Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Æstetiske læreprocesser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Æstetiske læreprocesser"— Præsentationens transcript:

1 Æstetiske læreprocesser

2 Æstetikdefinitioner Æstetik: æstetik, (af ty. Ästhetik, i 1700-t. dannet af gr. aisthetikos 'som angår det at fornemme', af aisthanesthai 'føle, fornemme'), den del af filosofien, der beskæftiger sig med det skønne, med kunsten og det erfaringsområde, der knytter sig til disse fænomener (Den store danske…)

3 Definitioner, - fortsat
Æstetik i oprindelig betydning: Sansning, fornemmelse, følelse - en særlig form for erkendelse, som finder sted både i forhold til receptionen og i selvproduktion af et æstetisk produkt, hvad enten det drejer sig om litteratur, musik eller billeder (TV på tavlen…Tufte 2007)

4 Definitioner, - fortsat
Søren Kjørup om den æstetiske oplevelse: - en aktiv intellektuel erkendelse under udnyttelse af følelsens erkendende funktion af et symbolsystem for dette systems egne kvaliteters skyld (S. Kjørup: Æstetiske problemer…1971)

5 Definitioner, - fortsat
Digital produktion som æstetisk praksis: - en æstetisk praksis, der handler om at udtrykke sig gennem skabende arbejde.[….]her skaber vi noget på baggrund af vores viden og kunnen såvel som vores oplevelser, følelser og erfaring[….]byder på rige muligheder for at tolke sig selv og sin omverden. (Lotte Nyboe, s. 185)

6 Det potentielle rum Det potentielle rum og de symbolske former i det æstetiske udtryk kan være et middel til at finde en balance mellem den indre og den ydre verden, og drivkraften i den æstetiske læringsmåde kan ses som en trang til at opnå denne balance, idet man gennem arbejdet med det æstetiske udtryk tilegner sig en forståelse af både den ydre objektverden og den indre subjektverden.

7 Progression i æstetisk virksomhed

8 Æstetiske læreprocesser
…er processer der inddrager det lærende subjekt som et der bidrager til at skabe betydning Et læringsbegreb der omfatter både tilegnelsesprocesser og deltagelsesprocesser Betydningsskabelse hænger sammen med begrebet ”artikulation”: Ved at udtrykke sig i egne fortællinger, sker der både en udvikling af erkendelsen om det der fortælles om og af elevernes narrative formåen

9 Artikulation Artikulationsprocessen er del af en mimetisk erkendelses- og læreproces Kan skabe formsproglige imitationer og tolkninger og derigennem erkendelser Sproglig bearbejdning giver mulighed for at udvikle fælles betydning gennem refleksion Lærer både om sig selv og om det æstetiske objekt (refleksion >< refleksion)

10 Tekstlæsning som dynamisk proces
Alle fortællinger kan opfattes som ”tekst” Aktiverer fortællingen modtagerens evne til at sanse, erkende og forarbejde det oplevede? Opleves fortællingen som personligt meningsfuld? Dobbelthed Artikuleres i egenproduktion/dramatisering/visualisering Kulturelt/historisk perspektiv Personligt/erfaringsmæssigt perspektiv

11 Timeout Er æstetiske læreprocesser Personligt udviklende?
Processer der gavner læreprocesser i andre faglige sammenhænge? Værdifulde i sig selv? Goodbye

12 Hvad lægger børn/unge vægt på? Praksisformer i hverdagslivet…
Handling – at gøre noget selv og at styre Udfordring – at blive stillet overfor problemer der skal løses Reifikation – at skabe, producere, eksperimentere Socialitet – at kommunikere og indgå i fællesskaber Præstation – at få anerkendelse og nyde respekt Selvfortolkning – at afsøge og afprøve sin identitet – herunder køn Nydelse – at indgå i sansemæssige og kropsligt nydelsesmæssige situationer Skole 2.0 (2010): B.H. Sørensen et al

13 Æstetiske læreprocesser
Æstetiske læreprocesser finder sted i menneskets møder med sanselige objekter som de tildeler forskellig grad af opmærksomhed Æstetiske læreprocesser – i teori og praksis af Kirsten Fink-Jensen og Anne Maj Nielsen, Billesøe & Baltzer, 2009 Kvalitet ved objekt Perception/oplevelse via: Det sanselige objekt (mangfoldige eller begrænsede muligheder Æstetisk objekt Sanseligt nærværende subjekt

14 Æstetisk objekt Objektets oplevelsestilbud Subjektets opmærksomhed Få
Kvalitet ved objekt Perception/oplevelse via: Det sanselige objekt (mangfoldige eller begrænsede muligheder Æstetisk objekt Sanseligt nærværende subjekt Objektets oplevelsestilbud Subjektets opmærksomhed Mange Lav grad af nærvær Subjektet oplever kun lidt Objektet tilbyder mange oplevelsesmuligheder – kan måske stimulere nærvær Høj grad af nærvær Subjektet kan med stor indsats opleve meget, men tilbuddet er begrænset Subjektet har stor mulighed for æstetisk oplevelse

15 Sanseligt nærværende subjekt
Kontekst bestående af Faglige traditioner, skolekontekst og politisk ideologi, eller hvad der anskues som væsentlig og nødvendig viden! Refleksioner over objekt Sanselige aspekter Æstetisk objekt Repræsentationer Associationer/intertekstualitet Repræsenterende objekt Det æstetiske objekts læringstilbud Disse tre aspekter ved det æstetiske objekt viser, hvordan æstetiske læreprocesser kan stimuleres gennem inddragelse af objekter og aktiviteter, der tilbyder væsentlige kvaliteter. Udtrykt verden Fagperspektiv Sanseligt nærværende subjekt Kontekst bestående af lokale forudsætninger i aktuelle undervisningssituationer, samt subjektets livskontekst, erfaringer og repertoire


Download ppt "Æstetiske læreprocesser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google