Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Viden over vandet Et Interregprojekt mellem Sverige, Norge og Danmark blue water paint, Kristian M, Flickr.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Viden over vandet Et Interregprojekt mellem Sverige, Norge og Danmark blue water paint, Kristian M, Flickr."— Præsentationens transcript:

1 Viden over vandet Et Interregprojekt mellem Sverige, Norge og Danmark blue water paint, Kristian M, Flickr

2 Program 10.00 – 10.15: Velkomst, orientering om programmet og korte præsentationer. 10.15 – 10.30: Fundraiser i UCC Karen-Ditte Nielsen orienterer om Interreg. 10.30 – 12.00: Samarbejde i mindre grupper om forventninger til temaerne: – Det grænseoverskridende blivende resultat – Det faglige indhold – en fælles problemstilling 12.00 – 12.45 Frokost (lunsj). Der serveres sandwich og vand 12.45 – 12.50 Gruppefoto. 12.50 – 13.50: Fortsat arbejde med forventninger. Begyndende organisering af projektet 13.50 – 14.00: PAUSE 14.00- 14.45: Beslutningstagning omkring: – Kommunikation mellem partnerne – Tidsperspektiv – Finansiering 14.45 – 15.00: Beslutninger opsummeres og godkendes i det fælles forum. TAK for i dag Link til fælles wiki: vov2010-11vov2010-11

3 Projektudvikling Den enorme og stadigt voksende mængde af viden, der er tilgængelig i samfundet, særligt via internettet Forholdet mellem læremidler og læringsressourcer i en multimodal mediekultur Elevers brug af internettet til informationssøgning og distribution af deres egne vidensprodukter Lærerne og de digitale læremidler Professionsviden, - forståelse og -indsigt Skolens målsætninger og den aktuelle medievirkelighed Nedbrydning af sprogbarrierer Lære af hinanden Praksisviden, professionsviden og videnskabbelig viden

4 Digitale medier i et læringsperspektiv René Christiansen og Ole Christensen i Lærerne og de nye vilkår - professionslæring og praksisrefleksion, Unge pædagoger 2010

5 …købe, sælge,samtale, arbejde, lege…

6 Ramme for diskussionerne Discovery: Hvad er det vi allerede gør i vore tre lande som er virkningsfuldt til stede? Hvad rykker udviklingen i den rigtige retning? 3 ting I tager med ind i projektet – skriv ned på blåt karton! Dream: Visionære fremtidsbilleder: Leg med fremtiden! Tænk stort! Hvilket scenarie kan vi forestille os som det bedste i verden for læringscentret, lærerne og eleverne? Formulér den vildeste vision for det innovative skolebibliotek/læringscenter på det grønne karton! Design: Drømmene omsættes til visionære udfordringer som lader sig realisere. : Hvad skal der til for at realisere drømmen? Kan vi opbygge et fælles billede af hvad vi skal? Hvilke mål og resultater vil være mulige og ønskelige med de ressourcer og drømme vi har? Opstil 3 udfordrende udsagn på det røde karton! Destiny: Handling! Hvilken vej vil være bedst at gå for at nå de ønskede resultater? Hvem skal gøre hvad, hvornår, osv..? Konkretisering af projektets retning i tre fælles arbejdsspørgsmål!

7 Gruppeinddeling Gruppe 1: Karsten Nissen Pedersen, Christianshavns Gymnasium, Cecilia Sjöberg, Skolbibliotekscentralen i Lund, Palle Bergendorff, Biblioteksleder UCC og Britta Vejen, Professionshøjskolen UCC Gruppe 2: Mimmi Lydeén, Skolebibliotekscentralen i Häslleholm, Helle Barrett, Pedagogiska centralen Malmø, Per-Olof Bergström, Vikingaskolan i Lund og Ole Christensen, Professionshøjskolen UCC Gruppe 3:Ellen Follin, Pedagogiska centralen Malmø,, Fredrik Hanell, Skolebibliotekscentralen i Häslleholm, Lise Alsted Hendrichsen, Professionshøjskolen UCC og Karen-Ditte Nielsen, Professionshøjskolen UCC


Download ppt "Viden over vandet Et Interregprojekt mellem Sverige, Norge og Danmark blue water paint, Kristian M, Flickr."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google