Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lad mig bare lege… Tanker om leg, legemedier og børnekultur

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lad mig bare lege… Tanker om leg, legemedier og børnekultur"— Præsentationens transcript:

1 Lad mig bare lege… Tanker om leg, legemedier og børnekultur
V. Stine Liv Johansen, Post. Doc., Ph.D. Center for Playware, SDU

2 Leg er moderne Leg bliver brugt som motor
og generator for en række andre processer; læring, kreativitet og innovation mm. At lege er at leve – Odenses nye vision Leg som middel er i modsætning til legens natur – og tager ikke legen alvorligt Leg bør defineres bredere end vi traditionelt har gjort; fokus på legende stemning og legedynamik

3 Leg bærer sit formål i sig selv
Leg er en frivillig, utvungen handling Men man kan godt motiveres til at lege Man leger for at lege – for at komme i en legende stemning Kreativitet, læring, fysisk aktivitet osv. er sidegevinster – ikke målet med at lege

4 Leg kræver kundskaber og redskaber
Leg kræver erfaring Leg kræver rammer – både indenfor og rundt om legen - og forståelse for disse hos den, der leger Leg kræver situationsfornemmelse, opmærksomhed og fokus

5 Leg og krop Leg er i høj grad betinget af en kropslig oplevelse.
God leg kan mærkes i kroppen, som en bevægelse eller en spænding Særligt fokus på fysisk leg (exertainment), men også på leg og omgang med ting og artefakter

6 Brugerundersøgelse Rammerne for brugerundersøgelsen Hvad er målet?
Finde og forstå drivere for fysisk leg Finde (enkle) retningslinjer for design af redskaber og steder Generel karakter, men (helst) produktive Kvalitativ undersøgelse Nye indsigter

7 Legepladser gør det ikke alene Forandringer i legekulturen/legepraksis
Hvad ved vi? Leg er driver Legepladser gør det ikke alene Forandringer i legekulturen/legepraksis Forandringer i hverdagslivet Færre flokke, færre møder, mindre kulturel/social inspiration flere materielle redskaber ”Legemedier” er i høj grad blevet produkter (fra "medium": noget, der tjener som redskab, middel eller. mellemled ved en virksomheds udførelse)

8 Forskningsspørgsmål Undersøge strukturelle rammer
Afgrænset til fritid uden for institutioner Betingelser for leg afdækkes Disse ses som forudsætninger Vi havde fornemmelse af behov for anderledes tænkning Behov for innovation baseret på (ny) viden Inddrager eksisterende viden fra anden forskning bl.a. forskning i børns steder

9 Brug for grundlæggende viden om steder og netværk
Viden om aktuel legepraksis Viden om møder Viden om steder

10 Undersøgelsesdesign og -metode
Børn indtil 0. kl. (5), 3.kl (9), 5.kl (7), 7.kl. (13) + pilotundersøgelse (10)… Odense, Århus, Odder, Greve… Kombination af forskellige metoder og teknikker: Interview, observation, fotos, gps-registrering, fokusgrupper (7.klasse). Eksperimenter med nye, mere specifikke metoder Forsøg på at opbygge standarder for databehandling via software (AtlasTI) Disse har haft et dobbelt formål – bl.a. afhængig af børnenes alder. Dels som støtte til interview og dels som data i sig selv. Især ifht. de yngste børn har det været helt nødvendigt med konkrete udgangspunkter at tale ud fra. Børnene har fået frie hænder til at bruge kameraet som de vil, at tage billeder af det, der er betydningsfuldt for dem, og det betyder at billedernes værdi som registreringsværktøj (hvor har de været, hvad har de leget med osv.) bliver mindre. Til gengæld giver de et øjebliksbillede af, hvad specifikke børn finder af betydning her og nu. Hertil kommer fejlkilder i form af tekniske problemer med kamera og gps – samt med at huske at få gps’en med ud af døren.

11 Hvad har vi spurgt til? Hverdagslivet for børn og forældre
Hvor kan børn lide at lege? Hvor må de lege? Hvem kan børn lide at lege med? Hvordan ser det ud for den fysiske leg? Hvordan ser det ud for børn i forskellige alders- grupper?

