Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget"— Præsentationens transcript:

1 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Indholdsfortegnelse Hvorfor opstille et likviditetsbudget? Eksempler på udvikling i likviditet og resultat Udarbejdelse af likviditetsbudgettet Kommentarer til likvidtetsbudgettet Afslutning

3 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
I afsnit 18.1 opstillede Rikke et resultatbudget for år 3. Jeg forventer et overskud på kr Her ser jeg fremad og opstiller et resultatbudget for år 3. År 3 for 1.1. år 3 år 3 1.1. år 2 År 2 for

4 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Selv om det forventede overskud ser godt ud, er det ikke sikkert, at der vil være nok likvide midler. Mon der vil være penge nok til at betale alle regningerne? De likvide konti findes jo ikke på resultat-budgettet, men på balancen. År 2 for År 3 for 1.1. år 2 1.1. år 3 år 3

5 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Selv om det forventede overskud ser godt ud, er det ikke sikkert, at der vil være nok likvide midler. Mon der vil være penge nok til at betale alle regningerne? De likvide konti findes jo ikke på resultat-budgettet, men på balancen. År 2 for År 3 for 1.1. år 2 1.1. år 3 år 3

6 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Eksempler på årsager til forskellig udvikling i likviditet og overskud: Bogføring af: Likviditeten Overskuddet Varesalg på kredit Påvirkes ikke Bliver større Kontant varekøb Køb af benzin på kredit Indbetaling fra varedebitor Udbetaling til privatforbrug Afskrivning på biler Likviditeten: Resultatet: Der registreres ingen indbetalinger på likvide konti. Der registreres en indtægt på konto 1100: Nettoomsætning  Overskuddet bliver større.

7 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Eksempler på årsager til forskellig udvikling i likviditet og overskud: Bogføring af: Likviditeten Overskuddet Varesalg på kredit Kontant varekøb Formindskes Påvirkes ikke Køb af benzin på kredit Indbetaling fra varedebitor Udbetaling til privatforbrug Afskrivning på biler Likviditeten: Resultatet: Der registreres en udbetaling på en likvid konto. Ingen af de anvendte konti findes på resultatopgørelsen.

8 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Eksempler på årsager til forskellig udvikling i likviditet og overskud: Bogføring af: Likviditeten Overskuddet Varesalg på kredit Kontant varekøb Køb af benzin på kredit Påvirkes ikke Bliver mindre Indbetaling fra varedebitor Udbetaling til privatforbrug Afskrivning på biler Likviditeten: Resultatet: Der registreres ingen udbetalinger på likvide konti. Der registreres en omkostning på konto 3400: Bilers drifts- omkostninger  Overskuddet bliver mindre.

9 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Eksempler på årsager til forskellig udvikling i likviditet og overskud: Bogføring af: Likviditeten Overskuddet Varesalg på kredit Kontant varekøb Køb af benzin på kredit Indbetaling fra varedebitor Forøges Påvirkes ikke Udbetaling til privatforbrug Afskrivning på biler Likviditeten: Resultatet: Der registreres en indbetaling på en likvid konto. Ingen af de anvendte konti findes på resultatopgørelsen.

10 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Eksempler på årsager til forskellig udvikling i likviditet og overskud: Bogføring af: Likviditeten Overskuddet Varesalg på kredit Kontant varekøb Køb af benzin på kredit Indbetaling fra varedebitor Udbetaling til privatforbrug Formindskes Påvirkes ikke Afskrivning på biler Likviditeten: Resultatet: Der registreres en udbetaling på en likvid konto. Ingen af de anvendte konti findes på resultatopgørelsen.

11 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Eksempler på årsager til forskellig udvikling i likviditet og overskud: Bogføring af: Likviditeten Overskuddet Varesalg på kredit Kontant varekøb Køb af benzin på kredit Indbetaling fra varedebitor Udbetaling til privatforbrug Afskrivning på biler Påvirkes ikke Bliver mindre Likviditeten: Resultatet: Der registreres ingen udbetalinger på likvide konti. Der registreres en omkostning på konto 5100: Afskrivning på biler  Overskuddet bliver mindre.

12 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Hvad viser et likviditetsbudget? Et likviditetsbudget viser: De forventede indbetalinger og udbetalinger for perioden og Den forventede likviditesreserve ved periodens slutning. Likviditetsreserven er: Virksomhedens forventede ”rådighedsbeløb” den sidste dag (ultimo) i budgetperioden Kassebeholdning + Bankindstående + Kassekredit disponibel. Fashion Shoe anvender ind- og udbetalingsmodellen til opstilling af likviditetsbudgetter.

