Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Observation af din/andres undervisning –

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Observation af din/andres undervisning –"— Præsentationens transcript:

1 Formidlingskursus For studerende, der ønsker at undervise gymnasieelever
Observation af din/andres undervisning – hvad sker der i undervisningsrummet? Susanne Th. Jensen Vicerektor Odder Gymnasium

2 Fra lektionsplan til undervisningsrummet
”at træde et skridt tilbage og iagttage undervisningen som professionelle, der interesserer sig for, hvilke alternative handlemuligheder, der findes i en given undervisningssituation”

3 Hvordan skaffes ro og opmærksomhed?
Iagttagelse af lærerrollen i praksis Timens start, udvikling/progression og afslutning h Hvordan startes? – lige på og hårdt/ invitation til forforståelse/resumé af hvad skete sidst /plan for timen ridses kort op eller hvad? Hvordan skaffes ro og opmærksomhed? Hvordan fortsættes timen? – progression? Hvordan markeres overgangen fra en sekvens til en anden? Hvornår nås timens ”hovedemne”? Hvordan foregår timens afrunding? - skriv evt. minuttal på, hvor længe hver sekvens varer

4 Iagttagelse af lærerrollen i praksis Arbejdsformer
Hvilke arbejdsformer benyttes? Hvor længe varer hver enkelt variation? Hvilken arbejdsform dominerer modulet? Hvad er formålet med de valgte arbejdsformer? Kunne der tænkes andre/alternative arbejdsformer, der ville understøtte læringsmålene?

5 Iagttagelse af lærerrollen i praksis Brug af hjælpemidler
Tavle/Smartboard Internet Video/film Billeder Arbejdsspørgsmål Tekst Forsøgsopstilling Andet? Hvordan understøtter anvendelsen af hjælpemidler læringsmålet – Hvilke alternativer kunne evt vælges?

6 Iagttagelse af lærerrollen i praksis Brug af refleksion, mundtlighed, skriftlighed som fastholdelse af læring Hvordan og hvornår gives der rum for elevens refleksion? Hvor meget skriver eleverne i løbet af modulet? Hvor meget taler den enkelte elev? Hvor meget skriver læreren (f.eks. på tavlen/smartboardet)? Hvor meget skriver eleven?  Alternativer?

7 Iagttagelse af lærerrollen i praksis Lektier
Hvordan gives de for? Er lektierne fokuseret på bestemte læringsaspekter? Er der hjælpende spørgsmål? Gives der hjælp til igangsætning af lektielæsning?

8 Iagttagelse af lærerrollen i praksis Forholdet mellem lærer og elever
Høj/lav styring? Elevernes kropssprog og mimik? Elevernes aktivitet? Lærerens kropssprog og mimik og placering i klassen? Spørgeteknik og håndtering af elevsvar?

9 Iagttagelse af lærerrollen i praksis Håndtering af forskellige elevtyper
Hvordan tages der taget højde for elevernes niveau? Elevtyper, kønsfordeling, det sociale miljø i klassen? Differentiering eller anden klasseopdeling, andet? Andre/alternative måder

10 Iagttagelse af lærerrollen i praksis: Elevudbytte
Hvilken videntilvækst er der hos eleverne? Hvordan kan tilvæksten evt øges? Hvordan knyttes tidligere erhvervet viden sammen med nyerhvervet viden? Alternativer?

11 Iagttagelse af lærerrollen i praksis Evaluering
Hvordan evalueres elevernes læringstilvækst? skr/mdt? Formativt/summativt Undervisningen? Undervisningsmiljøet i klassen?

12 Til forskellige læringsrum hører forskellige lærer-roller
Skulptør Foredrag & oplæg Konsulent Gruppe- og projekt Træner Undervisningsdifferentiering, indiv. arbejde Deltager Klassesamtale

13

14 Overordnede iagttagelser vedr lærerrollen
Passer valg af læringsrum til elevernes læringsmål? Passer lærerrollen til undervisningsrummet? Passer høj/lav styring til aktiviteten Passer elevernes aktivitet til det valgte lærings rum? Passer lærerens spørgeteknik og håndtering af elevsvar til det valgte læringsrum? Alternative valg???

15 Reflekter over din egen/andres undervisning
”Let’s step aside in a professional mode” Hvordan gik undervisningen ift planen? Hvis overraskelser/afvigelser hvorfor da? – alternative valg? Nævn de bedste elementer fra lektionen – hvad gjorde dem gode? Alternative valg? Hvis du har valgt et særligt fokuspunkt, hvordan gik det da med de(t) valgte fokuspunkt(er) – hvad ville alternativer have været?


Download ppt "Observation af din/andres undervisning –"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google