Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workstations.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workstations."— Præsentationens transcript:

1 Workstations

2 Af Peter Rydberg Larsen

3 Workstations, indledning
Inddel klassen i seks grupper Opstil evt. borde i gruppeformation Sørg for at der er en computer i hver gruppe. Fordel roller i gruppen. Der kan eksempelvis være en skriver, en tovholder, en undersøger, en teknikperson, tidtager… Introducer de seks forskellige stationer. SKAL BLIVE I RUMMET

4 Workstations, arbejde Herefter starter gruppearbejdet. Ca minutter pr. Station. Sørg i den forbindelse for at stationen/arbejdsopgaven er afstemt med tiden, det tager at løse den. Når de minutter er gået roterer stationen, men gruppen bliver siddende. Osv.

5 Workstations, fremlæggelse
I samtale med klassen vælger hver gruppe en station de gerne vil fremlægge. Alle stationer er gennemgået, men man gider ikke høre alle fremlæggelser fra alle grupper. Alle seks stationer skal være repræsenteret. Grupperne får fem minutter til at forberede deres fremlæggelse. Arbejd igen med grupperoller. En er teknikperson, en (eller flere) er fremlæggere, en er ordstyrer, en samler op, en runder af/evaluerer. Evaluering

6 Workstations, kaos Mere ustruktureret måde at gøre det på kan være at fordele de seks stationer på seks borde, introducere, og så lade eleverne vælge selv. De sætter sig ved den station de umiddelbart tænder på. Eneste regel er at der skal være lige mange personer ved hver station. Efter de første 20 minutter går hver enkelt elev til en ny station de tænder på og arbejdet fortsætter. Til slut vælges seks individuelle fremlæggelser. I denne uddeles også roller

7 Workstations, mit eksempel
Engelsk grammatik. Kongruens De har på forhånd læst om emnet som lektie. De seks stationer indeholder hver sit område af kongruens samt et it-værktøj til præsentation, samtale, dialog, mundtlighed, quiz… Jeg har brugt: Toondoo, Voki, Flashcards, Glogster, Jeopardylab, dfilm Typisk små, snævre opgaver (brug den stramt styrede udgave) PR: IT-værktøjer blev heldigvis blot til værktøjer, det faglige kom i centrum Et produkt per gruppe per workstation

8 Workstations, ideer Man kan også lade være med at rotere. Giv da eleverne længere tid. Til slut underviser eleverne hinanden i de 6 stationer. Man kan vælge at alle stationer benytter sig af samme it-værktøj.

9 Workstations, i alle fag
Kan vel også bruges til: Litteraturanalyse, faglige begreber i alle fag, filmanalyse, seks forskellige forsøg (eller beskrivelser af disse) i de naturvidenskabelige fag, grundstoffer, identifikation og beskrivelse af seks forskellige lavarter i biologi, arbejde med ordklasser i alle sprog, seks forskellige discipliner i atletik, arbejde med seks forskellige værker af en given kunstner i billedkunst, historiske perioder, de seks (eller syv) verdensreligioner


Download ppt "Workstations."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google