Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Randers Kommunes Ø konomiudvalg 5. november 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Randers Kommunes Ø konomiudvalg 5. november 2007."— Præsentationens transcript:

1

2 Randers Kommunes Ø konomiudvalg 5. november 2007

3 Program - mandag 9.00Lars Holte Nielsen - velkomst og introduktion 10.30Randers Vision 2016 11.00Direktør Steen Illeborg, Regionsudvalget 12.00Landbrugsrådets kontor i Bruxelles (tbc) 13.15Frokost 14.30Jens Thomsen, Dagbladet Børsen 15.30Christina Borchmann, Mariann Fischer Boels kabinet 16.30Afgang til Danmarks EU-repræsentation 16.45Ambassadør Claus Grube 19.00Øl-middag

4 Program - tirsdag 9.30Guidet rundvisning i Bruxelles (til fods fra hotellet) 12.00Frokost i Europa-Parlamentet 14.00Dan Jørgensen, MEP 15.00Rundvisning i Europa-Parlamentet 16.00Retur til hotellet – på egen hånd 17.45Let middag 19.00Afgang til lufthavnen Husk pas

5 Beslutningsprocessen i EU Europa- Kommissionen Ministerrådet Regionsudvalget Europa Parlamentet Det økon. og sociale udvalg Medlemsstater BeslutningUdførelse Domstolen Fortolkning Høring Fælles beslutningstagen og høring Lokale og reg. myndigheder

6 Forberedelse: EU- initiativer Formel proces Hvordan foregår det så i Bruxelles Rådet og Europa parlamentet Formelle demokratiske beslutninger Uformel dialog og samarbejde mellem EU-Kommission, Europaparlamentet, Medlemsstaterne og Lobbygrupper 80 % Forslag fra EU-Kommission 20 %

7 EU’s budget – udgifter og indtægter

8 Central Denmark EU Office oCentral Denmark er Midtjyllands kontor i Bruxelles oEtableret som forening per 1. januar 2007 o19 kommuner og Region Midtjylland står bag oFinansieres af kommuner (2 kr./indb.), Regionen, egen indtjening. Budget på 4,8 mio. kr. oBygger på Århus-kontoret i Bruxelles etableret 1990 oBestyrelse på 7 medlemmer og administrativ følgegruppe o5-6 medarbejdere i Bruxelles og samarbejdspartnere i Midtjylland

9 Formål: At sikre borgere, virksomheder, organisationer og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde Virkemidler information rådgivning indsigt synlighed Opgaver Medvirke til tiltrækning af EU-midler til Midtjylland rådgivning Identificer og skabe adgang til internationale samarbejdspartnere og netværk Formidle strategisk information og skabe kontakt til EU-systemet Fungerer som internationaliseringsguide Varetage midtjyske interesser overfor EU-systemet og synliggøre Midtjylland i EU oMålsætninger 20 mio. kr. i EU-tilskud inden for 3 år plus alt det løse!

10 Fokusområder Energi og miljø Sundhed Fødevarer Uddannelse – med særlig fokus på skoleudveksling Iværksættere og erhvervsfremme – herunder oplevelsesøkonomi Internationalisering – international strategi og kompetenceopbygning

11 Virksomheder Kommuner Region Midtjylland Udd.- institutioner Andre EU’s institutioner særligt Kommissionen Europæiske netværk Andre organisationer, repræsentationer etc. ca. 350 andre regionskontorer Aktører i hele Europa Central Denmark Lokalt og regionaltBruxellesEuropæisk niveau

12 Hvem er i Bruxelles? Central Denmark EU Office Det Syddanske Bruxelles kontor Norddanmarks EU Kontor Region Sjællands EU Kontor Kalundborg Kommunes kontor Københavns Kommune KL Danske Regioner DA DI Danske Erhverv LO DANRO Danmarks Lærerforening Landbrugsraadet Mejeriforeningen Danske Slagterier Danmarks Rederiforening Private konsulentvirksomheder Advokatfirmaer Dansk Energi

13 Internationale aktiviteter kan… ovære med til at internationalisere lokalsamfund oøge virksomheders konkurrencedygtighed omedvirke til multikulturel forståelse, åbenhed og større bredde i f.eks. undervisning ogive inspiration til alternative og bedre opgave- og problemløsning ovirke inspirerende for kulturelle arrangementer ofremme forholdene for erhvervslivet, for kongreslivet og for turismen obidrage til kommunale medarbejderes kompetenceudvikling og til personlig udvikling ogive merværdi for borgerne

14 Vækst og velfærd Øget beskæftigelse Øget produktivitet Ny viden, Innovations kapacitet Forskning og udvikling Generelle rammebetingelser EU-støtte i de blå felter IKT Menneskelige ressourcer Entreprenørskab Vidensdeling og opbygning

15

16 Kontakt: info@centraldenmark.eu +32 2 230 8732 Central Denmark EU Office Avenue de Tervuren 35 B-1040 Bruxelles tel: +32 2 230 87 32 fax: +32 2 230 89 52 www.centraldenmark.eu


Download ppt "Randers Kommunes Ø konomiudvalg 5. november 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google