Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Department of Business Communication

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Department of Business Communication"— Præsentationens transcript:

1 Department of Business Communication
Department Meeting, 16th of May 2013 NRGi Park - Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C

2 Programme 09.00 Coffee/tea & rolls
09.15 Welcome and news from the department 09.30 What is going on in the research groups? Activities, interdisciplinary/international collaboration, projects, project groups, etc. WPA follow-up: discussion of action plan 12.00    Lunch at CaféBreak (including coffee)

3 News from the department - since 24th of April
Faculty management meetings 30th of April & 14th of May Internal organisation of departments: towards harmonisation BSS strategy & departments’ contribution: update on department website (soon!) Forecast 1: we keep the budget commitments! Benchmarking: visit at Göteborg University May Partner portfolio: update needed

4 News from the department - since 24th of April
Better representation in research councils needed Career Centre & Alumni: better collaboration needed? (New) governance & budget model for executive master programmes E-compendiums: new ”model” from 2014 State Education Grant reform: new challenges Accreditation: from educational accreditation to institutional accreditation

5 News from the department - since 24th of April
Other & up-coming meetings: Visit by new rector of Aarhus University as of August – 1st of May Next meeting in ”Department Forum” - 24th of May WPA Internal organisation of department (incl. job appraisal interviews in the future) Department brochure Next meeting in ”works council” (LSU) - 3rd of June agenda under preparation

6 Centre for Corporate Communication (1)
CCC has 33 members (May 1, 2013) Primary research areas Corporate branding (including identity and employer branding) Corporate Social Responsibility Crisis communication (including FSE funded project) Change communication Investor relations Management communication Innovation Network: Market, Communication, Consumption (RTI funded project) Strategy as practice Social media Environmental communication The Strategic Museum (including FKK funded project) Political communication

7 Centre for Corporate Communication (2)
Wednesday meetings Research seminars in the pipeline: Where to publish? Bibliometrics, economic consequences, journals (impact factor), what do they do at other research institutions (such as the Aalto University Business School), etc. Strategy for external funding (Tryg Fonden)

8 Centre for Corporate Communication (3)
Publications: Special issues of CCIJ (CSR), IJSC (management and communication consulting), PRI (the new institutionalism) and Hermes (CSR) Conferences Second International CSR Communication Conference (September 18-20, 2013) PhD seminars Micro-ethnography of workplace interaction (March 13-15, 2013) The multi-disciplinary publishing toolbox (April , 2013) Research paradigms in strategic communication (May 6-8, 2013) Introducing the philosophy of science: A multi-dimensional approach (June 24-26, 2013 – in collaboration with Knowledge Communication) CSR communication: A corporate communication perspective (September 17-18, 2013) Crisis communication: New theories and methodologies (September 30-October 2, 2013 – in collaboration with University of Central Florida)

9 Centre for Corporate Communication (4)
Applications for external funding (only 2013) FKK Velux Fonden AUFF FSE (initiated by CBS) DYNACOM (EU) (initiated by University of Jyväskylä) Deliberative Engagement (EU) (initiated by Leeds Metropolitan University) Visiting professors Anne Kankaanranta, Aalto University Business School, Helsinki Alessandra Mazzei, IULM University, Milan Candice White, University of Tennessee? Michael Kent and Maureen Taylor, University of Oklahoma?

10 CRU - Kulturforskningsgruppen
WHO? Iris Rittenhofer – Martin Nielsen – Mads Clausen – Ushma Chauhan Jacobsen Two assistant professors, two associate professors Two international researchers Two full time members, two members cross reseach groups. We share them with Corporate Commuication and with Knowledge Communication CRU har haft en omskiftelig historie på instituttet. Den glædelige nyhed er a vi fornylig er blevet officielt anerkendt som forskningsgruppe og har opnået status som en forskningsgruppe på lige fod med EKOM’s andre forskningsgrupper Vi har vokseværk, og har som nyeste medlem adjunkt Ushma Ch. Jacobsen Vi vil fortsat gerne vokse os større.

