Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvem sagde udsatte? Den 8. februar 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvem sagde udsatte? Den 8. februar 2012"— Præsentationens transcript:

1 Hvem sagde udsatte? Den 8. februar 2012
v/ Cliff Kaltoft og Ulrik Korff, Landsforeningen af VæreSteder Den 8. februar 2012

2 Begrebet ‘social udsatte’ Hvem er de socialt udsatte? Diskussion

3 Begreber ”Hvad er ’tid’? Hvis ingen spørger mig om det, ved jeg det. Men hvis jeg vil forklare det til en, der spørger, ved jeg det ikke.” Augustin år 397 Udsattebegrebet: Mange vil sige det ved jeg godt. Men det er ikke det samme, de forstår.

4 Socialt udsatte Hvor kender vi ‘socialt udsatte’ fra? Rådet for socialt udsatte Lokale udsatteråd Kontoret for udsatte og civilsamfund Kategori i satspuljen på linje med handikappede, ældre, psykiatri, integration, udsatte børn og unge. Findes mange andre begreber: Voksne med særlige sociale problemer (SL), ressourcesvage, hjemløse, fattige, udstødte, marginaliserede… Opleves ikke umiddelbart som et problem, men...

5 Igangværende begrebsarbejde
Socialstyrelsens begrebssekretariat Udsathed - Frivillighed Socialministeriet og Ministeriet for sundhed og Forebyggelse ”Fælles værdier i den sociale og sundhedsrettede indsats overfor socialt udsatte.” Vi mangler en fælles forståelse og en ensartet sprogbrug.

6 Konsekvenserne Det er et problem. For det gør det nemmere at overse eller tilsidesætte grupper af mennesker. Statsministeren SUSY 2005 Gældsrådgivningerne Satspuljen ”5,1 mia. kr. til socialt udsatte og andre formål” Idræt for socialt udsatte Hvorfor findes der ikke en entydig, anerkendt definition? Kan nogen have interesse i begrebsforvirring?

7 Fattigdomsdiskussionen
Fattigdom var en dagsorden for venstrefløjen. Man tabte kampen om retten til begrebet fattigdom. Nu er det det omvendt. ”Samfundet fungerer i høj grad som Kejserens nye klæder, alle er paralyseret af de etablerede tabuer. På et tidspunkt er der nogen, der rør ved det, og så bliver de slagtet i den offentlige debat, men når først tabuet er brudt, er trolden ude af flasken og så kan en ny tid begynde.” Du håber 2012 bliver året, hvor vi kan sige til de fattige, at de skal tage sig sammen? Ja. Det skal vi jo sige til os alle sammen. Men skal den fattige virkelig føle skam? ”Ja selvfølgelig er der skam forbundet med ikke at kunne klare sig selv. Hvis det er på grund af sygdom, er det naturligvis ingen skam. Men man skal gøre, hvad man kan.” ”I skulle skamme jer” Interview med Henrik Gade Jensen, CEPOS, WA.

8 Begreber der står strid om
Fire hensyn: Ikke stødende eller stigmatiserende Vi skal have alle med Klart og entydigt – ensartet brug Redskab i kampen om indflydelse, midler, opmærk-somhed, anerkendelse og retten til begreberne Rehabilitering, diagnoser, sundhed, frihed, retfærdighed

9 Opsummering Det er ikke sikkert, at andre forstår det samme ved ‘socialt udsatte’ som dig. Det er muligt, at de bevidst vælger at bruge andre ord. Hvem vælger, hvilke ord vi skal bruge til at diskutere om, hvem der skal have hvilken hjælp?

10 Hvem er de socialt udsatte?

11 Hvem er de socialt udsatte?

12 Hvem er de socialt udsatte ?

13 Hvem er de socialt udsatte?

14 Hvem er de socialt udsatte?

15 Hvad synes de ‘udsatte’ selv?
Mennesker der benytte værestederne, bliver ofte betegnet som ”socialt udsatte”. Vil du betegne dig selv som socialt udsat? Ja 33 % Nej 56 % Ved ikke 11 %

16 Gruppe diskussion Kan/skal vi finde et nyt begreb for ‘socialt udsatte
mennesker’? Skal vi ‘bare blive bedre til at navigere i de begreber, vi har?


Download ppt "Hvem sagde udsatte? Den 8. februar 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google