Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilbud om livsstilsændringer for psykisk sårbare personer i Herning kommune JUNI - SEPTEMBER 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilbud om livsstilsændringer for psykisk sårbare personer i Herning kommune JUNI - SEPTEMBER 2014."— Præsentationens transcript:

1 Tilbud om livsstilsændringer for psykisk sårbare personer i Herning kommune
JUNI - SEPTEMBER 2014

2 Velkommen til Livsstils Huset!
Livsstils Huset er et nystartet tilbud for psykisk sårbare i Herning Kommune, og Livsstils Husets formål er at tilbyde gruppen af psykisk sårbare personer i Herning et målrettet tilbud om livsstilsændringer. Livsstils Huset håber, at vi rammer nogle af de ønsker og behov du har, og vi tilbyder en bred vifte af tilbud, vejledning, undervisning og kursustilbud som alle har det fælles formål at give dig mulighed for at arbejde med din egen sundhed, både fysisk, psykisk og socialt. Specielt omkring idrætslivet har vi et ønske om at indgå et tæt samarbejde med idrætsorganisationerne i Herning Kommune, da idrættens sociale samvær har stor betydning ikke blot for den enkeltes livskvalitet, men også for levetiden. Som bruger af Livsstils Huset skal du vide, at det er et forpligtende samarbejde du indgår i, dvs. at der forventes, at du har et reelt ønske om at arbejde med din egen sundhed. Dit forløb i Livsstils Huset starter derfor med en afklarende samtale om dine forventninger og mål. Der er en mindre brugerbetaling på kursusaktiviteter. Vores omdrejningspunkt for Livsstils Huset er at skabe muligheder for forbedring af den enkeltes sundhedstilstand gennem Trivsel, Relationer, Interesser og Mod. Kommune et tilbud om støtte til forandring af egen sundhed. Generelt

3 Kommune et tilbud om støtte til forandring af egen sundhed. Generelt
Trivsel skal forstås som et bredt begreb som både dækker det fysiske, det psykiske og det sociale aspekt – det er vigtigt at man oplever trivsel i sin hverdag, så man får sit hverdagsliv til at hænge sammen, og at hverdagen indeholder sunde aktiviteter, der forøger trivsel. Ved at indgå relationer med andre får man muligheden for at udvide sit netværk og finde bæredygtige venskaber, både på kort og langt sigt. Relationer og fællesskaber har betydning for et godt og indholdsrigt hverdagsliv. Relationer mellem mennesker er en væsentlig grundsten i at lave forandringer og sunde valg. Ved at tage udgangspunkt i den enkeltes interesser og tilbyde fællesskab, læringsmuligheder og oplevelser tror vi på udvikling og succes i forandringsarbejdet og hverdagslivet. Det kræver mod at arbejde med livsstilsændringer! Mod til at træde ind i nye, ukendte sammenhænge, mod til at sige: jeg vil gerne.., jeg tror på…, jeg tager ansvar for min egen sundhed... Kommune et tilbud om støtte til forandring af egen sundhed. Generelt

4 Kommune et tilbud om støtte til forandring af egen sundhed. Generelt
Overalt i Danmark er der fokus på sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag, og det gælder også blandt gruppen af psykisk sårbare. Den nyeste forskning omkring psykisk sygdom og ændringer i livsstil viser, at mennesker med psykiske vanskeligheder har en højere dødelighed og flere livsstilssygdomme - men også en lige så høj motivation for livsstilsændringer som den øvrige befolkning. Med udgangspunkt i denne viden ønsker vi i Livsstils Huset at sætte fokus på tilbuddene til gruppen af psykisk sårbare, og vi har i aktivitetstilbuddene medtænkt begreber som recovery, fællesskaber og inklusion. Derfor vil du også se, at tilbuddene dækker individuelle samtale- og vejledningsforløb, kurser og fællesskaber med andre, der også ønsker livsstilsændringer, undervisningsforløb, højskoleophold, mulighed for deltagelse i idrætsklubber og forløb med idrætsmentorer og motionsvenner. Livsstils Huset har lokaler på Skovvænget 2a, 7400 Herning. Herudover vil der være aktiviteter placeret i Herning kommune, fx på skoler, i idrætshaller og vi har desuden indgået et lokalesamarbejde med Cafetik Refugiet, Mindegade 2, 7400 Herning. Lotte Mortensen er livsstilskoordinator, og kan kontaktes på tlf NB: Følg også med i nyheder og aktiviteter på vores hjemmeside Kommune et tilbud om støtte til forandring af egen sundhed. Generelt

