Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Af Pernille Mathiesen og Rikke Wiuff

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Af Pernille Mathiesen og Rikke Wiuff"— Præsentationens transcript:

1 Af Pernille Mathiesen og Rikke Wiuff
”Vi har en ankel på stue 2” Om udfordringer i at skabe relationer i en skadestue Af Pernille Mathiesen og Rikke Wiuff Rikke

2 Præsentation af bacheloropgaven
Fra løse observationer til et egentligt observationsstudie Teoretisk referenceramme Joyce Travelbee Merry Scheel Janice Morse Rikke

3 Belæg Undersøgelser – nationalt og internationalt FAM’s struktur
FAM’s nuværende værdigrundlag Pernille Undersøgelser peger på, at patienter ikke er tilfredse med den behandling de modtager i en skadestue. De vil have andet/mere end det de får (hurtig og effektiv behandling) Sygeplejersker føler de arbejder under et pres/kulturen har betydning for, hvordan patienter behandles. Hvad kan vores observationsstudie bidrage med: observationerne kan pege på, hvorfor patienter oplever som de gør, og hvorfor sygeplejersker prioriterer som de gør.

4 Hvad var vores fokus? Sygeplejerske-patient interaktion
Præsenterer sygeplejersken sig for patienten - hvordan? Kropssprog Hvordan informerer sygeplejersken patienten? Får patienten lov til at udtrykke sig? pernille

5 Opgavens problemformulering
Hvorledes kan sygeplejersken skabe en relation med skadestuepatienten som tilgodeser patientens livsverden igennem sygeplejerskens handlemåder? Undersøgelsesspørgsmål: Hvad indebærer det, at skabe en god relation? Hvordan kan patientens livsverden tilgodeses i relationen med sygeplejersken? Hvorledes kommer sygeplejerskens handlemåder til udtryk i mødet med patienten? Rikke

6 Temaopdelte observationer
Det første møde – bliver der skabt en relation Sygeplejerskens kropssprog og videregivelse af informationer Patientens mulighed for at udtrykke sig til sygeplejersken Rikke

7 Det første møde – bliver der skabt en relation - eksempel
Sygeplejersken går ud i venterummet, for at hente en patient. Hun råber hans navn op, han rejser sig, og følger efter sygeplejersken, som ikke taler yderligere til ham. Han vises ind på en stue, hvor han får besked på, at lægge sig på båren. Sygeplejersken begynder at optage anamnese, mens hun står med ryggen til patienten. Patienten ligger stille på båren, og siger ikke noget, udover når sygeplejersken spørger. Han kigger lige ud i rummet, uden at skabe øjenkontakt med sygeplejersken. Da hun er færdig, vender hun sig om, og siger til patienten ”Der kommer en læge ind og kigger på det” hvortil patienten spørger: ”Hva’ er I sygeplejersker eller hvad?”. I 9 ud af 10 tilfælde…

8 Sygeplejerskens kropssprog og videregivelse af informationer – et eksempel
(En travl vagt) En højgravid kvinde hentes i venteværelset. Hun bliver henvist til stuen, hvorefter sygeplejersken spørger, hvad der er sket. Patienten fortæller om hændelsen, og udtrykker stor nervøsitet over pludselige store smerter ved ribbenene: ”Jeg er lidt nervøs med hensyn til barnet… jeg kan jo ikke være helt sikker på, at der ikke er sket noget…. Jeg er især bange for, at jeg ikke kan føde normalt fordi jeg har så ondt ved mine ribben”. Imens patienten fortæller om hændelsen, står sygeplejersken halvvejs ude af døren, da hun vil hente lægen. Det observeres, at patienten begynder at tale hurtigere, for at få udtrykt sine bekymringer inden sygeplejersken forlader rummet. At tage sig tid til den enkelte patient..

9 Patientens mulighed for at udtrykke sig til sygeplejersken – et eksempel
En patient følges ind på stuen med en stor sårskade. Patienten er meget rolig, og har ikke smerter. Sygeplejersken hilser ikke på patienten, men tiltaler ham først, da hun beder ham om, at lægge sig op på båren. Hun begynder, at optage anamnese ved computeren, der er placeret sådan, at sygeplejersken står med ryggen til båren. Mens sygeplejersken udspørger patienten, med ryggen til, rækker patienten sig ud over båren, for at forsøge at skabe opmærksomhed til sygeplejersken. Dette ser sygeplejersken ikke, da hun er travlt optaget af at skrive anamnese. Pernille

10 Opsummering – hvordan har vi brugt den viden vi har fået?
Temaerne Organisatorisk, ledelsesmæssigt, sygeplejefagligt Observationsstudier kan være ”øjenåbnere” på flere niveauer Rikke

11 Hvorfor er opgavens emne vigtigt?
Patientologi Udvikling Rikke


Download ppt "Af Pernille Mathiesen og Rikke Wiuff"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google