøde om avl 12. oktober 2010 Morten Kargo

2 02 03 04 05 06 07 08 09 10 tyre Fødselsår Tyrenes avlsmæssige niveau 10 20 NTM Ungtyre årgang 2004 Ungtyre årgang 2009 Brugstyre årgang 2004

3 NTM 10 20 Udvælgelses- kriterium Traditionel afkomsunders ø gelse Brugstyre årgang 2004 Ungtyre årgang 2009

4 Traditionel afkomsunders ø gelse og genomiske avlsv æ rdital NTM 10 20 Udvælgelses- kriterium Brugstyre årgang 2004 Ungtyre årgang 2009

5 Udfordringen på staldgangen er den lavere sikkerhed Sand avlsværdi (AV) versus avlsværdital EBV+25 NTM Sikkerhed30%40%50%60%70%80%90%95% Sand AV, min+6+7+9+11+13+15+18+20 Sand AV, Max+44+43+41+39+37+35+32+30 Middel sikkerhedHøj sikkerhed Avlsværdital afviger mere fra den sande avlsværdi jo lavere sikkerheden er

6 Sikkerheden på gennemsnittet af en gruppe af GenVik- plus tyre afhængig af gruppestørrelse Holstein DGV sikkerhed 55%, Jersey DGV sikkerhed 35% AC Sørensen

7 Det forventede niveau i NTM for de(n) bedste GenVik- plus tyr(e). Holstein: DGV-sikkerhed på 55% De stiplede linier viser 95% grænserne for usikkerheden. AC Sørensen

8 Det forventede niveau i NTM for bedste afkomsundersøgte tyr(e). AC Sørensen

9 Det forventede niveau i NTM for de(n) bedste GenVik- plus tyr(e) og de(n) bedste afkomsundersøgte tyr(e) Holstein: DGV-sikkerhed på 55% AC Sørensen

10 Det forventede niveau i NTM for den bedste GenVik-plus tyr(e) og de(n) bedste afkomsundersøgte tyr(e) Jersey: DGV-sikkerhed på 35% AC Sørensen

11 Vigtig forudsætning for foranstående figurer 10 NTM enheder i forskel på gruppen af brugstyre kandidater (2 årgange) og gruppen af genotypede tyrekalve

12 Økonomisk værdi for den enkelte kvæg- bruger ved at bruge Genvikplustyre frem for traditionelle brugstyr I gennemsnit er de bedste Genvikplustyre 15 NTM enheder bedre end de 10 bedste brugstyre (Holstein) Økonomisk fordel ved anvendelse af Genvikplustyre i stedet for traditionelle brugstyre på 100 køer/kvier er 50 - 60.000 kr. Om Genvikplustyrene er et halvt år yngre eller ej betyder 5 - 6.000 kr. for denne gruppe af dyr

13 Ulempe Afkommets avlsværdi vil ændres mere i forhold til afstamningsværdi, end vi har været vant til Ikke et problem for producenter, som fokuserer på grupper af dyr Et problem for ”avlere”, som fokuserer på enkeltdyr

14 Udfordring Stop fokuseringen på enkeltdyr – også i præsentationen af genvikplustyre Genvikplustyre skal betragtes som en gruppe af tyre

15 Udfordring Stop fokuseringen på enkeltdyr – også i præsentationen af genvikplustyre Genvikplustyre skal betragtes som en gruppe af tyre To muligheder: Vi er på vej mod ”grise” tilstande, hvor man bare bestiller sæd baseret på avlsmålet. Sæden kan så fordeles så indavl undgås Sæden fra gruppen af genvikplustyre fordeles på samme måde (ins.planer), som traditionelle brugstyre fordeles i dag

16 Forudsætninger Populationsstørrelse 400.000 køer Arvbarhed 18% (omtrentlig arvbarhed på avlsmålet) 30 brugstyre (selekterede kofædre) 30 tyrefædre 25% ungtyre 140 døtre pr. afprøvet tyr 1.200 genotypninger 50 % af genotypninger på tyrekalve (underforstået at resten er på kviekalve) DGV sikkerhed: 55% (uanset avlsplan) Hvad tjenes der ved helt unge Genvikplustyre på populationsniveau?

17 Antagelser L TM = 3 år L BK = 4 år Ungtyreprocent: 25 Procent genvikplus BT: 30% Procent genvikplus TF: 50%

18 Gen. int. GV-plusAndel GV-plus Delta G (ntm- enh) Forøget Delta G BTTFBTTF 2,5 30503,00- 2,5230503,052 % 22,530503,031 % 2230503,083 % Hvad tjenes der ved helt unge Genvikplustyre på populationsniveau? Lidt større effekt ved kraftigere brug af GV-plustyre (op til 5%)

19 Hvad tjenes ved at øge andelen af Genvikplustyre? Gen. Int. GV-plusAndel GV-plustyreDelta G (ntm-enh) Forøget Delta G BTTFBTTF 2,5 30503,00- 2,5 50 3,124 % 2,5 75503,2910 % 2,5 30753,155 % 2,5 301003,3311 %

20 Ingen anvendelse af GV-plus tyre: 2,6 NTM enheder pr. år Fuldstændig anvendelse af GV-plustyre: 3,7 NTM enheder pr. år En stigning på 42% Hvad tjenes ved at øge andelen af Genvikplustyre?

21 Afst info for nyfødt kalv ved Genvikplus tyre (18-24 mdr.) i afstamningen Alder 2 år 4 år 6 år Nyfødt kalv Far (Genomisk testet) Farfar (Genomisk testet) Mor (Genomisk testet) Morfar (Genomisk testet) Mormor Farmor Forfædre Holder de 55% sikkerhed på den nyfødte kalv?

22 Alder 2 år 4 år 6 år Nyfødt kalv Far (Genomisk testet) Farfar (Genomisk testet) Mor (Genomisk testet) Morfar (Genomisk testet) MormorFarmor Forfædre Afst info for nyfødt kalv v. kortest mulig gen. Int.

23 Anbefaling på BT niveau Brug 75% Genvikplustyre og 25% testtyre til opretholdelse af referencepopulationen Brug Genvikplustyrene så tidligt som muligt. Sæt delmål, det er en stor overgang

24 Anbefaling på BT niveau - udfordringer Udarbejde planer for at få testtyrene (som i gennemsnit er på et lavere niveau end Genvikplustyre) afprøvet Problemstillingen er uafhængig af, om Genvikplustyrene anvendes yngst muligt eller ikke

25 Anbefaling på TF niveau Brug 50% Genvikplustyre og 50% afprøvede tyre som tyrefædre. Argumentet for dette baseret på en risikovurdering samt en indavlsvurdering

26 Samlet konklusion Brug af GV tyre på BT niveau er på lang sigt risikofrit, og dermed anbefalelsesværdigt Der er risiko ved på TF niveau at bevæge sig helt over på GV-tyre Har vi overset noget – vi er nybegyndere på området Indavl Rådet er derfor Vedbliv foreløbig med afkomsundersøgelse Brug både afprøvede og GV-plustyre som tyrefædre Husk raceforskelle i vurderingerne

27 Anerkendelse Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne aktivitet. DNA-ordog


Download ppt "Praktiske overvejelser ved brug af Genvikplustyre Informationsmøde om avl 12. oktober 2010 Morten Kargo."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google