5 SUNDHEDSPROFIL OG SUNDHEDSSAMTALE
Gør du dig overvejelser om dit fysiske helbred, og mangler du gode forslag til, hvordan du i hverdagen kan passe på dig selv og din sundhed, så er der mulighed for et sundhedstjek med udarbejdelse af en sundhedsprofil og en efterfølgende sundhedssamtale med en farmakonom. Sundhedstjekket består af: Måling af blodtryk, blodsukker og kolesteroltal Vejning og udregning af BMI Måling af lungekapacitet Måling af kroppens fedtindhold og muskelmasse Evt. udregning af Body age Tidspunkt: Aftales med Livsstilskoordinator Lotte Mortensen, tlf Sted: Livsstils Huset, Skovlyset Målgruppe: Psykisk sårbare i Herning Kommune Pris: kr Instruktør: Farmakonom fra Løve Apoteket

6 MEDICINTJEK Gør du dig overvejelser om den medicin du får – dens virkninger og bivirkninger? Har du medicin liggende, som du ikke helt ved om du skal tage, er du i tvivl om hvordan, hvornår og hvorfor det skal indtages? Nu får du mulighed for at medbringe din egen medicin til et møde med en uddannet farmaceut fra Løve Apoteket i Herning. Her kan du få råd og vejledning om hvordan du kan benytte medicinen som en hjælp til at blive i stand til at leve den tilværelse, som du ønsker og har mulighed for. Der vil også være mulighed for at få hjælp og vejledning om diverse hjælpemidler i f.m. medicinindtag, fx app til mobiltelefon m.m. Tidspunkt: Aftales med Livsstilskoordinator Lotte Mortensen, tlf Sted: Cafeetik Refugiet , Mindegade 2, Herning Målgruppe: Psykisk sårbare i Herning Kommune Pris: Gratis Instruktør: Farmaceut fra Løve Apoteket

7 VÆGTSTOPRÅDGIVNING Her kan du få information og vejledning til ændring af kostvaner ud fra Sundhedsstyrelsens principper om ”De små skridt”. - Små skridt-metoden går ud på, at du laver små ændringer i dine nuværende spise- drikke og aktivitetsvaner. – Ændringerne skal være så tilpas små og realistiske, at du kan fortsætte med dem og gøre dem til nye, sunde vaner i dit liv. Tidspunkt: Aftales med Livsstilskoordinator, Lotte Mortensen, tlf Der vil være mulighed for at aftale et vejledningsforløb over en periode. Sted: Livsstils Huset, Skovvænget 2a, Herning Målgruppe: Psykisk sårbare i Herning Kommune Pris: Gratis Instruktør: vægtstoprådgiver Marianne Halkjær Jensen og studerende i Global Nutrition and Health (ernæring og sundhed) Rikke Thygesen

8 SUNDE KOSTVANER - GRUPPEFORLØB
Har du lyst til at deltage på et gruppeforløb med andre der også ønsker at ændre kostvaner og få mere fysisk aktivitet ind i deres hverdag, så kan du deltage på kurset omkring ”sunde kostvaner”. I gruppen får du information og vejledning til ændring af kostvaner ud fra Sundhedsstyrelsens principper om ”De små skridt”. - emnerne omhandler de 10 kostråd, myter og sandheder om sund kost, håndtering af vaner og fristelser, hvordan bevares intentionerne, teori om bl.a. blodsukker, energi, hjernemad og lykkemad. Hver kursusgang indeholder også lidt fysisk aktivitet. Tidspunkt: onsdage fra kl. 10 – 12. start den 4. juni 2014 8 gange, i ugerne 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34 og 35. Sted: Livsstils Huset, Skovvænget 2a, Herning Målgruppe: Psykisk sårbare i Herning Kommune Pris: Gratis Instruktør: Studerende i Global Nutrition and Health (sundhed og ernæring) Rikke Thygesen

9 RYGESTOPVEJLEDNING Individuel vejledning og rådgivning ved Livsstilshusets uddannede rygestopvejledere Henrik Sørensen og Rikke Thygesen. Her kan du få vejledning omkring rygning, og du kan få hjælp til at nedsætte dit rygeforbrug — eller måske endda et helt rygestop? Har du lyst til at deltage i gruppeforløb, samarbejder vi med Herning Kommunes rygestoprådgivere, som tilbyder kurset ”Kom og kvit” – et forløb som starter op 4 gange årligt. Tidspunkt: Aftales med Livsstilskoordinator, Lotte Mortensen, tlf Der vil være mulighed for at aftale et vejledningsforløb over en periode. Sted: Livsstils Huset, Skovvænget 2a, Herning Målgruppe: Psykisk sårbare i Herning kommune Pris: Gratis Instruktør: Henrik Sørensen og Rikke Thygesen

