Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultater og indsatser for projekt Sædding og Ådalen på Toppen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultater og indsatser for projekt Sædding og Ådalen på Toppen"— Præsentationens transcript:

1 Resultater og indsatser for projekt Sædding og Ådalen på Toppen

2 Esbjerg Kommunes sundhedspolitik
Baggrund og formål Esbjerg Kommunes sundhedspolitik Projektets formål: Fremme sundhed og trivsel Målgruppe: Borgere i Sædding og Ådalen, som på nuværende tidspunkt ikke nås gennem Esbjerg kommunes eksisterende sundhedstilbud. Udvælgelse af Sædding og Ådalen Projektperiode: Sædding og Ådalen blev valgt på baggrund af, at: der ikke tidligere har været store projekter i området, og derfor vil området kunne være med til at udvikle samarbejdet på tværs af kommunale forvaltninger. området matcher kriterierne for satspuljemidlerne. området er sammenligneligt med en lang række områder i Esbjerg Kommune og erfaringer fra projektet vil derfor kunne udbygges og anvendes i andre nærmiljøer i Esbjerg kommune.

3 Afgrænsning

4 Sundhed som middel – ikke kun som mål
Integration mellem sundhedsopgaven og kommunens øvrige opgaver er en tovejs-proces Sundhedsopgaven er så omfattende, at andre forvaltninger må bidrage til løsning Arbejdet med sundhedsopgaven kan bidrage til at løse forvaltningernes kerneopgave Sundhed som middel – ikke kun som mål

5 Lokalsamfundsanalyse
Lokalsamfundsanalysen bygger på spørgeskemaundersøgelser og interviews: Telefoninterviews med 483 borgere fra 18 år og op med fokus på borgernes sundhedsvaner og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ådalskolen. Ca besvarelser. Stilskrivning i 6. klasse med fokus på elevernes hverdag og fritid samt ønsker til ”den perfekte dag”. 29 dybdegående interviews med borgere - fokus på den enkelte borgers ressourcer og behov. 10 interviews med lokale aktører (sundhedsplejerske, skole, foreninger etc.)

6 Nøgletal for nærmiljøet
Nøgletal for nærmiljøet i Sædding og Ådalen Tabel 1: Udvalgte boligstatistiske nøgletal for nærmiljøet Borgerne i området har en gennemsnitlig lavere bruttoindkomst ift. resten af kommunen Flere enlige forsørgere og førtidspensionister sammenlignet med det øvrige Esbjerg kommune. Nærmiljøet Esbjerg kommune Antal husstande 1.690 53.963 Antal beboere 3.181 Andel indvandrere og efterkommere 7 % 8 % Gennemsnitlig bruttoindkomst pr. år Andel børn med kun én forsørger 39 % 18 % Personer på førtidspension (andel af årige) 15 % 8% Kilde: Danmarks Statistik. Nøgletallene er de senest tilgængelige.

7 Målgrupper Fokusgrupper Data har vist, at der er et særligt behov for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser ift. følgende tre grupper: Børn og unge Arbejdsløse og borgere helt uden for arbejdsmarkedet Enlige forsørgere

8 Mental sundhed Rygning Fysisk aktivitet Alkohol Beboernetværk Overvægt
Børn og unge Voksne og ældre Beboernetværk Go’ Start Anerkendende kommunikation Ha’ det godt med dig selv Patientuddannelse, mental sundhed Natur- og kulturvandring Flertalsmisforståelser X-hale Pro-aktiv rekruttering Rygestop særlige målgrupper Tidlig opsporing af KOL Overvægt Understøttelse af lokalområdets kommunale institutioner i arbejdet med fysisk aktivitet Understøttelse af strukturelle tiltag i nærmiljøet Tandsundhed Flertalsmisforståelser Behovsanalyse Behovsanalyse Aktivitetsoversigt Netværksskabende tiltag Behovsanalyse Aktivitetsoversigt Behovsanalyse – eks. boligsocial medarbejder Fællesarrangementer Syreskader og caries Opsporing af diabetes Vægtstop for mænd – herunder behovsanalyse

9 Involvering = ejerskab
Case

10 Involvering = ejerskab
Case

11 Involvering = ejerskab
Case

12 Involvering = ejerskab
Case


Download ppt "Resultater og indsatser for projekt Sædding og Ådalen på Toppen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google