Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

N-fiksering Hvordan og hvor meget?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "N-fiksering Hvordan og hvor meget?"— Præsentationens transcript:

1 N-fiksering Hvordan og hvor meget?
8.5 Kvælstoftab fra kløvergræsmarker N-fiksering Hvordan og hvor meget? N2 First I’d like to thank the organizers for the invitation to attend this workshop. As indicated in the objectives for this meeting, GHG emissions derived from grazing animals may be critical for the overall balance of grassland GHG budgets, and I hope this workshop can lead to agreement on how these emissions are best accounted for in grassland management strategies, and what are the most mitigation options. Finn P. Vinther Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø

2 N-fiksering Hvad er det? Hvordan måles det? ? Hvor meget fikseres der?
I atmosfæren: 0,3663% 15N 5% 15N vandet ud i jorden Hvor meget fikseres der? ? Side 2 Hvor meget efterlades efter ompløjning?

3 N-fiksering Hvad er det? Side 2

4 N-fiksering Hvad er det? N2 Side 2

5 N-fiksering Hvordan måles det? I atmosfæren: 0,3663% 15N
15N-indholdet i græs 15N-indholdet i kløver Side 2 (NH4)2SO4 m. 5% 15N vandet ud i jorden kg kløvertørstof * %N * = kg N-fiksering Nfix

6 N-fiksering Hvordan måles det? Ntrans-dyr = 20%
kløvertørstof * %N * Nfix = N-fiksering i det høstede kløver Nstub+rod = 25% Ntrans-jord = 10 – 25% Njord = 0 – 75% Side 2 Total N-fiksering = N-fiksering i det høstede kløver + Nstub+rod + Ntrans-jord + Ntrans-dyr + Njord

7 Hvordan måles/beregnes det?
N-fiksering Hvordan måles/beregnes det? Total N-fiksering (kg N/ha) = tons kløvertørstof/ha * Slæt, sandjord, år 71 >2. år 56 Slæt, lerjord, år 86 >2. år 71 Afgræsning, sandjord, år 72 >2. år 53 Side 2 Afgræsning, lerjord, år 84 >2. år 65 Eksempel: 2. års på sandjord til slæt. Bruttoudbytte 9 tons tørstof/ha; 20% kløver kg N/ha

8 Hvor meget kvælstof fikseres?
N-fiksering Hvor meget kvælstof fikseres? 6 lerjorde, JB5-7 3 sandjorde, JB1 Gregersen (1980) N-fikseringen falder med stigende alder Vanding har positiv effekt på kløveren og dermed på N-fikseringen Side 2 N-gødskning har en negativ effekt på N-fikseringen N-fikseringen større på lerjord end på sandjord

9 Hvor meget kvælstof fikseres?
N-fiksering Hvor meget kvælstof fikseres? 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 N-fiksering, kg N/ha 100 200 300 400 500 Vinther (1996) Hansen & Vinther (2000) Eriksen & Vinther (2003) ”Burrehøjvejforsøget” i Foulum, ugødet kløvergræs Side 2 Årsager: 1. Totalproduktionen falder med stigende alder 2. Svagt fald i kløverandel med stigende alder 3. Svagt fald i Nfix med stigende alder

10 Hvor meget kvælstof fikseres?
N-fiksering Hvor meget kvælstof fikseres? Kofoed & Klausen (1970) 6 forsøgssteder på lerjorde 3-4 gentagelser i 1. og 2. brugsår gens. af 21 forsøg Søgaard (2003) 1 forsøgssted på lerjord og 2 på sandjord 3 gentagelser i 1. og 2. brugsår Side 2

11 Kan det betale sig at give kløvergræs N-gødning?
N-fiksering Kan det betale sig at give kløvergræs N-gødning? 2 1.5 1 0.5 100 200 300 400 500 kg gødnings N Reduktion i N-fiksering JB1 JB6 Søgaard (2003) Kofoed & Clausen (1970) lerjorde 8% kløver Side 2 35% kløver

12 Hvor meget kvælstof efterlades efter ompløjning?
N-fiksering Hvor meget kvælstof efterlades efter ompløjning? 20 cm Kvælstof i stub, udløbere og rødder Side 2 + Kvælstof frigivet til jorden

13 N-fiksering Resumé N-fikseringen er et gratis N-tilskud til dyrkningssystemet Ved kendt kløverandel kan N-fikseringen beregnes ved at gange med en fast faktor. N-gødskning til kløvergræs med en rimelig kløverandel (>15%) er en underskudsforretning i kvælstofregnskabet. Side 2 Ved ompløjning af kløvergræs efterlades minimum kg N/ha.

14 N-fiksering SLUT First I’d like to thank the organizers for the invitation to attend this workshop. As indicated in the objectives for this meeting, GHG emissions derived from grazing animals may be critical for the overall balance of grassland GHG budgets, and I hope this workshop can lead to agreement on how these emissions are best accounted for in grassland management strategies, and what are the most mitigation options.

15 N-fiksering Side 2

16 Hvordan beregnes det hvis kløverandel er ukendt ?
N-fiksering Hvordan beregnes det hvis kløverandel er ukendt ? Gødskning, kg N/ha 100 200 300 400 500 600 Tørstofudbytte, hkg/ha 20 40 60 80 120 140 Wilman & Hollington (1985) Kløverandel, % af tørstof 20 40 60 80 Side 2

17 Hvordan beregnes det hvis kløverandel er ukendt ?
N-fiksering Hvordan beregnes det hvis kløverandel er ukendt ? Kofoed & Klausen (1970); Pedersen & Møller (1976); Wilman & Hollington (1985); Søgaard (2003) Side 2

18 Hvordan beregnes det hvis kløverandel er ukendt ?
N-fiksering Hvordan beregnes det hvis kløverandel er ukendt ? N-fiks = * FE * N * FE (”Grønne regnskaber”) N-fiks = * ae * ae * N *ae * N2 (Kristensen m. fl., 2003) Den ”rigtige” metode Side 2


Download ppt "N-fiksering Hvordan og hvor meget?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google