10 FIND DIN EGEN MOTIVATION
Gruppeforløb med fokus på motivation Når man beslutter sig for ændring af vaner opstår der altid tvivl: ambivalens – er det nu klogt, rigtigt osv. Hvis man ikke udforsker og løser denne ambivalens er det svært at opnå varige forandringer. På kurset vil der blive undervisning omkring motivationsteorier og du vil få praktiske og anvendelige metoder og strategier i forhold til at bevare din motivation for livsstilsændringer. Kurset vil tage sit afsæt i metoder fra den motiverende samtale og kognitive teorier. Tidspunkt: 5 fredage fra kl — 12.15 Datoer: Start den 15. august Kurset er over 5 uger, med start i uge 33 Sted: Livsstils Huset, Skovvænget 2a, 7400 Herning Antal: Max 8 deltagere Målgruppe: Psykisk sårbare i Herning kommune Pris: kr Tilmelding: Senest tirsdag den 24. juni 2014, tlf Underviser: Sundhedskonsulent og coach Gitte Schrøder

11 YOGA KURSUS Undervisningen i yoga tager udgangspunkt i Iyengar Yoga, som er en yoga form, hvor du udvikler krop og sind. Yoga modvirker stress og skaber glæde, balance, stabilitet, velvære, mental sundhed og stilhed. Du bliver guidet ind i de forskellige yoga øvelser, så du forstår og kan mærke dem, og det er på et plan og i et tempo hvor alle kan være med, også selv om du har problemer med udholdenhed og koncentration. Tidspunkt:   Mandage fra kl — 14.00 Datoer: Kurset er over 5 gange, med start i uge 33, mandag den 11. august 2014 Sted: Udsigtsstuen, DGI-huset, Herning Antal: Max 12 deltagere Målgruppe: Psykisk sårbare i Herning kommune Pris: kr Tilmelding: Senest onsdag den 25. juni til Lotte Mortensen, tlf Underviser: Yoga-instruktør Annemette Linneberg  

12 MADLAVNINGSKURSUS Gruppeaktivitet med fokus på sund og ernæringsrigtig kost og fornuftig økonomi På kurset vil der blive undervisning omkring køkkenregler og hygiejne, du vil få vejledning omkring fedt- og sukkerreduceret kost, og der vil være mulighed for vejledning og praktisk opgaver omkring indkøb af sunde og økonomiske alternativer til den daglige kost. Gruppen fremstiller måltider og spiser sammen, så du får også mulighed for at afprøve dine egne færdigheder i forbindelse med madlavning og samarbejde. Tidspunkt: 5 tirsdage fra kl —19.15 Datoer: Start den 12. august Kurset er over 5 uger, med start i uge 33 Sted: Køkkenet, Vestervangsskolen, Herning Antal: Max 8 deltagere Målgruppe: Psykisk sårbare i Herning kommune Pris: kr. for 5 kursusgange Tilmelding: Senest onsdag den 25. juni 2014, tlf Instruktører: Studerende i ernæring og sundhed Rikke Thygesen og Livsstilskoordinator Lotte Mortensen

13 GRUPPEFORLØB: ”STYR LIVET”
Der tages udgangspunkt i undervisningsbogen: ”Styr livet” og kurset er et tilbud om at arbejde i en mindre gruppe omkring egen udvikling og læring. Fokus er på værktøjer til at finde gode veje i livet ved hjælp af personcentreret planlægning ud fra de forudsætninger, ønsker og drømme man har. Kurset forløber over 10 kursusgange. Tidspunkt: Tirsdage fra kl — 14.30 Datoer: Start den 13. maj Kurset er over 10 uger, med start i uge 19 Sted: Livsstils Huset, Skovvænget 2a, Herning Antal: Max 8 deltagere Målgruppe: Psykisk sårbare i Herning kommune Pris: kr kr. for bog Tilmelding: Senest mandag den 28. april 2014, tlf Instruktør: Lotte Mortensen

