Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mulige strategier for det ny bibliotek Dialogmøde 10.9.09

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mulige strategier for det ny bibliotek Dialogmøde 10.9.09"— Præsentationens transcript:

1 Mulige strategier for det ny bibliotek Dialogmøde 10.9.09 jth@bibliotekogmedier.dk

2 2 Udvalgets opgave Anbefalinger til handling indenfor den gældende lovramme og opgavefordeling mellem stat og kommune Hvad er udfordringen? Den teknologiske udvikling Kulturskredet Konkurrencen Professionen

3 Udfordringer Globalisering –Traditionelle industrijobs forsvinder Videnssamfund –Viden som væsentligste produktivkraft og konkurrenceparameter Det senmoderne samfund –Det stadige valg, flydende værdier, fleksibilitet Castells, Giddens, Zygmunt Baumann, Tofler m.fl Information gab, identitetsskred, individualisering, multikulturalisme, sociale spændinger, innovationskrav

4 Udfordringer indefra Biblioteksmonopolet brudt:Google, wikipedia, www Biblioteksstrukturen under åbenlys forvandling Færre afdelinger – krav om fleksibilitet 24/7 bliver standard Ny standard for webydelser Fra transaktion til relation

5 5 Nye roller Traditionelle mål gælder stadig: - Demokratisk oplysning - Personlig udvikling - Uddannelse og læring - Aktiv deltagelse - Inspiration Midlerne ændres: integrere adgang til relevant info i dagliglivet, facilitere udnyttelse af videns- ressourcer, inddrage brugerne mere aktivt

6 En ny måde at arbejde på Opgør med bibliotekernes samlingsorientering Brugerorientering- udgangspunkt i brugerbehov Differentierede ydelser Segment programmer?

7 Nye ydelser Læringsrum Facilitering af videnstilgang Borgerservice- det udvidede koncept Inspiration Facilitering af deltagelse inclusion

8 Mulige nye opgaver? Skabe en ny platform for offentlighed - nyt public service koncept (public value, public involvement) Udvikle nye læringsrum (livslang læring er i dag et ret indholdstomt koncept) Udvikle nye måder for borgerinddragelse og deltagelse

9 9 Kendte nye bibliotekskoncepter ’Fra information til viden’ Webbaseret service: Deff, netbibliotekerne, downlån, netmusik, Filmstriben, bibliotek.dk Relationelle ydelser: brugergenererede data, læringsprogrammer, IT for alle Biblioteket ud hvor folk er: børnehavebiblioteker, Lige muligheder, on-line spørgetjenester, biblioteksvagten.dk

10 Nye bibliotekskoncepter – nogle opgaver Sikre fortsat voksende kritisk masse af digitalt indhold – leverancer til håndholdte devices Nye søgesystemer – integreret søgning Nye forretningsmodeller – flat rate? Nye redskaber til adgangsstyring – ’Wayf’ Nye koncepter for det fysiske bibliotek - metropolbiblioteket (24/7) - lokalbiblioteket - adhoc-biblioteket?

11 11 Fornyelse af traditionelle ydelser Bedre adgang til indhold - digitalt, åbningstid Mere aktiv og inddragende formidling – web, læsekredse, wiki Læringstilbud – udvide ’Lige muligheder’ konceptet Koncepter for oplevelse

12 Infrastruktur Definition: de databaser, søgemaskiner og services der gør søgning og fremskaffelse af værker mulig Udvalget må præsentere forslag til udvikling World catalogue? Integrated search? Wayf? Mulig anbefaling: Bibliotek.dk: fra katalog til portal til formidlingsmaskine – dobbeltklik eller dø Det ny børnesite som prototype

13 Formidling af digital kulturarv og licensbelagte ydelser Bud på formidlingsstrategi for digitaliseret kulturarv –Opfølgning på national digitaliseringsstrategi? Samspil mellem frit og licensbelagt materiale

14 14 Forslag til modeller for lærings- og inspirationsaktiviteter. Partnerskaber Tættere samspil med uddannelser- informationskompetence? ’Kursus’-virksomhed? Samarbejde med oplysningsforbund ? Medieværksteder? Udvikling af hotlines?

15 15 Nye partnerskaber Uddannelsessektoren Kulturområdet Idræts- og foreningslivet Erhvervs- og arbejdsliv Se på disse partnere som mulige bidragydere til wayf- baserede ordninger om adgang til digitalt materiale Og som bidragsydere til aktiviteter på nettet og i biblioteket

16 16 Kompetenceudvikling – ’enabling og promotion’, fra ’transaktion’ til ’relation’ Udfordringen er at integrere kompetenceudvikling i arbejdslivet og At skabe relevante efteruddannelsestilbud Udvalget må præsentere mål og midler

17 17 Bud på vision for biblioteksområdet … at integrere sømløs adgang til værdiskabende videns- og oplevelsesressourcer i alle danskeres dagligdag..at facilitere udnyttelsen af rerssourcerne på en mangfoldighed af måder …at skabe innovation og sammenhængskraft på brugernes betingelser

18 18 Hvad er Jeres bud? ……


Download ppt "Mulige strategier for det ny bibliotek Dialogmøde 10.9.09"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google