Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skabelse af sammenhængende patientforløb.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skabelse af sammenhængende patientforløb."— Præsentationens transcript:

1 Skabelse af sammenhængende patientforløb.
Via: IPLS – InterProfessionel læring og samarbejde

2 www.ipls.dk - www.studyunit.dk
Præsentation Erik Vestergaard. Fysioterapeut Koordinator for InterProfessionel Læring og Samarbejde - IPLS tiltag, Kolding Sygehus - Projektleder for Tværfaglig Klinisk Studieenhed, TKS

3 Tværfaglig klinisk studieenhed At lære af, om og med hinanden
Ortopædkirurgisk Afdeling. Kolding Sygehus Tværfaglig klinisk studieenhed At lære af, om og med hinanden

4 Interprofessionel læring og samarbejde in the operating theatre

5 Fælles mål, Fælles viden og Gensidig respekt IPLS mål:
Ortopædkirurgisk Afdeling, Akutafdeling i samarbejde med Røntgen, Terapien og Biokemisk afdeling IPLS mål: Ansatte på tværs af fag, afdelinger og sektorer skal lære om, med og af hinanden i et tæt samarbejde (team) med inddragelse af patienten. Fælles mål, Fælles viden og Gensidig respekt Relationel koordinering Social kapital Jody Hoffer Gittel

6

7 Region Syddanmarks Regionsråd 2009:
Optimering af enkeltdele bør afløses af sammenhængende patientforløb. Udvikling bør være brugerdrevet og ikke systemdrevet. Udviklingen bør være opgavedrevet og ikke professionsdrevet. Rigide faggrænser bør brydes. Fremtidens sygehuse vil blive båret af multispecialiserede tværfaglige teams Erik 7

8 IPLS vejledere - ambassadører
Hvem deltager? Fælles Akutmodtagelse og Ortopædkirurgisk Afdeling: Læger, sygeplejersker, sekretærer. Terapien: Ergo- og fysioterapeuter Biokemisk Afdeling: Bioanalytikere Røntgen: Radiografer IPLS vejledere - ambassadører

9 Fokus 1: Teamsamarbejde på tværs af fag, afdelinger og sektorer
Kursusdag 1 Teammedlemmer og nære samarbejdspartnere skal kende hinandens faglige kerneydelser, kompetencer og arbejdsvilkår. Hvordan skabes rum til interprofessionel læring og samarbejde i den daglige praksis (f.eks. stuegang, pleje, operation, rehabilitering)?

10 Fokus 2: Teamwork Samarbejdets koordinering
Kursusdag 2 Anerkendende tilgang: Imødekommenhed Team: Mål, møder, roller og ansvar Teamwork i praksis: Hyppig, rettidig, præcis og problemløsende kommunikation. Beslutningstagning og aftaleloyalitet.

11 Fokus 3: Samarbejdet med patienten – patient’s voice
Kursusdag 3 Det er opgaverne i patient- forløbene, der skaber den interprofessionelle praksis. Feedback/dialog møde

12 WHO – Framework for Interprofessional Education and Collaborative Practice. 2010
InterProfessional education (IPE) opstår når to eller flere professioner lærer om, med og af hinanden for at skabe effektivt samarbejde og forbedre sundhedsydelserne. InterProfessional Collaborative practice (IPC) i sundhedsvæsenet opstår, når flere sundhedsarbejdere med forskellige professionelle baggrunde, yder helhedsorienteret service ved at samarbejde med patienterne, deres familier og lokal sundhedshjælp for at give den bedste behandling og pleje på tværs af sektorer. Hvad er IPLS? Hvad er formålet med kurset? Erik 12

13 WHO Rammebeskrivelse IPLS 2010: Vigtige forhold til skabelse af sammenhængende patientforløb
Teamwork Roller og ansvar Kommunikation: Læring og kritisk refleksion Samarbejdet med og anerkendelsen af behovene hos patienten Etisk praksis: Forstå de stereotype synspunkter som sundhedsarbejdere har om sig selv og andre Anerkende at hvert fags synspunkter er lige gyldige og betydningsfulde 13

14 Masteropgave. Fokus Hvilke forståelser af IPLS kommer frem hos
faggrupper i monofaglige og interprofessionelle sammenhænge på Kolding Sygehus? ”Monofagligt” efterår 2012 – ”Interprofessionelt” - IPLS kurser forår 2013

