Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET Velfærd kræver satsning på viden Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet Børne-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET Velfærd kræver satsning på viden Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet Børne-"— Præsentationens transcript:

1 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET Velfærd kræver satsning på viden Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet Børne- og kulturchefforeningens årsmøde 2010

2 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 2 Disposition › En ny vidensøkonomisk verdensorden › Uddannelse som konkurrenceparameter › Hvordan gør vi en forskel?

3 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 3 Disposition › En ny vidensøkonomisk verdensorden › Uddannelse som konkurrenceparameter › Hvordan gør vi en forskel?

4 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 4

5 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 5 Uddannelse: En investering i den globale videns- økonomi (fra velfærdsstat til konkurrencestat) Styring via output: Accountability Frihed på performancesiden: Forskningsviden, professionskompetence og praksis

6 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 6 Hvad virker? Hvorfor virker det? Kan det generaliseres?

7 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 7

8 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 8

9 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 9

10 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Fra symbolsk til reel globalisering 10 1. Symbolsk globalisering IEA: Internationale, komparative analyser af undervisningseffekter Den nationale selvtilstrækkelighed Læreruddannelsen Uddannelsespolitik ”Educational achievements” ”Evidens” i uddannelsesforskningen ”What works?” 2. Strukturel globalisering Lissabon: Modulisering på basis af fælles standarder Grænseoverskridende uddannelses- samarbejde ”Employability” ”Student mobility” 3. Reel globalisering Uddannelsesproduktion i forhold til et globalt marked Konkurrence mellem nationale uddannelsessystemer Fra dannelse til vidensøkonomi Fra input- til outputstyring (accountability)

11 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Fra ”dannelse” til vidensøkonomi World Bank 2020 Education Strategy 20002005 VisionQuality education for all Dynamic, knowledge-driven economies and cohesive societies ObjectiveEducation for allEducation for all and education for the knowledge economy 11

12 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Fra ”dannelse” til vidensøkonomi OECD: ”High Cost of Low Education Performance” (Paris 2010) Baseret på 40 års undersøgelser af ”educational achievements” ”…the combined evidence consistently points to the conclusion that differences in cognitive skills lead to economically significant differences in economic growth.” ”…reforms are assumed to take 20 years to complete” ”…it takes 40 years until the full labour force is at the new skill level.” Scenarie 1: En forbedring på 25 PISA points BNP i DK forøges med 250 procent frem til 2090 Scenarie 2: Alle lande når op på niveau med Finland BNP i DK forøges med 500 procent frem til 2090 12

13 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 13 Disposition › En ny vidensøkonomisk verdensorden › Uddannelse som konkurrenceparameter › Hvordan gør vi en forskel?

14 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 14

15 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * USA Præsident Obama og Education Secretary Arne Duncan: ”Race to the Top” Baggrund: De amerikanske elever er svage i performance, men stærke i selvtillid Værktøjer: 4.3 mia. USD som tilskud til uddannelsesreform-stater Accountability measures (ansvarliggørelse og regnskabspligt: Der skal måles på outputtet) Mål: ”Has Johnny actually learned anything over the course of the year?” (educational achievements) 15

16 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Singapore Ledelse på alle niveauer: Politik, offentlig forvaltning, skoleledelse, classroom mgt. Produktudviklingstrekant: MOE, NIE, skoler Undervisning: Fra religion til evidens: Hvad virker og hvorfor? Skolerne: Store: Fag-afdelinger med afdelingsledere; kapacitet til kvalitetsudvikl. Politikere og forældre: Uddannelse er vigtig; lærere har autoritet Efteruddannelse: 100 timer pr. år pr. lærer 16 David Hogan, National Institute of Education, Singapore

17 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Boston, USA Læreruddannelsesprojekt Understøttelse og samarbejde: Forskning og skoler Data for accountability og diagnoser Praksisbaseret vedvarende efteruddannelse Distribueret skoleledelse (subject departments) Nye teknologier 17 Tom Payzant, Harvard Graduate School of Education

