Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Entreprenørskolen Strategy formation as a Visionary process.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Entreprenørskolen Strategy formation as a Visionary process."— Præsentationens transcript:

1 Entreprenørskolen Strategy formation as a Visionary process.

2 Mission: Hvorfor skal vi køre i bil? Vision: Hvad vil vi opleve? Direction: Hvordan kommer vi derhen?

3 Fokuserer på Den enkelte leder Intuision Erfaring Psykologi Kan illustreres gennem ham der styrer elefanten

4 Mission, vision og strategi Mission Vision Strategi Hvorfor eksisterer organisationen? Ønskværdig fremtidig position Vejen frem Lederen

5 Udspring i økonomi Oprindelig økonomisk teori. Neoklassisk økonomi (En producent, der bestemmer pris og mængde, mange konsumenter) Schumpeter. Kreativ destruktion. Entreprenøren var ham med de gode ideer. (New combinations).

6 Joseph Schumpeter Kapitalismens væsen er fornyelse Entreprenøren er den væsentlige drivkraft Den med forretningsideen Transformerer opfindelse til innovation Kreativ destruktion

7 Indhold Kernepunkter Visionen Entreprenøren Kritik af strategien

8 Indhold Kernepunkter Visionen Entreprenøren Kritik af strategien

9 Den teoretiske kerne LEDEREN! VISION = Visionær ledelse! Intuition, dømmekraft, visdom, erfaring Vs. begrebslig klarhed

10 POP ? En ”skole” uden meget forskning eller mange publikationer Kun momentvis kort opmærksomhed Mange fleste publikationer er pop- litteratur Om personer, personlighedstræk … Mintzberg, Ahlstrand, Lampel 1998:130-1

11 Indhold Kernepunkter Visionen Entreprenøren Kritik af strategien

12 Vision Det mest centrale begreb Skabt af lederen Opfundet – konstrueret – ”set” Fremtidigt – ikke eksisterende Langsigtet mål Funktioner Inspiration Retningsgiver Fleksibelt

13 Hvorledes skabes en vision Mintzberg Strategic thinking as seeing

14 Mintzberg – 7 synsvinkler Seeing ahead Hvad skal vi gøre i fremtiden? Forudser fremtiden, ekstrapolerer Seeing behind Baseret på en forståelse af fortiden Seeing above Helikopterperspektiv, Helhedsperspektiv Bliver let for abstrakt-overfladisk Seeing below Induktiv tilgang Anstrengende, rodet gravearbejde Finde nålen i høstakken Strategien skal ikke findes men konstrueres

15 Mintzberg – 7 synsvinkler Seeing beside Se til siden – er at være lidt til en side Kreativ – enestående Seeing beyond Konstruerer en fremtid Opfinder Seeing it through ”står igennem” Sørger for implementering

16 IN CONGRESS, JULY 4, 1776 The unanimous Declaration of the thirteen united States of America We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. --That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, --That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security. --Such has been the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid world.

17 Quaker Peace Centre

18 Et syn! Nicolas Poussin (1594-1665) La vision de Sainte Françoise Romaine Baseret på synssansen Et billede Uvirkeligt-virkeligt Nonverbalt Konkret – materielt Man skal kunne forestille sig det ”i kød og blod” Dragende Udryk for noget positivt

19 Religiøs basis Den store fortælling er død – den lille lever på virksomhedsplan Den store leder – Store mænd i historien Frelsere The messiah syndrome Heroer

20 … visionære ….. Mennesker, der viser vej Mennesker der skaber ny fremtid Hvad karakteriserer disse mennesker?

21 Indhold Kernepunkter Visionen Entreprenøren Kritik af strategien

22 Typiske personlighedstræk Riskjær, Thorsen, Brixtofte Spies, Lars Kolind Uafhængighed Resultatorientering Afsky for autoriteter Risikovillighed Mulighedsorienteret Handlingsorienteret

23 Motivationen (Schumpeter) ”the three factors that can motivate the entrepreneur: –Kongerige "there is the dream and the will to found a private kingdom." –Sejr "The will to conquer: the impulse to fight, to prove onself superior to others, to succeed for the sake, not of the fruits of success, but of success itself." –Skaberglæde "there is the joy of creating, of getting things done, or simply of exercising one's energy and ingenuity.” The Theory of Economic Development p.93

24 Cole. Relation til situationen og ikke til personligheden. (Situationsbestemt ledelse Fire typer entreprenører Den beregnende opfinder Den inspirerende innovator Den overoptimistiske promoter Skaberen af den stærke virksomhed Relaterer sig til forskellige situationer, ikke personlighed A. H. Cole, Business Enterprise in Its Social Setting (Cambridge: Harvard University Press, 1959).

25 Peter Davis Proprietors –Som Louis XIV:"L'état, c'est moi” –Kontrol –Fx Henry Ford Dirigenter –Søger efter harmoni Teknikere –Ofte genier – hader administration –Holder ofte sin viden for sig selv

26 Mintzberg Fokus på muligheder Vs. problemer Centraliseret magt Vision og magt frem for struktur og regler Strategi: Dramatiske spring ind i det ukendte Intet fedtspilleri Ingen inkrementalisme Mål: Vækst! Organisationen er et spejl af entreprenøren

27 Indhold Kernepunkter Visionen Entreprenøren Kritik af strategien

28 Kritik af teorien ”Visionaries cannot always be found, sometimes because a situation is too unstable to ”envision” Mintzberg et. al. 1998:228 "It's not the ”nice” guys who bring real social change. Nice guys look nice because they are conforming. It's the bad guys, who only look nicer a hundred years later, that are the real dynamic force in social revolution” –Robert M. Pirsig: ”Lila - an Inquiry into Morals” p. 192)

29 Kritik: forudsætninger En visionær vision Forudsætter en mængde ting: Intelligens, viden, kreativitet …. Specielt relevant ved Organisationers dannelse Små organisationer Tourn-a-rounds

30 Kritik: Styrker Skaber radikal fornyelse Skaber energi og motivation Skaber enhed og sammenhæng Forener det abstrakte og det konkrete Langsigtet Enestående Fleksibilitet Organisatin charts can make use of the specified colour schemes.

31 Kritik: Svagheder Urekonstruerbar proces –Ikke til at designe Hvad er den rette vision? –Der kan herske uenighed om en og samme vision. –Hvad er kriterierne? Hvor går skellet mellem de gale og geniale? Centralisme Forblænder Lægger stort ansvar på lederen


Download ppt "Entreprenørskolen Strategy formation as a Visionary process."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google