15 Monofaglige efterår 2012 Tema 1: Manglende tydelighed
” Det lyder meget teoretisk rigtigt, men hvordan skal det gøres i praksis? Virkeligheden er jo kompleks og det er mange fag det drejer sig om” ”Bliver der afsat tid? Vil ledelsen virkelig dette her?” Nervøsitet for ”endnu et nyt tiltag”: ”Skal vi nu igen lave arbejdet med at få en idé til at passe til vores dagligdag”. Ph.d fra 2009, Albæk, J: ”Forestillinger om kvalitet og tværfaglighed på sygehuse” På vagt overfor ”udefrakommende” idémageres forandringsforslag - ejerskabsfølelse. Just og Nordentoft: Tværfaglig praksis Org. ændring: 2-3 år

16 Monofaglige sammenhænge Tema 2: Monofaglige logikker
”Lægerne vil gerne have at vi servicerer dem endnu mere, men vi er jo ikke én sygeplejerske pr. læge. De må lære at hente tingene selv” Læge: ”Det er frustrerende hele tiden at skulle gå ud af mit ambulatorium for at få praktiske ting til at fungere. Hvis vi havde mere hjælp fra sygeplejerskerne til at indkalde patienter fra venteværelset, til at hente udstyr osv., vil vi kunne se dobbelt så mange patienter”

17 Monofaglige sammenhænge Logikker
Let anklagende og generaliserende holdning til andre fag: ”I traumeteamet står vi ofte i traumekald med uklarhed over, hvornår rtg. skal til og hvornår bioanalytikerne skal til. Det er traumelederen, der skal tage stilling, men ofte bliver der ikke taget stilling og så står begge fag og venter”. ”Nej, det er altid bioanalytikerne, der får mast sig ind først!”. ”Vi bliver tit glemt når sgpl. og læger tager beslutninger. Der er altid et eller andet praktisk vi ved, som beslutningen ikke tager højde for.” ”Ortopædkirurger er jo små konger…”

18 Monofaglige sammenhænge - Logikker
”Er det nu igen os sygeplejersker, der skal være tovholdere? Lægerne bliver det da ikke!” ”Det bliver os læger, der skal styre det organisatoriske”. ”Det bliver os terapeuter, der skal gøre opmærksom på IPLS – det er svært at nå igennem til læger og sygeplejersker med vores idéer…”

19 Monofaglige sammenhænge Tema 3: Koordinering af egen arbejdstilrettelæggelse
”Stod her for nyligt med en patient vi bedøvede til operation, fordi vi havde en klokkeklar aftale med operatøren om at møde til den og den tid. Men der gik en ½ time mere inden lægen kom! Hvordan hulen kan vi undgå disse aftalebrud?”

20 Monofaglig konklusion
Er dit værktøj en hammer, ligner alle problemer søm. Hvert fag har sin kultur, viden, forståelse - egen referenceramme. Tema 1: Manglende tydelighed af IPLS, Tema 2: Monofaglige logikker, Tema 3: Monofaglig arbejdstilrettelæggelse, Tema 4: Manglende patientfokus Påfaldende: Ingen citater med fokus på fordele for patienter Monofaglig konklusion Ledelsesspor

21 Interprofessionel kursus, forår 2013 Præsentér (repræsentér) dit fag
Markedsplads: 1. Hvad kan mit fag tilbyde i relation til patientbehandling, pleje og forløb og i det interprofessionelle samarbejde? 2. Hvad kan måske være relevant for andre fag at vide? 3. Hvad vil jeg gerne lære om, med og af andre fag?

22 Interprofessionel kursus, forår 2013 Viden om hinanden
”98 % af den frustration vi i dagligdagen oplever over at røntgen ikke gider tage vores patienter, at afdelingen ikke har patienten klar til operation, at OP-sgpl. ikke får gjort patienten færdig etc. skyldes jo manglende viden og forståelse for de andre faggruppers arbejdsgange. Hvis den viden var kendt af alle forsvandt over 90 % af de dgl. frustrationer = markant større arbejdsglæde og samarbejde.” Læge på 1 kursus.

23 AHA-oplevelser fra kurset – ”det-vidste-jeg-ikke-om-de-andre”:
F.eks: At ergoterapeuter behandler fejlsynkning At radiografer laver behandlinger i form af stent og lign.. At en mere udførlig henvisning til rtg. betyder tidsbesparelse på rtg. At læger i løbet af en dag skal være så mange steder: Typisk dagsforløb: Monofaglig morgenkonference, RGT-konference, kontakt til akutafdeling, stuegang på sengeafdeling, patienter i ambulatoriet, operationsafsnit, tilkald fra forskellige afdelinger. At frustrationer over andre faggrupper bunder i uvidenhed om hinandens arbejdsvilkår. At der var så mange opgaver som egentlig er overlappende og fælles opgaver. Få kernekompetencer og opgaver, der udelukkende er monofaglige.