12 Legemedier er centrale
Hvilken art? Idealet for børns leg er stadig romantisk præget Ikke-kommercielt Selvudviklet Selvorganiseret Egen fantasi

13 Hvad er et godt legemedie?
Eksempel: Trampolinen Umiddelbar respons Uforudsigelighed Kroppen i svingninger – sug i maven Mulighed for at bygge videre selv og kombinere med andre ting (fx bolde) Mulighed for at forhandle forskellige lege og deres niveau (hvor vildt skal det være?) Lukket rum (med net omkring) Hjemme i haven

14 Eksempel: Vi taler om haven.
Int.: Hvad er det nu I gør, det der med trampolinen og stigen og blommetræet? Kan I ikke lige forklare mig det igen? Mikkel: Nogle gange, sidste år da vi havde den fremme, så satte vi stigen for neden på den ene side og trampolinen på den anden side, og så klatrede man op ad stigen og stod i træet og så hoppede man ned på trampolinen. (…) Int.: Kan du godt lide at hoppe – og klatre? Kristoffer: Ja. Jeg vil gerne prøve det igen.

15 0. klasse: Er meget hjemme, i haven og på fortovet. Har meget begrænsede muligheder for at bevæge sig rundt alene – afhængig af forholdene der, hvor de bor. Organiserede aktiviteter (gymnastik, fodbold, svømning). Midt i en proces, hvor legekultur(er) overleveres fra børnehaver til skoler. Komplicerede processer afgør, hvad der skaber respekt (street credibility) – både afhængig af hvad der er i forvejen, hvad børnene kommer med og af det enkelte, individuelle barn. Børnenes relationer er i høj grad baseret på børnehaven, samt på for eksempel mødregrupper. Forældrenes relationer til andre forældre udspringer af børnenes netværk. I færd med at skabe nye netværk og relationer… Mange børn går til fritidsaktiviteter

16 3. Klasse De fleste børn får mobiltelefoner. Stadig er deres relationer og aftaler dog kontrollerede af forældrene – man ringer, inden man går med nogen hjem, sender en sms når man er kommet godt frem til skolen osv. Udvidet frihedsgrad. Hvad skal den frihed bruges til? Afsøger nærområdet Flokken får større betydning De fleste børn går til noget, ofte flere ting, oftest idræt Traditionelle legepladser er ikke udfordrende fra 9årsalderen …. Dilemma: De 9-10årige må selv gå på legepladser– men de føler, de er ”færdige” med den, fordi der ikke er udfordringer nok. De 5-8årige kan bruge legepladserne, men de må ofte ikke selv gå derhen (afhængig af afstand)

17 Eksempel… I: Ligger der nogle legepladser tæt herpå? D1: Ja, nede ved søerne D2: Ja I: Går I nogle gange derned og leger? D1: Ja, når jeg går tur med min hund I: Er der nogle legepladser, I nogle gange leger på? Alle: Næh I: Det gider I slet ikke Anne: Nej I: Hvordan kan det være? D1: Fordi vi er blevet alt for store D2: Ja D3: Det er også fordi, det er for nemt, det der er på legepladserne (…) Det er bare så nemt, at vi ikke gider det. I: det er for nemt. – Hvornår blev det for nemt for jer. Kan I huske det D1: 8 år. Eller 9. D3: 5 ved mig.

