Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

naturvidenskabelige opgave

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "naturvidenskabelige opgave"— Præsentationens transcript:

1 naturvidenskabelige opgave
Den gode naturvidenskabelige opgave

2 Den gode naturvidenskabelige opgave
Velkomst og opvarmning Genren Form Indhold Processen Planlægning Plagiat Vejledning

3 Hvem er I og hvad er det for en opgave I skal skrive?

4 Hvad er jeres største udfordring lige nu?

5 Hvorfor skriver man opgaver?
For at lære at tilegne sig faglig viden og arbejdsmåder For at lære at undersøge og dokumentere sin undersøgelse skriftligt For at lære at skrive ind i den faglige diskurs For at lære at bruge viden For at lære at skabe et fagligt produkt For at lære at forholde sig ”brugende” til sit fags kilder For at lære at beherske fagets skriftlige genrer og akademiske konventioner Studiehåndbogen (Jørgensen og Rienecker, 2009)

6 Start altid med at… Tjekke studieordningen og spørg din underviser hvad det faglige formål er med opgaven – hvad er det du skal vise du kan?

7 Den videnskabelige undersøgelse er en…
Dokumentation Af en undersøgelse Af et fagligt relevant problem Ved brug af fagets teorier og metoder Med det formål at overbevise En fagfælle Om rigtigheden af undersøgelsens resultater og konklusion I en fremstilling som er acceptabel i det faglige fællesskab Studiehåndbogen (Jørgensen og Rienecker, 2009)

8 Skabelonen – den videnskabelige artikel
Abstract Introduction Method Data analysis Results Discussions

9 Øvelse 1 Hvad indeholder de forskellige afsnit i artiklen? Hvad er det forfatteren gør (gerne vil opnå?) i de forskellige afsnit?

10 Opsamling øvelse 1 http://todaysmeet.com/Dengodeopgave Introduktionen?
Materialer og metode? Resultater? Diskussion?

11 Opgavens pentagon Hvad spørger du om? (Problemformulering)
Hvordan spørger du? (undersøgelsesmetoden) Hvorfor spørger du? (undersøgelsens faglige formål) Hvad spørger du til? (undersøgelsens empiri, data, fænomen) Hvad spørger du med? (teori, begreber, faglige metoder)

12 Et er form, noget andet er indhold

13 Vidensrefererende opgaver
Er emneorienterede Er fortællende Fortæller alt hvad man ved Forholder sig til overskriften (emnet), ikke til et problem Har kun sammenhæng på internt kapitel og/eller afsnitsniveau – ikke mellem kapitler/afsnit/elementer Er skriverbaserede

14 Vidensbrugende opgaver
Er formålsorienterede Er problemundersøgende, analytiske Udvælger selektivt, behandler information Forholder sig til problemet Har sammenhæng mellem elementer indbyrdes Er læserrettede

15 Øvelse 2 www.akademiskopgavebank.dk
Kig på opgaven og find eksempler på at der: Refereres Sammenfattes Analyseres Anvendes Vurder opgavens kvalitet og diskuter, hvad der kendetegner en god naturvidenskabelig opgave – I skal levere 3 udsagn om den gode opgave

16 Opsamling på øvelse 2 http://todaysmeet.com/Dengodeopgave
Eksempler på at der: Refereres Sammenfattes Analyseres Anvendes Udsagn om den gode opgave

17 Processen FRUSTRATION tid Mængden af spørgsmål som ”kræver” svar
Mængden af viden Mængden af spørgsmål som ”kræver” svar FRUSTRATION tid

18 Processen Læse Søge litteratur Skrive Lave forsøg Revidere

19 Processen Skrivning Analyse Læsning og indsamling af viden TID
Kunsten at studere (Harboe og Ravn, 2002)

20 Hurtigskrivning - øvelse
Du skal nu skrive i 5 minutter uden stop om dit emne, du må ikke stoppe med at taste eller stoppe med at skrive ord med din blyant Også også også kunne man foretsille sig at der ville ske det at væske skiftede farve noget med en indikator og noget noget noget med en binding…