11 CRU - Kulturforskningsgruppen
WHAT? Research in internationalization and globalization with focus on communication as field for research and practice. A cross disciplinary approach is central to CRU. This approach combines cultural analysis with social sciences, and draws from the areas of marketing, management, public relations, policy or international business. Forskning i internationalisering og globalisering med særlig fokus på kommunikation som forsknings- og praksisfelt. Central er gruppens tværfaglige tilgang, som kombinerer kulturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige tilgange fra bl.a. marketing, ledelse, PR, policy eller international business. Fælles snitflade for vores forskning: internationalisering og globalisering Kultur: er et emne der kommer på banen når man arbejder med internationale eller globale fænomener i f.eks. Marketing, public relations eller ledelse Dækker over vores interesse i europæiske, interkulturelle, transkulturelle, transnationale, globale fænomener Kultur som emne, analyse af kultur som ressource, Kommunikation: hvordan kommunikeres disse fænomener; hvordan bidrager kommunikation til at skabe i og g processer, dvs. en komponente af dem. + hvordan kommunikeres i en tid med i og g Vi bidrager til at understøtte uddannleserne på Instiuttet:: MACC, BAMMC (gammel og ny), Europæiske Studier, IMKI men også engelsk, tysk,

12 CRU - Kulturforskningsgruppen
Selected past activities: International visiting researchers: Florénce Villéseche (2012), Grahame Thompsen (2008), Research workshops with invited guests: e.g. Gry Høngsmark Knudsen, AM Paahus mm. Organized international conferences: e.g. on ‘Sustainability and NGOs’ (2010) , EUCO (2011) Group members contribute to international journals and anthologies: e.g. International Journal of Management Reviews; anthology ‘Australia’s Asia’ Vi har organiseret og afholdt internaitonale konferencer EUCO i samarbejde med videns- og med virksomhedskommunikation Og vi har skaffet ekstern finansiering til begge konferencer Vi bidrager til internaitonale publikationer, f.eks. Journal of Corporate Communication; International Management Review Vi bidrager til internationale antologier, f.eks. Communication and PR from a cross-cultural perspective - Cross-Cultural Managmenet in practice ; Eller til rækken ‘Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation’ Et aktuelt eksempel er et bidrag til en antologi ‘European Culture export in a global world’ Gruppens medlemmer har også fået ekstern fiansiering, f.eks. MULTI- TRUST (tværfaglig RDD project økologisk fødevareforskning) og **

13 CRU - Kulturforskningsgruppen
Recent activities: In cooperation with several of BCOM’s research groups: Several CRU members contribute to anthology ‘Nachhaltigkeit in der Wirtschafts- kommunikation’ (VS Verlag) Vi er tværfaglige, og vi haren fokus på kommunikation som forsknings- og praksisfelt. Derfor er det naturligt at samarbejde med forskere fra EKOM’s andre forskningsgrupper. P.t. Vi samarbejder med andre forskningsgrupper, f.eks. Om afholdelse af EUCO konferencen i 2011 Eller omkring antologien ‘Nachhaltigkeit in de wirtchaftskommunikation’ med Martin Nielsen som hovedredaktør. Flere af hos har bidraget til denne antologi. Antologien er på træpperne

14 CRU - Kulturforskningsgruppen
Recent activities continued: Cross-disciplinary cooperation AU: Visiting professor Devleena Ghosh, UTS – visits CRU/ BCOM in October/ November 2013 Her stay, and related activities, are organized in cooperation with CISCA: Contemporary India Studies Center Aarhus , and the research program ‘Transnational modernities’ CRU har en forskningsfokus på internationalisering og globalisering. Og CRU er en tværfaglig gruppe. Derfor er det naturligt for os at samarbejde internationalt, og på tværs af AU. f.ek.s om gæsteforskerophold. Fælles AUFF ansøgning er udsendt. I forbindelse med opholdet vil der blive afholdt en række aktiviteter, f-ke.s nogel foredrag/ forelæsninger og workshops I hører nærmere senere – alle interesserede herfra er selvfølgelig inviteret med.