18 5. og 7.klasse Fortsat udvidet frihedsgrad
I 5.klasse deltager forældrene ikke længere i planlægningen af barnets legeaftaler til hverdag Børnene søger ud af nærområdet Tager på ”udflugter” Cykler selv til sport og andet Søger steder med liv og nye kontakter ”Shopping” i butikscentre og i byen Rosengårdcenteret frem for Bilka Fjernere legesteder, egne steder Uden for voksnes kontrol Legetøj erstattes af ”alvor” Udklædning bliver til shopping ”Som-om”-leg får ny ”alvorlig” karakter Man ”er” rollerne, man ”leger” dem ikke

19 Resultater fra workshop på BLOQX aug. 2008
8 børn (4 drenge og 4 piger) En bil fuld af ting og sager , der kan bygges med, reb i forskellige længder og tykkelser, fleeceplaider, dækkeservietter, opvaskebørster med sugekop og en rulle tape…

20 Børnene siger: ”På en skala fra 1 til vil jeg gi’ det 8!” ”Dejligt at få lov til at være kreative.” ”Vi har kravlet, vi har bygget vi har fået taget billeder af os.” ”Det har været sjovt at finde tingene, finde ud af hvad man skulle gøre og så gøre det. Også selvom nogle af tingene ikke gik helt efter planen.” ”Det sjoveste er at finde ud af at få det til at virke. For hvis det ikke virker, så slår man sig!”

21 Pigerne… Pigerne vil gerne sidde oppe på BLOQX’en og lege med noget andet legetøj – for eksempel LEGO-figurer. Man kunne også sidde deroppe og styre et fjernstyret fly. Ved hjælp af et hejseværk kan man få sine ting med derop. Også et element af udsmykning/pynt

22 Rebet… REBET! Er klart det sjoveste at bygge med, både for drenge og piger. Der er umiddelbart ikke noget, der ikke kan bruges til at bygge med. Om ikke andet kan tingene bruges som en hat…

23 Anbefalinger/muligheder
Nogle af erkendelserne opstod af tilfældigheder – da drengene lavede en modvægt, var det tilfældigt at den kom til at stå i spænd inde under BLOQX’en. Spændingsfeltet mellem legeplads og byggelegeplads… Interaktion med legeredskabet – fysisk eller virtuel Mulighed for at skabe nye udfordringer til de legende Muligheder for både det vilde og det stille

24 Leg er et emergent fænomen
Emergens er processer, hvor et komplekst, uforudsigeligt mønster opstår ud fra et samspil mellem enkle dele Især: Mønsteret ikke kan forklares ud fra det enkelte deles egenskaber (oprindelig: ”helheden er mere end summen af delene”) Den/de legende skaber noget, hele tiden (kreativitet) Ud fra et samspil med omgivelserne Redskaber, hinanden, kontekst

25 Gode legemedier Elementer bringes i samspil med sigte på at skabe legende tilstande Opgaven for design af legemedier Hvilke elementer virker, hvilke gør ikke Afhænger af, hvem brugerne er Kan ikke sættes på formel eller opskrift Kan måske styrkes af ny viden Tradition er i dag ofte i vejen Intuition er ofte ikke nok

26 Sociale relationer De enkelte børn har få legekammerater uden for SFO og skole. Kammeraterne er i samme alder, og der leges hjemme hos et af børnene efter aftale, ofte to børn sammen Forældrene ved altid, hvor børnene er, og hvem de er sammen med. Mediebrug (computerbrug) er kontrolleret og begrænset af forældrene og er noget, børnene skal have lov til. Alligevel er det et ”sted, hvor man kan møde andre børn” (pige, 7 år) Der indgår legeredskaber (legemedier) i næsten alle sociale legeaktiviteter: Fodbold, sjippetov, trampolin, dyr, legetøj, computeren osv.

27 Nye legerum Netværk: hvordan skabes rammerne for leg (fysiske og relationelle)? Umiddelbar tanke: skabe mødesteder Er mødesteder et problem? Slet ikke så stort som forventet Børn skaber steder, hvor de er Legeredskaber og legepladser må omtænkes Ofte skabt til en anden social og rumlig praksis Stadig gangbar, ikke enten/eller

28 Alternative ”legepladser”
Stort se alle børn har plads til leg Flere legepladser betyder derfor næppe mere fysisk aktivitet Tænk i alternative legesteder og nye legeredskaber - legemedier Haven Vejen Indendørs Shoppingcenteret Biblioteket Sportshallen

