Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Side 1. Deltagerne i undersøgelsen Undersøgelsen af elevtilfredsheden i efteråret 2003 har principielt omfattet alle EUD-elever på såvel grundforløb som.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Side 1. Deltagerne i undersøgelsen Undersøgelsen af elevtilfredsheden i efteråret 2003 har principielt omfattet alle EUD-elever på såvel grundforløb som."— Præsentationens transcript:

1 Side 1

2 Deltagerne i undersøgelsen Undersøgelsen af elevtilfredsheden i efteråret 2003 har principielt omfattet alle EUD-elever på såvel grundforløb som hovedforløb. Skolens evalueringspraksis i et elektronisk målesystem er under fortsat implementering. 509 respondenter har besvaret et elektronisk spørgsekema.. I undersøgelsen indgår især elever fra Service / Frisør / Hospitalsteknisk assistent Håndværk og teknik / Smede / Industriteknik / Industrioperatør Teknologi og Kommunikation, Strømfamilien og Kreative medier samt hovedforløb Bygge og anlæg / Blikkenslager 6 skolespørgsmål I princippet bliver de 6 spørgsmål som er gengivet ved det første diagram, stillet til alle elever. På grund af en fejl er der dog kun 161 respondenter i denne opgørelse. Den gennemsnitlige grad af enighed i udsagnene – med score mellem 3,7 og 4,1 vidner om en rimelig høj tilfredshed, som dog bør kunne forbedres. Det forekommer lidt nedslående, at eleverne bedømmelse af at være blevet bedre rustet til fremtiden ikke er højere end 3,7. Diagrammet på den følgende side viser elevernes vurdering af de 6 udsagns betydning for dem. At der kun er ringe forskel mellem enigheden og betydningen af at anbefale skolen, overrasker ikke. Betydningen er nok højere for skolen. Fortsættes … Side 2

3 Side 3

4 6 skolespørgsmål … Fortsat Det forekommer i øvrigt karakteristisk, at betydningen af et udsagn stiger og falder med graden af tilfredshed. De 5 øvrige udsagn har en negativ harmoniscore (forskellen mellem enighed og betydning) på 0,4-0,6, hvilket synes acceptabelt. Det er glædeligt, at den faktor eleverne tillægger størst betydning, er lærernes engagement. Tematisk opgørelse Elevernes eget engagement i læringsprocessen og en mængde andre spørgsmål er stillet på afdelingsniveau i den enkelte uddannelse. Hvert spørgsmål eller udsagn kan forbindes til et tema, når det oprettes i systemet. Dette giver mulighed for at lave analyser på tværs af de lokale undersøgelser. Diagrammet på den følgende side viser Enighed og Betydning i forhold til fem temaer, som er fastlagt på skoleniveau: Vejledning og information Undervisning og læring Rammer, sikkerhed og service Medindflydelse og kommunikation Samlet tilfredshed Side 4

5 Side 5

6 Enigheden ligger jævnt hen på 3,8, bortset fra Rammer, sikkerhed og service som scorer noget lavere med 3,0. Det er især de fysiske rammer på nogle adresser, som trækker ned. Ikke blot er det en lav score, men betydningen ses også at være noget mere markant med en harmoniscore på -1,0. Vi er opmærksomme på de fysiske forhold og arbejder løbende med dem, ligesom de indgår i de langsigtede planer. Undervisning og læring tillægger eleverne stor betydning, og skønt harmoniscoren næppe kan ende i et positivt tal, er et forsøg på at indsnævre gabet bl.a. gjort med skolens kompetenceudviklingsprojekt for lærerne. Samlet tilfredshed Det forekommer relativt paradoksalt, at mens eleverne kan give skolen drøje hug både ved deres afkrydsning og ved de kommentarer, de kan skrive i de åbne skemafelter, ligger den samlede tilfredshed ikke blot pænt, men i den tematiske opgørelse scorer Samlet tilfredshed en anelse højere end de øvrige. Sandsynligvis peger det på, at eleverne er lidt mere kritiske, når spørgsmålene bliver konkrete. De kommer til at tænke på, hvad de kan finde af fejl og mangler ved skolen, mens de, når de bliver spurgt i almindelighed, måske mere udtrykker deres velbefindende ved skoleopholdet. Ambitionen er at opnå en score på 4,0 eller mere for Samlet tilfredshed i løbet af den næste undersøgelsesperiode. Side 6

7 Kommentarer Foruden spørgsmål til afkrydsning, er det almindeligt også at have åbne felter, som eleverne kan skrive i. Det kan være kommentarer om bestemte forhold, eller bredere formuleret som ”Andre kommentarer”. Kommentarerne er som hovedregel kritiske, og nogle er meget kritiske. Det kan være over for lærere, tilrettelæggelsen, udstyret, indretningen, materialerne, kantinen, vejlederne, kontaktlærerne, fagrækken. Kommentarerne kan imidlertid også være decideret modsatte og strømme over af lykke over at have gået på skolen. Vi slutter af med et pare prøver på begge dele. Den utilfredse Jeg er blevet meget skuffet over dette forløb. Jeg havde forventet at lære noget mere end jeg her har fået muligheden for. Alt for mange elever i klassen, og for gammeldags undervisningsform. I skulle købe noget nyt værktøj. I skulle sætte værkstederne i stand, det er MEGET ringe forhold vi arbejder i. I skulle købe noget nyt udsugningsanlæg, det virker ikke. Læreren var ikke til megen hjælp, det kan gøres bedre. Den tilfredse Det har været et godt skoleophold. Man får en masse med hjem Denne uge med Kreativitet og Idéudvikling har, for mig, været et vendepunkt. Det var meget veltilrettelagt og dermed tilfredsstillende for mig som elev. Side 7


Download ppt "Side 1. Deltagerne i undersøgelsen Undersøgelsen af elevtilfredsheden i efteråret 2003 har principielt omfattet alle EUD-elever på såvel grundforløb som."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google