15 CRU - Kulturforskningsgruppen
Recent activities continued: Research: Ongoing workshops: Discussions of ‘work in progress’ in informal environment Next workshop: June 11th Social: Joint lunch on regular basis New year’s cooking event ‘Nytårsmadlavning’ Vi genoptager nogle aktiviteter : Skabe et forum hvor man kan diskutere sin forsknings ups and downs- som modvægt mod de forkromede aktiviteter når vi præsenterer på konferencer Næste møde: 11. Juni – interesserede er velkomne! På den social side: Vi genoptager vores uformelle fælles frokostspisning (intern) Vi har en årlig begivenhed ‘nytårsmadlavning’ vi laver en menu i fællesskab og hygger os med at spise det – her snakker i om løst og fast, og selvfølgelig også om aktuelle spørgsmål der berører CRU

16 Research Group on Knowledge Communication

17 Basic Ideas To study the communication of specialised knowledge in professional settings with a focus upon the knowledge and expertise of individuals and the coping with asymmetries between them Focus upon Construction of knowledge (learning, meaning making, ...) Representation of knowledge (genres, corpus linguistics, ...) Communication of specialised knowledge (sociological factors, general communication theory, ...) Multidisciplinarity and plurality of methods inside and outside of group Contribute to courses in all study programs where focus is upon the knowledge/meaning to be conveyed through texts (CLM (mainly TT & IMK), BA and BA-MMC) 21 internal participants, many with projects and cooperations in other research groups, too. Regular visits from visiting staff (PhDs, guest professors) Bi-annual conference (360) Characterised by links to many different disciplines of the study of texts and communication (rhetoric, anthropology, genre and text linguistics, legal linguistics, conversational analysis, discourse analysis, multimodality) and a prominent position of the members of the group within their communities

18 Member Projects with external funding
Internationalisation and Social Practice within the field of Danish Higher Education, funded by FKK Multicriteria assessment and communication of effects of organic food systems (MultiTrust), funded by Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Disruptive innovation in digital art-activism and business (funded by AU-Ideas) Mehrsprachigkeit und akademische Textkompetenz (funded by Strategic Alliances programme) Retslingvistisk Netværk (RELINE ), funded by FSE Optimale – Optimizing Professional Translator Training in a Multilingual Europe (funded by ERASMUS)

19 K C Projects and Cooperations
Knowledge in socio-technical design and K M Competencies in Academic K C Organisational K C and innovation Sociology of Intercultural Knowledge Communication K C Conceptual work Climate Change Communication Meaning Making in Specialised Texts Intercultural Communication as K C Quite some basic conceptual work, on KC, on Knowledge asymmetries, on KC and Ethics (Husk: Tanja, Antoinette, Ushma) and on (individual vs. social) Knowledge (especially Peter, Marianne, Antoinette, Ushma, Tanja, Jan), apart from concrete analyses + plans of a mutual Encyclopedia of Knowledge Communication Organisational Knowledge Communication: How does knowledge travel and is being developed in organisations (innovation, …) (Peter, Connie, Anne, Jacob, Thomas, Nils, Ulf) Competencies in academic knowledge communication (academic genres, multimodality, writing process research, …) (Antoinette, Carmen H, Carmen M, Margrethe, Jan) Sociology of Intercultural Communication in Universities (Antoinette, Klarissa, Margrethe, Hanne, Tanja) Intercultural Communication as Knowledge Communication (Ushma, Jan) Climate Change Communication (metaphors, frames, multimodal meaning making, agenda building, …) (Chiara, Klarissa, Carmen M, Anne Lise, Kirsten, Jan) Meaning and Meaning Development in Specialised Texts (law, economy, medicine, hairdressing, …) (Jan, Kirsten, Morten, Anne Lise, Sae, Bente) Health Communication (Antoinette, Morten) Health Communication

20 Oversættelse & tolkning
Translation studies

21 Hvad forsker vi i? Proces (oversættelsesprocessen, fx i forbindelse med anvendelse af sprogteknologi) Produkt (fx oversættelseskritik i forskellige sammenhænge) Person (fx forskning i tolkens eller oversætterens rolle, eller oversætterens status)

22 Hvordan passer forskningen med undervisningen?
Tæt tilknytning til Tolk & Translatør (TT)-profilen Oversættelseselementet i vores uddannelser både på BA og CLM Undervisning, fx i tekstproduktion, knyttet til det sprog vi hver især repræsenterer.