13 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke opstiller et kvartalsopdelt likviditetsbudget. Hun ser først på de forventede indbetalinger. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Indbetalinger: Varesalg, pr. kontant 1.575 1.260 1.575 1.890 90 % af varesalget forventes at foregå kontant (dvs. omgående betaling): 1. kvt.: 0,90 x kr = kr 2. kvt.: 0,90 x kr = kr 3. kvt.: 0,90 x kr = kr 4. kvt.: 0,90 x kr = kr

14 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke opstiller et kvartalsopdelt likviditetsbudget. Hun ser først på de forventede indbetalinger. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Indbetalinger: Varesalg, pr. kontant 1.575 1.260 1.575 1.890 90 % af varesalget forventes at foregå kontant (dvs. omgående betaling): 1. kvt.: 0,90 x kr = kr 2. kvt.: 0,90 x kr = kr 3. kvt.: 0,90 x kr = kr 4. kvt.: 0,90 x kr = kr

15 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke opstiller et kvartalsopdelt likviditetsbudget. Hun ser først på de forventede indbetalinger. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Indbetalinger: Varesalg, pr. kontant 1.575 1.260 1.575 1.890 Varesalg, pr. 3 måneder 175 140 175 På de resterende 10 % af varesalget tilbydes kun- derne 3 måneders kredit: 1. kvt.: 0,10 x kr = kr (indbetales i 2. kvt.) 2. kvt.: 0,10 x kr = kr. 140 (indbetales i 3. kvt.) 3. kvt.: 0,10 x kr = kr. 175 (indbetales i 4. kvt.)

16 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke opstiller et kvartalsopdelt likviditetsbudget. Hun ser først på de forventede indbetalinger. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Indbetalinger: Varesalg, pr. kontant 1.575 1.260 1.575 1.890 Varesalg, pr. 3 måneder 210 175 140 175 Fashion Shoes balance pr år 2 viser et tilgode- havende hos varedebitorer på kr. 210. Beløbet forventes indbetalt i 1. kvartal år 3.

17 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke opstiller et kvartalsopdelt likviditetsbudget. Hun ser først på de forventede indbetalinger. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Indbetalinger: Varesalg, pr. kontant 1.575 1.260 1.575 1.890 Varesalg, pr. 3 måneder 210 175 140 175 Fashion Shoes balance pr år 2 viser et tilgode- havende hos varedebitorer på kr. 210. Beløbet forventes indbetalt i 1. kvartal år 3.

18 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Forventede indbetalinger i alt. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Indbetalinger: Varesalg, pr. kontant 1.575 1.260 1.575 1.890 Varesalg, pr. 3 måneder 210 175 140 175 Indbetalinger i alt: 1.785 1.435 1.715 2.065

19 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

20 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder Andre eksterne omkostninger Køb af biler og inventar Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Privatforbrug Personaleomkostninger Varekøbet sker i takt med vareforbruget. 50 % af varekøbet foregår kontant: 1. kvt.: 0,50 x kr = kr. 595 2. kvt.: 0,50 x kr. 952 = kr. 476 3. kvt.: 0,50 x kr = kr. 595 4. kvt.: 0,50 x kr = kr. 714

21 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder Andre eksterne omkostninger Køb af biler og inventar Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Privatforbrug Personaleomkostninger Varekøbet sker i takt med vareforbruget. 50 % af varekøbet foregår kontant: 1. kvt.: 0,50 x kr = kr. 595 2. kvt.: 0,50 x kr. 952 = kr. 476 3. kvt.: 0,50 x kr = kr. 595 4. kvt.: 0,50 x kr = kr. 714

22 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 595 476 595 Andre eksterne omkostninger Køb af biler og inventar Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Privatforbrug Personaleomkostninger På de sidste 50 % af varekøbet opnår Fashion Shoe 3 måneders kredit: 50 % af varekøb i 1. kvt. betales i 2. kvt. 50 % af varekøb i 2. kvt. betales i 3. kvt. 50 % af varekøb i 3. kvt. betales i 4. kvt.

23 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger Køb af biler og inventar Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Privatforbrug Udbetalinger i alt: Personaleomkostninger Fashion Shoes balance pr år 2 viser en gæld til varekreditorer på kr. 505. Dette beløb skal betales i 1. kvartal.

24 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger Køb af biler og inventar Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Privatforbrug Personaleomkostninger Fashion Shoes balance pr år 2 viser en gæld til varekreditorer på kr. 505. Dette beløb skal betales i 1. kvartal.

25 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 Køb af biler og inventar Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Privatforbrug Personaleomkostninger 253 253 253 253 15 15 15 15 Andre eksterne omkostninger, personale- og renteomkostninger betales i samme kvartaler, som de indgår i resultatbudgettet.

26 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke ser nu på de forventede udbetalinger. Hun forventer følgende: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 Køb af biler og inventar Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Privatforbrug Personaleomkostninger 253 253 253 253 15 15 15 15 Andre eksterne omkostninger, personale- og renteomkostninger betales i samme kvartaler, som de indgår i resultatbudgettet.

