Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Grundforskning og satsning på højteknologisk forskning som grundlag for vækst-muligheder for udvikling af (fødevare) erhvervene. Balancen mellem viden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Grundforskning og satsning på højteknologisk forskning som grundlag for vækst-muligheder for udvikling af (fødevare) erhvervene. Balancen mellem viden."— Præsentationens transcript:

1 1 Grundforskning og satsning på højteknologisk forskning som grundlag for vækst-muligheder for udvikling af (fødevare) erhvervene. Balancen mellem viden skabelse og samfundets forventninger Forskningsdirektør, Professor Klaus Bock

2 2 Globalisering vil i stigende grad underminere relevansen af det lokale forskningsgrundlag, hvis dette ikke er af høj standard, fordi resultaterne af forskningen direkte er forbundet med evnen til at konkurrere i nye højteknologier. Dette er især sandt for områderne biologi, jordbrugs- og veterinærforskning samt kemi. World Science Report, UNESCO, 1998 Grundforskningens Udfordringer

3 3 Før 21. århundrede Samfunds forståelse Viden skabelse Samfunds forståelse Værdi skabelse Tillid Viden skabelse Værdi skabelse Tillid Grundforskningens Udfordringer

4 4 Board:1+8 The Free Research Council (5 Committees) The structure of the competitive Danish Research funding system ”Bottom-up” Scientist-driven ”Top-down” political-driven The Strategic Research Council Danish Medical Research Council Danish Natural Science Research Council Danish Research Council for the Humanities Danish Research Council for Production and Technology Sciences Danish Social Science Research Council - Ad hoc program Committees The Danish National Research Foundation 33 Centres of Excellence The High Tech Foundation ”Predominantly project driven” ”Shorter term horizon” ”Predominantly selection by national council/ committees” ”Basic and applied research” ”Large scale/Long term funding” ”Multidisciplinary” “International evaluation” ”Outcome/output monitoring” ”Elite basic science” ”Intensive industrial/University Collaboration” The Danish Research Agency The DNRF administration The HTE administration Common location C oordination C ommittee for R esearch 30 mio. euro 124 mio. euro 47 mio. euro 20 mio. euro To ~75 mio. euro in 2012

5 5 Bevillinger til forskning og udvikling fordelt på sektorer (mio. kr.), 2005

6 6 Kilde: Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003 og Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskning i den offentlige og private sektor FoU-udgifter fordelt på den offentlige og private sektor 2003 2005: 1,79 %  2010 2.00 % 2005: 0,76 %  2010 1.00 %

7 7 Grundforskningens meritter: Langsigtede og uventede resultater fra grundforskning Fortsæt støtte til grundforskning på trods af pres for at løse umiddelbare problemer. Specielle muligheder for yngre forskere Serendipity (frihed til at følge instinkter)

8 8

9 9 ErfaringerfraDanmarksGrundforskningsfond Kvalitetsvurdering af World Class Centres of Excellencekræver Udvælgelse/Beslutning Interessetilkendegivelse Bestyrelsen udvælger ansøgere til peerreview før endelig beslutning Opfølgningsmødermed bestyrelsen og administration Årlig rapportering Midtvejsevaluering ogforlængelsesansøgning Peerreviewmed”sitevisit” Slutevaluering ogsåindeholdendeimpact(social dividend)

10 10 London Underground Er en meget bedre beskrivelse !! Start Mål Lineær model for anvendelse af Grundforskning ?

11 11 Feed-Back Innovations-model Forskning på Universiteter R&D i Industrien Ny Teknologi Feed-back fra brugere, kunder og leverandører

12 12 Forskningspolitiske overvejelser Universiteter: Sikre frembringelse af ny viden i internationalt stærke forskningsgrupper Øget ledelseskompetence og ansvar på alle niveauer Kritisk størrelse på forskningsgrupper Ph.D. studier bør give mere forskningserfaring Alderspukkel på universiteterne bør løses Overførsel af forskningsmidler til undervisning?

13 13 Forskningspolitiske overvejelser Forskningsråd, Statslige og Ministerielle Forskningsmidler bør have et passende omfang, så de kan søges i fri konkurrence mellem højt kvalificerede ansøgere både fra private og offentlige institutioner Der bør være en rimelig balance mellem basis- midler og ekstern finansiering Ansøgninger fra institutioner og ikke enkelt- personer, så ledelsens strategier ikke undermineres

14 14 Fra Søren Isaksen, Præsentation ved Globaliseringsrådet

15 15 Danske styrkepositioner Fra Søren Isaksen, Præsentation ved Globaliseringsrådet

16 16 Af afgørende betydning for fremtidsmulighederne for specielt den bioteknologiske industri set med mine øjne: Ambitiøse satsninger bevilget efter åben konkur- rence og internationale peer reviews Forskningsgrupper kan kun være eksperter på udvalgte områder. I et land som Danmark kan man ikke dække alle relevante fagområder professionelt Derfor kan det være relevant at skulle søge den fremmeste ekspertise uden for landets grænser Forhåbentlig vil udenlandske virksomheder søge dansk ekspertise fra grupper på internationalt niveau Balancen mellem viden skabelse og samfundets forventninger

17 17 Af afgørende betydning for fremtidsmulighederne for effektivt samarbejde set med mine øjne: Undgå at støtte mange små projekter, og ”skyde gråspurve med kanoner” Samarbejdsprojekter bør have en fast forankring i i centrale faglige aktiviteter og finansiering som på langt sigt skal prioriteres blandt relevante fagområder, ”der skal ikke samarbejdes blot for pengenes skyld” ! Balancen mellem viden skabelse og samfundets forventninger

18 18 Af afgørende betydning for fremtidsmulighederne for Dansk industri set med mine øjne: Uddannelse af velkvalificerede fremsynede kandi- dater af naturvidenskabsfolk med ekstraordinær videnballast fra arbejde i professionelle miljøer Specifikke satsninger i forskningsenheder med kritisk masse- som f.eks. Danmarks Grundforsk- ninsgfonds bevillinger – risikovillighed – som skaber ny viden Der skal være plads til originaler (”skøre kugler”) Balancen mellem viden skabelse og samfundets forventninger

19 19 Af afgørende betydning for fremtidsmulighederne for effektivt samarbejde mellem Universiteter og Erhvervsliv set med mine øjne: Øget kompetence hos ledelsen til at prioritere blandt projekter af strategisk betydning Ledelsen skal have adgang til ressourcer som sikrer, at der kan prioriteres blandt projektforslag og ikke kun foreslå, at alle skal have lige lidt Matching funds bør overvejes som styremiddel Ledelsen skal have mere selvstændig handlefrihed for at give synlighed på centrale felter Balancen mellem viden skabelse og samfundets forventninger

20 20 Aftaler skal være klare m.h.t. publikationrettigheder og planer samt forudse svar på de mulige forskellige udgange af samarbejdet: Fiasko Stop i utide Pengene slipper op Halvdårlige resultater Andre er løbet med ideen Succes !! Forventningerne til økonomisk udkomme for de med- virkende universitetsforskere er ofte helt urealistiske Balancen mellem viden skabelse og samfundets forventninger

21 21 There is no satisfactory substitute for excellence Absolute integrity in everything Everything in moderation including moderation itself Hire the best people and then get out of their way Don’t take yourself too serious Arnold Beckman Rules for Success


Download ppt "1 Grundforskning og satsning på højteknologisk forskning som grundlag for vækst-muligheder for udvikling af (fødevare) erhvervene. Balancen mellem viden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google