Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 LR consult www.lrconsult.dk Forslag til den fremtidige jobindsats Projekt FUA ”Fra Underkendt til Anerkendt – på arbejdsmarkedet” Et projekt iværksat.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 LR consult www.lrconsult.dk Forslag til den fremtidige jobindsats Projekt FUA ”Fra Underkendt til Anerkendt – på arbejdsmarkedet” Et projekt iværksat."— Præsentationens transcript:

1 1 LR consult www.lrconsult.dk Forslag til den fremtidige jobindsats Projekt FUA ”Fra Underkendt til Anerkendt – på arbejdsmarkedet” Et projekt iværksat af Specialfunktionen Job & Handicap Evalueret af LR consult

2 2 LR consult www.lrconsult.dk Kort om projekt FUA Målgruppe, baggrund og problemstilling Formål 8 deltagende jobcentre Dybdegående kompetenceafklaring ved Anden Aktør Jobcentrenes opfølgende rolle Evalueringen

3 3 LR consult www.lrconsult.dk Målgruppen (de fuldførte forløb) Depression (7), Asperger (2), Andre (5) Alder: under 30: 6, mellem 30-39: 5, fra 40: 3 Kontanthjælp (6), Sygedagpenge (3), Dagpenge (2), Anden off. forsørgelse (3) Forløb 20 kandidater visiteres 14 fuldfører afklaringsforløbet 6 ophører i utide (af forskellige årsager)

4 4 LR consult www.lrconsult.dk Resultat – virker det? Resultatet opfylder ikke projektets oprindelige (ambitiøse) målsætning MEN 6 af 14 fuldførte forløb resulterer i at kandidaten er kommet nærmere arbejdsmarkedet ”Nærhed til arbejdsmarkedet” forstås som et resultat af 3 forhold: 1.Selvtillid 2.Arbejdsmotivation 3.Afklaring af jobønsker og jobmuligheder

5 5 LR consult www.lrconsult.dk Resultater – virker det? Vurderingen er følgende i forhold til de 14 forløb: 1 kandidat er kommet i arbejde (på minimum halv tid) 1 kandidat er tæt på (betragtes som almindelig arbejdssøgende) 4 kandidater er kommet tættere på (heraf 1 i praktik med 2 timer om ugen) 5 kandidater hvor der ikke er sket de store ændringer 2 kandidater er kommet længere væk fra arbejdsmarkedet 1 kandidat hvor ændringerne ikke er oplyst. Bemærk: Det er muligt at flytte perspektivet for flere kandidater fra tanker om førtidspension til at se sig selv i fremtidigt arbejde.

6 6 LR consult www.lrconsult.dk Økonomiske perspektiver – 2 regneeksempler Person A – (25 år i 2009 og enlig) A’s udviklingsforløb uden afklaringsforløb Modtager kontanthjælp, mislykkede forløb i virksomhedspraktik. Der søges om førtidspension som tildeles fra starten af 2011. A’s udviklingsforløb med afklaringsforløb Deltager i afklaringsforløbet i projekt FUA i foråret 2009. Virksomhedspraktik og arbejdsprøvningsforløb. Bevilges fleksjob fra starten af oktober måned 2010. Får fleksjob fra starten af 2011 i en privat virksomhed.

7 7 LR consult www.lrconsult.dk Økonomiske perspektiver – 2 regneeksempler Person B – (45 år i 2009 og gift) B’s udviklingsforløb uden afklaringsforløb Modtager sygedagpenge i starten af 2009. Overgår til kontanthjælp i november 2009. Flere forløb med virksomhedspraktikker uden varigt job. B’s udviklingsforløb med afklaringsforløb Deltager i afklaringsforløbet i projekt FUA i foråret 2009. Forløbet er vellykket og hun søger arbejde på lige vilkår med andre. I juli 2010 lykkes det B at få arbejde på hendes gamle arbejdsplads som sosu-medarbejder.

8 8 LR consult www.lrconsult.dk Ydelse2009 2010 2011 2012 jan-junijuli - decjan-junijuli - decjan-junijuli - decjan-juni Kontanthjælp38.442 Førtidspension 63.512 Skatteindtægt (inkl. am)-12.500 -24.818 I alt25.942 38.694 Akkumuleret udgift25.94251.88577.827103.769142.463181.156219.850 A’s forløb - set fra en kommunaløkonomisk synsvinkel - uden afklaring

9 9 LR consult www.lrconsult.dk A’s forløb - set fra en kommunaløkonomisk synsvinkel - med afklaring Ydelse2009 2010 2011 2012 jan-junijuli - decjan-juni juli - decjan-junijuli - decjan-juni Afklaringsforløb FUA43.000 Kontanthjælp38.442 19.221 Arbejdsprøvning 20.000 Ledighedsydelse 19.221 Løntilskud til fleksjob 17.938 Skatteindtægt (inkl. am)-12.500 -22.846 I alt68.94225.942 45.942-4.908 Akkumuleret udgift68.94294.885120.827166.769161.861156.953152.045

10 10 LR consult www.lrconsult.dk Økonomiske perspektiver – 2 regneeksempler Fokuspunkt: Break even Investeringen er i hus: Efter 2 år og 8 måneder for A’s vedkommende Efter ca. 1 år for B’s vedkommende Konklusion: Udgiften kan ikke forventes hjem i samme budgetår. Perspektivet er 1-3 årigt. Se det som en investering.

11 11 LR consult www.lrconsult.dk Jobcentrenes udfordringer Forløbene viser at fokus på opfølgningsindsatsen er vigtig. Jobcentrene er meget forskellige - også i indsatsen. Overvej følgende i forhold til jeres jobcenters indsats: 1.Sætter tidspres og krav til rettidighed for store barrierer for den særlige indsats? 2.Skal gruppen af førtidspensionister nederst i sagsbunken? 3.Hvornår er tæt opfølgning og information vigtig? 4.Har jobcenteret fokus på den tværgående indsats? 5.Hvordan koordineres indsatsen med Anden Aktør i forløbet?

12 12 LR consult www.lrconsult.dk Her finder du rapporten 3 udgaver: PIXI (10 sider), (link)(link) Rapporten (50 sider) (link)(link) Bilagsrapporten (47 sider) (link)(link) I bogform: Henvendelse til Specialfunktionen Job & Handicap Kan hentes på www.bmhandicap.dkwww.bmhandicap.dk (menupunktet ”Relevante rapporter”) Og på www.lrconsult.dkwww.lrconsult.dk


Download ppt "1 LR consult www.lrconsult.dk Forslag til den fremtidige jobindsats Projekt FUA ”Fra Underkendt til Anerkendt – på arbejdsmarkedet” Et projekt iværksat."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google