29 Legemedier til fysisk leg
Legemedier skal ”gøre noget” ved børnene Ikke bare give mulighed for fysisk leg, men så at sige ”skubbe” kroppen i gang Både direkte og i overført betydning Boldspil og sjipning er stadig nogle af undtagelserne Skolegårde er – tilsyneladende - ofte undtagelser (men ikke altid) ”flokken” gør noget ved børnene Sætter kroppen i gang – på et utal af måder Inspirerer så at sige kropsligt ”flokken” er sjælden uden for skole og institution I stedet få børn i tætte relationer Dilemma: Andre rum – herunder legepladser – mangler ofte dette ”flok”-aspekt

30 Legemedier skal skabe oplevelser/leg
Legemedierne skal skabe en kropslig oplevelse ud over det sædvanlige - et ”sus” af en art ”Suset” skal kunne: Kontrolleres, så barnet kan skubbe grænserne (mestring) Reguleres, så oplevelsen kan forandres, forfines og udvikles (emergens, performance) Kan ske på mange forskellige måder – performativ/æstetisk, konkurrence, konstruktion, fortællinger mv.

31 Legemedier skal (oftest) have øjeblikkelig brugsværdi
Mindre inspiration fra forbilleder betyder mindre tålmodighed direkte proportional med status i legekulturen Legemedier skal have: lav indstigning, så man brugeren oplever leg med det samme flad læringskurve, så brugeren oplever hurtigt fremgang og fortsat leg

32 Eksempler, der bekræfter
Trampolin: sætter kroppen i svingninger, usædvanlig kropsoplevelse, ingen kunnen nødvendig, (emergens) brugen kan nemt udvikles skabe egne regler/legeforløb: fx: ram med ryg, knæ osv. i serier fx: brug af bolde Supernova: sætter kroppen i svingninger, usædvanlig kropsoplevelser, ingen kunne nødvendig, men stejl læringskurve for mange, og sværere at udvikle videre Parkour: sætter kroppen i sving, usædvanlige oplevelser, lav indstigning, relativ høj læringskurve. Men støttes pt. af legekulturen, især via medier som YouTube og tv.

33 Eksempler, der modsiger
Skateboard: kroppen i sving, lav indstigning, men stejl læringskurve. Til gengæld støttes det af legekulturen med forbilleder i gadebilledet. Relativ få børn dyrker skateboard Fodbold/boldspil: sætter kroppen i sving (særligt i kraft af samspil og konkurrence), lav indstigning, men stejl læringskurve for mange børn, der ikke har dyrket det siden kravlealderen. Til gengæld støttes den i høj grad af kulturen. Mange børn dyrker boldspil.

34 Legemedier til nærområdet skal være mobile og fleksible
Børn er ofte hjemme – i haven, på fortovet, foran boligblokken, i gården – og indenfor Få børn, lidt plads, ofte offentlig, skiftende legesteder Legesteder skal være tæt på Legemedier skal være mobile Skal kunne tages med Legemedier skal være fleksible Skal kunne stilles op og pakkes sammen på kort tid Legemedier skal skabe intensiv bevægelse på lidt plads Ude og indendørs Legemedier skal være sikre - og udfordrende En bold, der ikke triller ud på vejen… Små ”legesteder” spredt i kvarteret er – formodentlig – bedre end større legepladser indtil 12 år

35 Fra legepladser til legemedier
Tænk i legemedier i stedet for i pladser og redskaber Tænk i mobilitet og fleksibilitet Tænk i funktioner og virkning Brug nye markedsføringsmetoder: Sæt modediller i gang (som legetøj)

36 Legepladser i lokalområdet er ofte udflugtssteder
Legepladser skal have ”begivenhedskarakter” – noget man tager til, fordi det er en særlig oplevelse Byg særlige rum med udfordrende oplevelser Brug nye midler som – bl.a. – teknologi til at ”sætte kroppen i gang” (inspiration, ”skub”) Brug medier (computer, mobiltelefon) til at ”kalde på” brugerne Skab nye metaforer i udviklingen Odense havn: Shopping som afsæt for legemedier


Download ppt "Lad mig bare lege… Tanker om leg, legemedier og børnekultur"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google