27 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Forventet kontant køb af biler og inventar i maj måned (2. kvartal): kr Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 Køb af biler og inventar Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Privatforbrug Personaleomkostninger 253 253 253 253 100 15 15 15 15

28 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Ydelse på langfristet lån: Kr i juni (2. kvt.) og kr i december (4. kvt.). Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 Køb af biler og inventar Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Privatforbrug Personaleomkostninger 253 253 253 253 100 15 15 15 15 10 10

29 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke forventer hvert kvartal at hæve kr til privatforbrug. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 Køb af biler og inventar Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Privatforbrug Personaleomkostninger 253 253 253 253 100 15 15 15 15 10 10 90 90 90 90

30 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Beregning af udbetalinger i alt: Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Udbetalinger: Varekøb, pr. kontant 595 476 595 714 Varekøb, pr. 3 måneder 505 595 476 595 Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 Personaleomkostninger 253 253 253 253 Køb af biler og inventar 100 Renteomkostninger 15 15 15 15 Afdrag på langfristet lån 10 10 Privatforbrug 90 90 90 90 Udbetalinger i alt: 1.608 1.689 1.579 1.827

31 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Rikke kender nu de forventede ind- og udbetalinger. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

32 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Likviditetsvirkning = Indbetalinger – Udbetalinger Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Samlet likviditetsvirkning (Indbetalinger – udbetalinger) + 177 – 254 + 136 + 238 Her forventes indbetalingene at være kr større end udbetalingerne. Likviditetsvirkningen viser, hvordan likviditeten i hvert kvartal forventes at blive påvirket.

33 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Likviditetsreserven ved årets begyndelse består af kassebeholdningen og kassekredit disponibel. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Samlet likviditetsvirkning (Indbetalinger – udbetalinger) + 177 – 254 + 136 + 238 Likviditetsreserve primo + 77 Kassebeholdning jf. balance pr år 2 (i kr ): Kassekredit disponibel (i kr ): (Kassekredit maksimum kr. 300 – gæld på kassekredit kr. 228) = Likviditetsreserve pr. 1. januar år 3: + 5 + 72 + 77

34 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Likviditetsreserven ved årets begyndelse består af kassebeholdningen og kassekredit disponibel. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Samlet likviditetsvirkning (Indbetalinger – udbetalinger) + 177 – 254 + 136 + 238 Likviditetsreserve primo + 77 Kassebeholdning jf. balance pr år 2 (i kr ): Kassekredit disponibel (i kr ): (Kassekredit maksimum kr. 300 – gæld på kassekredit kr. 228) = Likviditetsreserve pr. 1. januar år 3: + 5 + 72 + 77

35 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Likviditetsreserven ved kvartalets slutning = Likviditetsreserven primo + likviditetsvirkningen. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Samlet likviditetsvirkning (Indbetalinger – udbetalinger) + 177 – 254 + 136 + 238 Likviditetsreserve primo + 77 + 254 + 0 + 136 Likviditetsreserve ultimo + 254 + 0 + 136 + 374 Likviditetsreserven primo i et kvartal = Likvikitetsreserven ultimo i det foregående kvartal.

36 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Det færdige likviditetsbudget. Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

37 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Kommentarer til likviditetsbudgettet. (Afsnit 18.3) Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Likviditetsbudgettet for år 3 viser en god udvikling. Likviditetsreserven forventes i løbet af året at stige med kr (fra kr til kr ). Dog svinger likviditetsreserven meget fra kvartal til kvartal. Især i 2. kvartal, hvor reserven ultimo er kr. 0, kan selv små ændringer i ind- og udbetalingerne medføre likviditetsproblemer for Fashion Shoe. Det må derfor tilrådes at skaffe ekstra likviditet, fx ved at ansøge banken om et større maksimum på kassekreditten.

38 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Kommentarer til likviditetsbudgettet. (Afsnit 18.3) Kvartalsopdelt likviditetsbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. For at være på forkant med problemet overvejer Rikke også nu at: Forespørge leverandørerne om længere kredit Reducere pengebindingen i varelageret Nedbringe kredittiden til kunderne Udskyde køb af biler af inventar (eller købe på kredit i stedet for kontant) Reducere andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger og/eller privatforbruget.