21 Opsamling på hurtigskrivning
Du ved altid noget om dit emne og det bliver synligt Du får nye tanker mens du skriver Du opdager ting du ikke forstår eller ting du mangler at vide noget om Det bliver dig som styrer opgaven fremfor din litteratur

22 Overblik Vælge eller indkredse emne Brainstorming Mindmapping
Stil HV-spørgsmål Rangliste over underemner eller spørgsmål, hvad skal fylde og være centralt og hvad kan eventuelt nævnes

23 Øvelse Stil 5 hv-spørgsmål som det vil være relevant at du svarer på i din opgave Prioriter dine spørgsmål

24 Processen Dataindsamling og databehandling
Vær godt forberedt, vid hvad du leder efter Lab-log Nummerer og systematiser allerede inden du har dine data…excel-ark har det med at vokse folk over hovedet… Fotografer

25 Revision af tekst Råkladde store ændringer
Revideret kladde mindre ændringer Færdig kladde finpudsning

26 Planlægning Udfyld kalenderen start med at skrive afleveringsdato ind
Indsæt milepæle (lab starter, lab slutter, dataanalyse færdig, materiale/metode færdig, første gennemskrivning færdig, 1. korrektur færdig…) Marker passende tidspunkter for vejledning Lav en realistisk arbejdsplan for dit projekt, tag højde for andre kurser, eksamener, ferier, fødselsdage og husk du også skal have tid til at holde fri…

27 Fremlæg din plan for din sidemand
Er planen realistisk? Er der afsat tilstrækkelig tid til de enkelte dele af processen? Er der taget højde for andre kurser, eksamener, mærkedage? Er der fridage lagt ind?

28 Plagiat Lav øvelsen under ”sådan gør du”

29 Vejledning Den studerende kan normalt ikke forvente at vejleder i vejledningen – underviser i noget som den studerende kunne læse sig til – underviser i basale akademiske færdigheder som fx opgavers formalia – altid vil have litteraturforslag – retter sprog, i hvert fald ikke systematisk og på længere uddrag – ”godkender” dele af en ufærdig tekst – alene projektstyrer og strukturerer forløbet – her skal plan og udspil komme fra den studerende. God specialevejledningspraksis – for både specialeskrivere og specialevejledere (Jørgensen og Rienecker, 2009)

30 Vejledning Du forbereder dig til vejledning ved
• at gøre dig dine ønsker til vejledningens form og indhold klare og kommunikerbare • at sende noget skriftligt til helst hver vejledning, og gerne med opdateret problemformulering, disposition og arbejdsplan • at sende en mail til vejlederen med udpegning af hvad du ønsker at få vejledning på (ét eller få emner pr. gang) • at skrive et huskepapir til hver vejledning med dine faglige, metodiske og procesmæssige spørgsmål. God specialevejledningspraksis – for både specialeskrivere og specialevejledere (Jørgensen og Rienecker, 2009)

31 Øvelse Hvad skal du have svar på til din næste vejledning?
Hvad skal du gøre inden vejledningen?

32 Mere hjælp www.stopplagiat.nu
(udbyder kurser i litteratursøgning og referencemanager) Bogen ”Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser” af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen. Bogen ”styrk projektarbejdet” af Dahl, Dick, Hansen og Olsen (2010) Bogen ”Study skills for science, engineering & technology students” af Maier, Barney og Price (2009) Bogen ”Kunsten af studerede – en håndbog i studieteknik” af Thomas Harboe og Jakob Ravn Bogen ”Studiehåndbogen – for studiestartere på videregående uddannelser” af Peter Stray Jørgensen og Lotte Rienecker God specialevejledningspraksis – for både specialeskrivere og specialevejledere (kortlink.dk/a8u9)

33 Evaluering


Download ppt "naturvidenskabelige opgave"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google