18 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Global tendens Uddannelse: Staternes investering i den globale vidensøkonomi Uddannelse skal måles ”What cannot be measured cannot be improved” ”Accountability”: Kvalitetsløft på internationalt og på inter-skole niveau ”Diagnostibility”: Kvalitetsløft på skole- og klasserumsniveau ”Teaching to the test?” I så fald: intelligente tests 18

19 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Global tendens 21. Century teacher work Education outcome: From: Focus on facts To: Focus on facts, competencies, collaboration and creativity Teacher work: From: Industrial society assembly line To: Knowledge society collaborative work Precondition: Mastership of a common professional language 19

20 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 20 Disposition › En ny vidensøkonomisk verdensorden › Uddannelse som konkurrenceparameter › Hvordan gør vi en forskel?

21 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Samlet 95 pct. målsætning Veje til ungdomsuddannelse 1– Vibeke Myrup Jensen og Lisbeth Palmhøj Nielsen – 12. november 2010 73 pct. 95 pct.

22 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 21-08-2014 64 pct. Veje til ungdomsuddannelse 1– Vibeke Myrup Jensen og Lisbeth Palmhøj Nielsen – 12. november 2010 Individuel skolemålsætning

23 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 21-08-2014 64 pct. 95 pct. Ambitiøs, individuel skolemålsætning 73 pct.

24 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Dygtige lærere 24 50 100 811 90 37 Øverste 20 procent lærer Nederste 20 procent lærer There is no more important empirical determinant of student outcome than good teaching” (McKinsey Education 2007) Elev-alder Elev-performance (educational achievements)

25 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 25 50 100 50100 Ledelses-performance (pæd., forandring, rammer) Elev-performance (educational achievements) 85 70 Dygtige skoleledere

26 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Generobring af lærerautoriteten › Lektor Blomme › Lektor Korrekt › Lektor Smart › Lektor Dygtig › Patrimonial autoritet › Institutionel autoritet › Personlig (karismatisk) autoritet › Faglig autoritet 26

27 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Højt præsterende skoler › En klar og tydelig ledelse på forvaltningsniveau › En klar og tydelig ledelse på skoleniveau › En afdelingsopdelt skole med selvstyrende teams › Dygtige lærere: Fagdidaktik, klasserumsledelse, sociale relationer › Læsning fra 3. klasse: Læsetest og forebyggende læseindsats 27

28 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * 28 DPU, Metropol, UCC og VIA

29 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * LP-projektet - det største danske skoleudviklingsprojekt 29

30 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * LP-projektet - det største danske skoleudviklingsprojekt Foråret 2007Efteråret 2008Maj 2009Oktober 2010 Skoler0273382497 Lærere/pæd.011.57517.87326.389 Elever095.671143.270196.057 30

31 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * LP-projektet - det største danske skoleudviklingsprojekt Foråret 2007Efteråret 2008Maj 2009Oktober 2010 Skoler0273382497 Lærere/pæd.011.57517.87326.389 Elever095.671143.270196.057 31 Baseret på evidens What works – and why? Efteruddannelse i praksiskontekst Forskning – profession -praksis

32 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Do it – but do it our way › Vi er verdensmestre i demokrati og medborgerskab (sammen med Finland) › Vi har (endnu) et stærkt vidensinstitutionsnetværk (skoler – biblioteker) › Vi har tradition for bottom-up udvikling 32

33 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN LARS QVORTRUP DEKAN 18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET * Do it – but do it our way › Vi er verdensmestre i demokrati og medborgerskab (sammen med Finland) › Vi har (endnu) et stærkt vidensinstitutionsnetværk (skoler – biblioteker) › Vi har tradition for bottom-up udvikling › MEN PLATFORMEN BRÆNDER 33


Download ppt "18. NOVEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET Velfærd kræver satsning på viden Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet Børne-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google