39 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Du har nu lært: At opstille og kommentere et: Likviditetsbudget fordelt på kvartaler Video: Revisorvideoer, bl.a.: Hvad er forskellen på et årsregnskab og et budget? Hvem vil gerne se budgettet? Hvad er det svære ved budgetlægning? Et likviditetsbudget viser følgende: De forventede ind- og udbetalinger Den forventede likviditetsforskydninger De forventede likviditetsreserver primo og ultimo for hver periode. I stedet for fordeling på kvartaler kan der også fordeles på fx uger, måneder og halve år. Opgave: Kvartalsopdelt likviditetsbudget Repetitionsopgave: Kap. 18

40 18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget
Du har nu lært: At opstille og kommentere et: Likviditetsbudget fordelt på kvartaler Video: Revisorvideoer, bl.a.: Hvad er forskellen på et årsregnskab og et budget? Hvem vil gerne se budgettet? Hvad er det svære ved budgetlægning? Et likviditetsbudget viser følgende: De forventede ind- og udbetalinger Den forventede likviditetsforskydninger De forventede likviditetsreserver primo og ultimo for hver periode. I stedet for fordeling på kvartaler kan der også fordeles på fx uger, måneder og halve år. Opgave: Kvartalsopdelt likviditetsbudget Repetitionsopgave: Kap. 18

41 Balance for Fashion Shoe pr. 31.12 år 2
Balance pr. 31. december år 2 i kr AKTIVER PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Biler og inventar 360 Saldo primo 392 – Akkumulerede afskrivninger 120 – Årets privatforbrug 300 + Årets resultat 92 Anlægsaktiver i alt 240 Egenkapital pr 442 OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLD Varelager 820 Langfristet lån 100 Varedebitorer 210 Kassekredit 228 Kasse 5 Varekreditorer m.v. 505 Omsætningsaktiver i alt 1.035 Gæld i alt 833 AKTIVER I ALT 1.275 PASSIVER I ALT

42 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 – Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 – Personaleomkostninger 253 253 253 253 Indtjeningsbidrag 157 45 157 269 – Afskrivning på biler og inventar 15 15 15 15 Resultat før renter 145 30 142 254 – Renteomkostninger 15 15 15 15 Årets resultat 130 15 127 239

43 Balance for Fashion Shoe pr. 31.12 år 2
Balance pr. 31. december år 2 i kr AKTIVER PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Biler og inventar 360 Saldo primo 392 – Akkumulerede afskrivninger 120 – Årets privatforbrug 300 + Årets resultat 92 Anlægsaktiver i alt 240 Egenkapital pr 442 OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLD Varelager 820 Langfristet lån 100 Varedebitorer 210 Kassekredit 228 Kasse 5 Varekreditorer m.v. 505 Omsætningsaktiver i alt 1.035 Gæld i alt 833 AKTIVER I ALT 1.275 PASSIVER I ALT

44 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 – Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 – Personaleomkostninger 253 253 253 253 Indtjeningsbidrag 157 45 157 269 – Afskrivning på biler og inventar 15 15 15 15 Resultat før renter 145 30 142 254 – Renteomkostninger 15 15 15 15 Årets resultat 130 15 127 239

45 Balance for Fashion Shoe pr. 31.12 år 2
Balance pr. 31. december år 2 i kr AKTIVER PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Biler og inventar 360 Saldo primo 392 – Akkumulerede afskrivninger 120 – Årets privatforbrug 300 + Årets resultat 92 Anlægsaktiver i alt 240 Egenkapital pr 442 OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLD Varelager 820 Langfristet lån 100 Varedebitorer 210 Kassekredit 228 Kasse 5 Varekreditorer m.v. 505 Omsætningsaktiver i alt 1.035 Gæld i alt 833 AKTIVER I ALT 1.275 PASSIVER I ALT

46 Kvartalsopdelt resultatbudget
Kvartalsopdelt resultatbudget for år 3 i kr 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Nettoomsætning 1.750 1.400 1.750 2.100 7.000 60 2.240 4.760 600 1.012 628 568 508 – Vareforbrug 1.190 952 1.190 1.428 Bruttofortjeneste 560 448 560 672 – Andre eksterne omkostninger 150 150 150 150 – Personaleomkostninger 253 253 253 253 Indtjeningsbidrag 157 45 157 269 – Afskrivning på biler og inventar 15 15 15 15 Resultat før renter 145 30 142 254 – Renteomkostninger 15 15 15 15 Årets resultat 130 15 127 239

47 Balance for Fashion Shoe pr. 31.12 år 2
Balance pr. 31. december år 2 i kr AKTIVER PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Biler og inventar 360 Saldo primo 392 – Akkumulerede afskrivninger 120 – Årets privatforbrug 300 + Årets resultat 92 Anlægsaktiver i alt 240 Egenkapital pr 442 OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLD Varelager 820 Langfristet lån 100 Varedebitorer 210 Kassekredit 228 Kasse 5 Varekreditorer m.v. 505 Omsætningsaktiver i alt 1.035 Gæld i alt 833 AKTIVER I ALT 1.275 PASSIVER I ALT


Download ppt "18.2 Kvartalsopdelt likviditetsbudget"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google