Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Motivation af medarbejdere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Motivation af medarbejdere"— Præsentationens transcript:

1 Motivation af medarbejdere
Henrik Schelde Andersen Afdelingsleder Udvikling og Centerservice

2 Baggrund Leder de seneste 8 år
Personaleansvar i dag for 15 medarbejder, omsætning på ca. 25 mill. kr. Ansvar for rådgivning indenfor ledelse, medarbejderudvikling, kommunikation m.m. Nuværende indsatsområder Udbud af kurser og konsulentydelser indenfor området Udvikling af rådgivning i personaleledelse Lederudvikling i landbruget

3 Fodermesteren der rejste !
Min fodermester har lige sagt op Han fik om måneden og gode arbejdsforhold Han ville hellere arbejde natskifte på slagteri ! Hvorfor ?? For ½ år siden hørte jeg en landmand ovre vestpå komme med denne bemærkning. Han kunne tydeligvis ikke forstå hvad der drev en god medarbejder ud i et sådan jobskifte Mit bedste bud: Medarbejderen manglede motivation til at blive i sit nuværende job – og det var der ikke blevet snakket om.

4 Hvad tror ejere motiverer ?
God løn Tryghed i ansættelsen Forfremmelse og udvikling personlig/faglig Gode arbejdsforhold Interessant arbejde Arbejdspladsen er loyal Taktfuld disciplin Påskønnelse af indsats Deltagende støtte ved personlige problemer At føle man yder en indsats – man er nødvendig En undersøgelse foretaget af LO og DA, hvor man har bedt virksomhedsejere og ansatte om at rangliste de 9 mulige motivationsfaktorer, ud fra hvad de mener er vigtigst for medarbejderne. Her har du virksomhedsejernes bud på hvad de mener er det vigtigste for medarbejderne.

5 Hvad motiverer medarbejdere !
5. God løn 4. Tryghed i ansættelsen 7. Forfremmelse og udvikling personlig/faglig 9. Gode arbejdsforhold 6. Interessant arbejde 8. Arbejdspladsen er loyal 10. Taktfuld disciplin 1. Påskønnelse af indsats 3. Deltagende støtte ved personlige problemer 2. At føle man yder en indsats – man er nødvendig Hvad er det så de ansatte selv mener skaber mest motivation ! Det vigtigste er ros !! (Ikke ros ment som forfremmelse eller løn) At arbejdet giver mening – at det man laver er meningsfuldt At blive set som hele mennesker At løn og forfremmelse ikke rangeres højere hænger sammen med, at de ikke opleves som varige motivationsfaktorer. En lønforhøjelse eller forfremmelse kan man glæde sig over 1 – 2 måneder. Der efter bliver det ”dagligdag” , og betragtet som normalen. At benytte disse faktorer som motivationsfaktorer vil derfor betyde en løn-spiral for virksomheden. De 3 lavest rangerede – det skyldes måske at vi forventer at det er i orden

6 Hvordan skaber jeg motivation ?
Håndtaget findes ikke ! Afhængig af mange ting: Arbejdets karakter, arbejdstilrettelæggelsen, ejerens personlighed, arbejdspladsens kultur, den ansattes personlighed ………………. Arbejdsafhængige faktorer Personafhængige faktorer Hvordan skaber jeg motivation blandt mine medarbejdere. Ikke noget enkelt svar – så var det nok bredt i anvendelse. Der er blevet forsket meget i området uden at det er blevet mere enkelt af den grund. Fordi der indgår mange ting: arbejdets karakter, arbejdstilrettelæggelsen, ejerens personlighed, arbejdspladsens kultur, den ansattes personlighed Men vi kan prøve at dele motivation op i to områder:

7 Arbejdsafhængige faktorer
Faglig afveksling Opgaveidentitet Opgavebetydning Selvstændighed Tilbagemelding Hackman, Lawler og Oldham 3 amerikanske organisationsforskere peger på følgende træk ved arbejdet som er afgørende for at medarbejderne føler motivation Faglig afveksling – Medarbejderne skal have mulighed for at bruge et bredt spektrum af sine personlige og faglige færdigheder Opgaveidentitet – Der skal være sammenhæng i arbejdet. Det er vigtig at få mulighed for at kunne følge arbejdet fra start til slut og kunne se det synlige resultat Opgavebetydning – Har opgaven en væsentlig og mærkbar betydning for virksomheden. Giver den mening. Gør det en forskel at den bliver løst godt. Selvstændighed – At få dispositionsfrihed, uafhængighed og tilladelse til selv at planlægge arbejdet og bestemme hvordan det skal udføres Tilbagemelding – At få informationer om effektiviteten af anstrengelserne – enten direkte fra selve arbejdet eller fra ejeren, kolleger, kunder Så er vi tilbage ved de 2 topscorere fra før: Påskønnelse af indsats og følelsen af at man yder en meningsfuld indsats

8 Personafhængige faktorer
”Den stærkeste motivationsfaktor for mennesket, er behovet for at bevare og udvikle selvagtelse og selvværd” Ejer Ansatte Nu bliver det måske lidt filosofisk. Men når vi kommer til de personafhængige faktorer – så står vi lige. Vi har alle behovet for at bevare og udvikle selvværd Og vores egen oplevelse af eget selvværd er i høj grad medvirkende til om vi kan hjælpe andre med at udvikle deres selvværd. Et højt selvværd giver ressourcer, overskud og gåpåmod. Lyst til at tage fat på udfordringer Et lavt selvværd betyder dårlig opgaveløsning – måske endda flugt fra udfordringer Det her har ikke kun med arbejdet at gøre, men da arbejdet i dag fylder så meget, er så vigtig en del af vores identitet, for os mennesker, så spiller selvværd i arbejdet selvfølgelig en afgørende rolle.

9 Selvværd Andres sympati og respekt Udseende Konkurrenceevne Præstation Støtte fra familie Moral Styrkelse af ansattes selvværd vil få dem til at gå hele vejen sammen med dig ! Hvad bygger godt selvværd så på ! Andres sympati – hvordan ser andre på dig, at blive respekteret og værdsat Udseende – mennesker der selv synes det ser godt ud, har det nemmere i relationerne til andre. Nemmere ved at få job, klarer sig bedre i ansættelsessamtaler m.m. Konkurrenceevne – At man har områder hvor man klare sig over middel – arbejde, økonomi, sport, osv. Præstation – At blive anerkendt for sine præstationer, at blive rost Støtte fra familie – At opleve opbakning, interesse og støtte fra de nærmeste til det man laver Moral – At man lever op til sine egne etiske, moralske principper. Ikke gør for meget af det man ved er forkert.. Som leder Arbejdet har stor indflydelse på vores følelse af at være vellykkede, kompetente. En følelse af at arbejdet giver selvværd vil også smitte af på privatlivet. Kan man få for højt et selvværd ”Du skal ikke rose medarbejderne så meget. De forlanger bare mere i løn” Adm. Direktør Jeg tror ikke på det, tværtimod


Download ppt "Motivation af medarbejdere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google