14 MEDICINPÆDAGOGIK OG PSYKOEDUKATION
Har du lyst til at blive klogere på din egen medicin, arbejde med at finde gode mestringsstrategier og få et fællesskab med andre? Medicinpædagogik drejer sig om at støtte en proces, hvor brugen af medicin bliver en hjælp til at kunne opnå egne mål for tilværelsen, og anvende medicin på en måde, der giver dig mulighed for at leve et godt hverdagsliv på dine betingelser. Medicinpædagogik er målrettet psykisk sårbare borgeres anvendelse af medicin, og undervisningen tager udgangspunkt i at medicinen kan være et middel til at komme sig, frem for et mål i sig selv. Tidspunkt: Onsdage fra kl —12.00 Datoer: Start den 3. september Kurset er over 10 uger, med start i uge 36. Sted: Livsstils Huset, Skovvænget 2a, Herning Antal: Max 8 deltagere Målgruppe: Psykisk sårbare i Herning Kommune Pris: kr. Tilmelding: Senest mandag den 18. august 2014 Underviser: Lotte Mortensen og farmaceut Mette Christoffersen Kursusbevis udstedes.

15 STEMMEHØRERNETVÆRK Mange psykisk sårbare mennesker hører stemmer, og for mange betragtes det som en meget privat og tabubelagt ting. De senere års forskning har imidlertid vist, at stemmehøring ikke må ses som en isoleret, individuel erfaring. Ved at arbejde aktivt med at forstå sine stemmer og indgå en positiv tilgang til stemmehøringen kan der åbnes for en positiv recoveryproces for den enkelte. Ved at deltage i et gruppeforløb og udveksle erfaringer åbnes mulighed for en anderledes, imødekommende tilgang til det at høre stemmer . Du kan indgå i et lokalt stemmehørernetværk med andre stemmehørere, og strukturen i gruppeforløbet er med udgangspunkt i stemmehørernetværket i Danmark. Tidspunkt: Torsdage i ulige uger, med start i uge 19, kl (8. maj 2014) Sted: Cafetik Refugiet, Mindegade 2, Herning Målgruppe: Stemmehørere i Herning Kommune Pris: 30 kr pr. gang Tilmelding: Løbende tilmelding - kontakt Lotte Mortensen, tlf Gruppeleder: Lotte Mortensen

16 KURSUS OMKRING STRESSHÅNDTERING OG SØVNLØSHED
Som psykisk sårbar udsættes man dagligt for flere eller mange stress episoder, og det kan være en del af grunden til søvnproblemer. Hvis man inddrager stresshåndtering i sine daglige rutiner, kan det være en mulighed for at opnå en bedre nattesøvn. Formålet med kursusforløbet er at forstå og ændre dit søvnmønster, så det bliver muligt at få mere energi og indhold i dit hverdagsliv. Kursets udgangspunkt er i teorierne om kognitive teknikker og det vil indeholde praktiske øvelser. Tidspunkt: Torsdage fra kl —12.30 Datoer: Start den 28. august Kurset er over 5 uger, med start i uge 35 Sted: Livsstils Huset, Skovvænget 2 a, Herning Antal: Max 8 deltagere Målgruppe: Psykisk sårbare i Herning Kommune Pris: kr Tilmelding: Senest mandag den 11. august 2014 Undervisere: Joan Ry og Lotte Mortensen

17 Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf. 96285323
HØJSKOLEUGE Vil du gerne arbejde med din egen sundhed – og har du et ønske om at prøve at deltage i et højskoleophold og de fantastiske muligheder det giver? Livsstils Huset har indgået et samarbejde med Familiehøjskolen Skærbæk om en uges højskoleophold i 2014 med fokus på sundhed, fællesskab og livsstilsforandringer. Indhold: Program og kursusbeskrivelse se næste side Pris: kr. - inkl. fuld forplejning. Tid: Mandag - fredag i uge 41, Alle dage fra – med fælles transport fra Livsstils Huset. - Senest tilmelding den Er du interesseret, nysgerrig, modig? Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf

18 Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf. 96285323
HØJSKOLEUGE Undervisningen vil bestå af de fag, man normalt har på højskolen: Kost og sundhed, Idræt (forskellige tilbud, hvor ALLE kan være med) Nærværstræning, Yoga, Samvirke, Trivselsfag, Kreativt værksted, Overvægts-psykologi Det vil være familiehøjskolens undervisere der vil stå for de enkelte undervisningsforløb. På kurset vil der være fælles transport til/fra familiehøjskolen i Skærbæk og Livsstilskoordinator Lotte Mortensen vil være kursusleder og gennemgående person gennem hele ugen. Højskoleugen forudsætter at personer tilmelder sig. Er du interesseret, nysgerrig, modig? Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf

