Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

2013 Den mundtlige prøve i historie, kristendomskundskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "2013 Den mundtlige prøve i historie, kristendomskundskab"— Præsentationens transcript:

1 2013 Den mundtlige prøve i historie, kristendomskundskab
og samfundsfag 2013 v/ Jens Rahr Schmidt, Kurt Thybo og Henrik Smedegaard Larsen

2 Prøven i historie, kristendomskundskab og samfundsfag:
Oplæggene til prøven skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof. Det enkelte prøveoplæg består af lærerstillede spørgsmål samt 1-3 kilder. Eleven har 40 minutters forberedelsestid. Til prøven, inklusive karakterfastsættelsen, afsættes 20 minutter. Antallet af oplæg skal imidlertid være så stort, at også den sidste elev har fire muligheder at vælge imellem ved lodtrækningen. Det er tilladt at gentage opgaver én gang. Opgivelserne skal til afgangsprøven indeholde materiale, som eleverne i undervisningen har arbejdet med på 9. klassetrin. Herudover kan materiale fra (7./) 8. klassetrin indgå. Det betyder, at det stof, der opgives, undervisningsmæssigt kan fordeles over to år.

3 Uddrag fra vejledningerne i de tre fag
Kilderne skal have sammenhæng med opgivelserne, men være ukendte for eleven. Sproglige udtryk skal være på dansk. Spørgsmålene skal dels relatere sig til prøveoplæggets kilder, dels lægge op til, at eleven inddrager relevante elementer fra det opgivne stof samt eventuel viden, som eleven har erhvervet sig i andre fag og uden for undervisningen.

4 Ændringer af regler og procedurer
”…, at det med virkning fra og med skoleåret 2011/2012 skal være muligt at benytte internetbaserede hjælpemidler ved de skriftlige og mundtlige prøver for de skoler, som ønsker det. Ligeledes vil skolerne ved de mundtlige prøver have mulighed for at benytte internetbaserede kilder i prøveoplæg. Adgang til internet ved prøverne forudsætter, at skolelederen gennem tilsyn og it-foranstaltninger sikrer, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet, og at de alene benytter hjælpemidler, som er fastsat for den enkelte prøve”. Vejledning om brugen af internet i forbindelse med prøverne ”Eleverne må således ikke benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre via eller sociale medier som for eksempel Messenger, Facebook, Twitter med flere, men alene til at få adgang til de tilladte hjælpemidler, som er nævnt under de enkelte fag i prøvebekendtgørelsens bilag 1 og 2”. ”… Det betyder også, at det for eksempel i forbindelse med prøven i historie er muligt at benytte en kilde, der alene er adgang til via internettet. Ændringen gælder således både de skriftlige prøver og forberedelsen til de mundtlige prøver”.

5 ”skal være muligt at benytte internetbaserede hjælpemidler ved de skriftlige og
mundtlige prøver for de skoler, som ønsker det”. ”Ligeledes vil skolerne ved de mundtlige prøver have mulighed for at benytte internetbaserede kilder i prøveoplæg”. --> Mediebiblioteket Download film fra youtube.com

6 PEU - Opgivelserne Indholdet af andre teksttyper er klart øget
Tydelig angivelse af emner, temaer og tilhørende de problemstillinger Samfundsfag: EU og økonomi Historie: Hvordan er der blevet arbejdet med kilder/ kildekritik.

7 PEU- prøveoplæggene Oplæg der tydeligt reflekterede opgivelserne
Træn eleverne i prøveoplæg Sørg for at de indeholder andre udtryksformer Giver mulighed for brug af de faglige kompetencer indenfor fagene.

8 PEU - prøveoplæggene Historie:
Inddrage relevant viden om historie og kronologisk forståelse Analysere, fortolke og anvende kilder

9 Kristendomskundskab Forholde sig til religiøse, etiske, livsfilosofiske spørgsmål og/ eller forhold mellem religion og samfund Perspektivering til elevens hverdag eller større sammenhænge Anvende det faglige stof

10 Samfundsfag Inddrage relevant viden om samfundsforhold
Analysere, fortolke og anvende kilder Anvende faglige begreber

11 Vær opmærksom på Kun ¼ af skolerne inddrog stof fra før det 20- århundrede De forlagsproducerede oplæg Opdaterede? Relaterer de til opgivelserne? Kristendomskundskab: Få skoler mangler: ikke kristne religioner, kirkehistorie, bibelske fortællinger

12 Historie, kristendomskundskab og samfundsfag
Det enkelte prøveoplæg består af kilder i form af tekster, billeder, genstande, statistikker, fotos, filmklip og andre udtryksformer. Klik: Fag Historie/kristendomskundskab/samfundsfag Inspiration til undervisningen i … (Vælg i menuen til højre)

13 Spørgsmål til kilderne:
Beskrive, gengive indholdet, sammenligne etc. 2) Analysere / fortolke 3) Perspektivere / handlingsperspektiv

14 Kilder til de 3 fag: FSA maj 2007 og november 2007 Kasser med kilder Skolekom  Lærere  Fsk  Fag – emner FSK  Vælg et fag og træk det ud på dit skrivebord.

15 Kilder til prøven i historie: www.befrielsen1945.dk/
(forskellige materialer, bl.a. ”Hverdag under Danmarks besættelse 1940 – 1945”) (Prøveoplæg om arbejderbevægelsen) (Timeløn, pris og arbejdstid) (Århus Universitet)

16 Kilder til prøven i kristendomskundskab:
Kristeligt Dagblad:

17 Kilder til prøven i samfundsfag:
metroxpress

18 Filmklip Historie: Berlinmuren Kristendomskundskab: To verdener
Samfundsfag: Folketinget, EU, Red Barnet og Skat

19 Kilder mod betaling Samfundsfag. Gyldendal. Clio Online: Historiefaget.dk Religionsfaget.dk Samfundsfaget.dk News skole (TV 2)

20 Kildekritisk læsning:
Hvilken type kilde (artikel, brev, lovtekst, politisk propaganda, reklame, tale etc.)? Hvem er kildens afsender? Hvornår er kilden nedskrevet (er den samtidig med de begivenheder, den beskriver)? Hvem er modtageren / henvender kilden sig til? Hvad står der i kilden (opdel evt. i hovedpunkter og find det væsentlige)? Hvad kunne forfatterens mål være med kilden? Hvad er kildens synsvinkel eller tendens? Hvilke virkemidler bruger kilden for at nå sit publikum? Hvilke begivenheder eller tilstande belyser kilden (hvad fortæller kilden om det emne, der arbejdes med)?

21 Spørgsmål til kilderne:
Lav spørgsmål til et kildesæt. Hver faggruppe løser opgaven: Historie: Udvandring Kristendomskundskab: Den barmhjertelige samaritaner Samfundsfag: Overvægt og fedme Spørgsmål til kilderne: Beskrive, gengive indholdet, sammenligne etc. 2) Analysere / fortolke 3) Perspektivere / handlingsperspektiv

22 Vurdering af elevernes besvarelser
02 Redegørelse: Hvad går det ud på? Hvad er temaet? 7/10 Fortolkning: Udlægge en forståelse eller flere. 12 Perspektivering: Temaet sættes i forbindelse med andet stof. Bedømmelsesskemaerne, kan de bruges?


Download ppt "2013 Den mundtlige prøve i historie, kristendomskundskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google