24 Interprofessionel kursus, forår 2013 Innovation
Interprofessionel arbejdstilrettelæggelse. ”Det er som om, at alle fag vil til patienten indenfor tidsrummet kl og Kunne vi ikke planlægge dette bedre? Og patienten vil egentlig gerne have sin morgenmad og udføre morgentoilette i fred. Hvorfor skal træning, stuegang, tur til Røntgen, blodprøvetagning osv. foregå på dette samme tidspunkt?”

25 Interprofessionel kursus, forår 2013 Faglige selvbilleder og modreaktion
”Sygeplejersker er den faggruppe der bruger mest tid sammen med patienterne”. Fys. kommentar: ”Måske som faggruppe, men ikke som person. I skifter jo vagt hele tiden og er der ikke næste dag. Vi har samme patient 2 gange en ½ time dagligt hver dag i et forløb.”

26 Interprofessionel forår 2013 Faglige selvbilleder og modreaktion
”Det er jo os der ser det hele menneske.” Læge: ”Tager I jer så også af de åndelig og økonomiske forhold? Jeg tager mig vel også af det ”hele menneske”, når jeg tager mig af det brækkede ben?” Sygeplejerske svarer: ”Jo, men hvornår går du så videre med at spørge patienten om de andre forhold end de biomekaniske? Spørger du tit til, hvordan patienten har det?” ”I have a holistic view of the hole bone”

27 Patientcitater Fra patientfeedback møder:
”Vigtigt at personalet taler pænt til én. At blive set som menneske.” ”Har aftenvagterne ikke fortalt jer, at I skal have været på toilettet inden nattevagten møder??!” ”Vi gider ikke høre på, at I har travlt.” ”Gør os trygge – vi er utrygge nok i forvejen.” ”Informér hinanden om de aftaler I laver med os.” ”Historie: Pære i sengelampe.”

28 Evaluering af IPLS kursus
”At have ordet IPLS som fælles referenceramme, gør det nemmere at forstå, hvad vi taler om. Som når vi siger tallet 9, så ved alle hvad dét tal står for. Vi er nået langt, hvis vi når dertil, at forkortelsen IPLS kendes af alle.” ”Afstanden mellem os er blevet kortere.” Bioanalytiker: ”Det har været rigtig godt at høre andre faggrupper og deres udfordringer. Det giver en helt anden respekt og lyst til at blive bedre til at samarbejde. Det vil jo på sigt være til gavn for patienterne.”

29 Faglige kulturforskelle
Bioanalytiker: ”Nogle af faggrupperne er meget reflekterende og kan snakke i evigheder om samme lille ting. Det sætter tålmodigheden på hårdt arbejde hos de faggrupper, der er mere resultatorienterede.” Læge: ”Sygeplejersker er meget narrative. For sygeplejersker tager det tid at nå til pointen af det de vil sige, hvor læger straks går til konklusionen. Vi er nok mere resultatorienterede end procesorienterede.”

30 Interprofessionel konklusion
”A major challenge facing proponents of effective interprofessional teamwork is to provide opportunities for team members to understand each other’s cognitive maps” (Hall 2005). Tese, antitese, syntese – synergieffekt.

31 Konklusion på interprofessionelt samvær
Fra manglende tydelighed til øget tydelighed af IPLS begrebet Fra monofaglige til interprofessionelle logikker og forståelser Fra monofaglig arbejdstilrettelæggelse til interprofessionel koordinering Fra et professionsperspektiv (systemdrevet perspektiv) til inddragelse af patientperspektiver.

32 Kan IPLS skabe effektivitet i en travl hverdag?

33 IPLS vejleder brush up dage – f.eks:
7 ortopædkirurgiske team. Teamspilleregler. De fleste har afholdt patientdialogmøder og flere har eksterne medlemmer fra kommune. Nu større fokus på at inddrage patienten og andre fag; f.eks. diatist, farmaceut, ergoterapeut (FAM). Sgpl. følger pt med op til operation = tryghed og sgpl. deltager under og efter OP. God overlevering. Samarbejde mellem RTG og FAM og Intensiv. Flowdiagram

34 Take home message: Del og lær


Download ppt "Skabelse af sammenhængende patientforløb."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google