23 Hvordan samarbejder vi?
Konkret samarbejde om artikler eller ansøgninger (på kryds og tværs, ofte to og to om artikler, men flere ved ansøgninger) Mødes til faglige arrangementer (gæsteforsker, thesis proposal, etc) Mødes til faglige diskussioner to gange i semesteret (fx videnskabsteori, interviews som metode, publicering) Administration over mail (så vidt muligt) Konferencer (European Society of Translation Studies (EST 2013))

24 Samarbejde på tværs af forskningsgrupper
Projektgruppen Sundhedskommunikation (SUND) En blanding af O&T og Videnskommunikation Især fokus på skriftlig fagmand-lægmand kommunikation (intralingval oversættelse og interlingval oversættelse) Velux-ansøgning Undervisning på Institut for Folkesundhed

25 Udenfor murene Virksomheder (ofte oversættelsesbureauer)
Myndigheder (fx domstolene, Lægemiddelstyrelsen) Faglige foreninger (fx Translatørforeningen) EU – både SCIC (Generaldirektoratet for Tolkning) og DGT (Generaldirektoratet for Oversættelse) Translation studies – internationalt community EST konference 2016

26 Fremtiden Fagligt samarbejde Sammenhæng med undervisning
Ekstern finansiering

27 Center for Leksikografi

28 Kort præsentation Vi arbejder teoretisk, og de teoretiske ideer afprøves i praksis ved udgivelse af trykte og elektroniske ordbøger. Vi arbejder ud fra den funktionelle teori, der fokuserer på, at ordbøger er informationsværktøjer, der giver hurtig adgang til de data, man har brug for i en given type brugersituation. Studerende, undervisere og forskere bruger ordbøger, så leksikografi er integreret i læringen, undervisningen og forskningen på BCOM, især på TT-profilen.

29 Regnskabsordbøgerne Ordbøgerne indeholder: definitioner
Giver brugerne hjælp til at forstå tekster, producere tekster, oversætte ord og begreber, oversætte kollokationer, tilegne sig viden – indeholder hver mere end 7000 opslagsord kollokationer. Regnskabsordbøgerne med dansk Regnskabsordbøgerne med engelsk Regnskabsordbøgerne med dansk og engelsk Regnskabsordbøgerne med spansk Regnskabsordbøgerne med spansk og engelsk Ordbøgerne indeholder: definitioner bøjningsangivelser kollokationer eksempelsætninger synonymer og antonymer kildeangivelser og links sproglige og faglige anmærkninger

30 De Danske NetOrdbøger Indtægt til BCOM: mere end kr. 500.000 pr. år
Giver brugerne hjælp til at forstå tekster, producere tekster og tilegene sig viden – indeholder hver mere end opslagsord. Den Danske Betydningsordbog Den Danske Grammatik- og Staveordbog Den Danske Netordbog Den Danske Skriveordbog Hvad er det nu, det hedder? Den Danske Synonymordbog ( ) Indtægt til BCOM: mere end kr pr. år

31 Publikationer 2012

32 Centlex forskning 2012

33 Centlex forfattere

34 Centlex forfattere

35 Google Scholar asb.dk

36 Eksterne relationer Samarbejde med forskere i bl.a.: Sydafrika + Spanien + Cuba + Rusland + Frankrig + Tyskland + Canada + Indonesien + Kina 1 æresdoktor – Valladolid 2 ekstraordinære professorer – Stellenbosch 1 ekstraordinær professor – Pretoria 1 æresborger – Santiago

37 Internationalt symposium
november 2013: Dictionaries of Economics in the 21st Century Symposiet har deltagelse af eksperter i økonomi og økonomisk historie, informationsvidenskab, fagleksikografi, økonomisk fagsprog og oversættelse, programmering, computerteknologi og forlagsvirksomhed.


Download ppt "Department of Business Communication"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google