19 SAMARBEJDE MED IDRÆTSFORENINGER I HERNING
Livsstils Huset og FIFS har inviteret forskellige idrætsforeninger i Herning kommune til at indgå i et samarbejde om at uddanne idrætsmentorer og få psykisk sårbare personer til at dyrke idræt i de etablerede foreninger. På nuværende tidspunkt er der lagt op til et samarbejde med Herning Bordtennisklub, Herning Løbeklub, Herning Bokseklub og Herning Floorball Forening.   Interesseret? Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen, tlf

20 IDRÆTSFORENINGEN FIFS
Livsstils Huset har et tæt samarbejde med Idrætsforeningen FIFS. Foreningen Idræt for Sundhed har tilbud rettet mod gruppen af psykisk sårbare, som ønsker at dyrke idræts- og fritidsaktiviteter på mindre hold og med fast tilknyttet instruktør. På nuværende tidspunkt tilbydes aqua-spinning i varmtvandsbassinet i DGI-huset, cykelhold i omegnen, gåture i Herning og omegn, bodywork og badminton i DGI-Huset. Har du forslag til andre idrætsaktiviteter så kontakt FIFS-koordinator Louise Sørensen, Pris: 100 kr. årligt for medlemskab af FIFS. 1 aktivitet ugentligt koster 75 kr. pr. måned, 2 aktiviteter ugentligt koster 150 kr. pr. måned.   NB: Tjek hjemmesiden og læs mere om foreningen, aktiviteterne og mødesteder: eller kontakt Idrætskoordinator Louise Sørensen,

21 IDRÆTSVENNER Vil du gerne dyrke idræt og vil du gerne ind i et fællesskab med andre – men kniber det med at komme af sted, eller er det bare for kedeligt at gå alene? I samarbejde med idrætsforeninger og studerende fra uddannelsesinstitutioner, vil det være muligt at få skabt kontakt til en idrætsven, som har samme interesse for din idrætsgren som dig, og hvor I til gensidig glæde kan træne og motionere sammen. – Det kan være I mødes i en klub, i et træningslokale, eller I fx løber, går eller cykler en tur sammen. Er du interesseret i at få en idrætsven? – eller er du måske interesseret i at være idrætsven? Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf

22 Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf. 96285323
IDRÆTSMENTORER Vil du gerne dyrke idræt og vil du gerne ind i et fællesskab med andre – men er det også svært for dig? Har du en udfordring i at komme ud af døren, så er her et tilbud om at deltage i et idrætsforløb med en personlig idrætsmentor. En idrætsmentor er en person, som har gennemgået en mini-uddannelse gennem Dansk Arbejder Idræt. Uddannelsen har særligt fokus på information og motivation i forhold til gruppen af psykisk sårbare. Det vil være muligt at få skabt en kontakt med en idrætsmentor, som har samme interesse for idræt som dig, og hvor I til gensidig glæde kan træne og motionere sammen. – Det kunne være at spille bordtennis, gå til dans, cykle sammen i en cykelklub osv. En idrætsmentor siger ja til at indgå et forpligtende forløb med dig, og du aftaler individuelt med din idrætsmentor hvor meget støtte du har brug for, om du helst vil hentes hjemme, eller I kan aftale at mødes i klubben. Er du interesseret? Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf

23 UDDANNELSE SOM IDRÆTSMENTOR
Kunne du tænke dig at blive idrætsmentor for en person som er psykisk sårbar? Livsstils Huset og idrætsforeningen FIFS (foreningen idræt for sundhed) tilbyder interesserede at få en mini-uddannelse som idrætsmentor. En idrætsmentor er en person, som har gennemgået en uddannelse, som tilbydes i et samarbejde mellem Livsstils huset, FIFS og Dansk Arbejder Idræt. Uddannelsen har særligt fokus på information og motivation i forhold til gruppen af psykisk sårbare. En idrætsmentor siger ja til at indgå et forpligtende og aktivt forløb med en bruger. Som idrætsmentor påtager man sig et ansvar for at indgå i en positiv relation og understøtte den anden i at komme af sted til idrætsaktiviteten, fx ved at hente vedkommende. Det vil være muligt at få refunderet udgifter i forbindelse med idrætsudøvelsen. Livsstils Huset og FIFS har samarbejde med forskellige idrætsforeninger i Herning kommune og studerende fra uddannelsesinstitutionerne under VIA. Er du interesseret i at blive idrætsmentor? Kontakt Livsstils Huset, Lotte Mortensen tlf

24 Livsstils Huset, Skovvænget 2a, 7400 Herning Livsstilskoordinator: Lotte Mortensen, tlf


Download ppt "Tilbud om livsstilsændringer for psykisk sårbare personer i Herning kommune JUNI - SEPTEMBER 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google