Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

O STED FRISKOLE - ET VÆRDIBASERET KLARSYN Et værdibaseret debatoplæg til skolens daglige arbejdsområder, særlige fokusområder, forpligtigelser samt fremtidsvisioner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "O STED FRISKOLE - ET VÆRDIBASERET KLARSYN Et værdibaseret debatoplæg til skolens daglige arbejdsområder, særlige fokusområder, forpligtigelser samt fremtidsvisioner."— Præsentationens transcript:

1 O STED FRISKOLE - ET VÆRDIBASERET KLARSYN Et værdibaseret debatoplæg til skolens daglige arbejdsområder, særlige fokusområder, forpligtigelser samt fremtidsvisioner

2 E T VÆRDIBASERET KLARSYN Et værdibaseret klarsyn En god skole er en skole, der er god for de forældre med børn, hvis skole det er… Skolens opgave er at gøre eleverne egnede til at indgå i det samfundsfællesskab, der aktuelt eksisterer… Hvordan udnytter vi frihedsgraden?

3 E N SKOLE VED SINE FULDE FEM Man skal gribe før man kan begribe. Derfor skal skolen indrettes så ikke kun høre- og synssansen påvirkes, men også følesansen, den kropslige - og dermed erfaringen, der skal være centralt placeret i læringsprocessen. Et værdibaseret klarsyn

4 F AST FORBINDELSE ELLER BADEBRO Skolen har brug for fortælling, samtale, refleksion og fællesskab, der ruster de unge til en uforudsigelig fremtid. Formålet er at komme videre med en ungdoms- uddannelse – MEN endestationens beliggenhed flytter sig hele tiden. En badebro fører en steder hen hvor man ikke kan bunde. En fast forbindelse fører fra et sted til et andet. Et værdibaseret klarsyn

5 N ÆRSYN OG FJERNSYN Skolen skal være et lille trygt mini- samfund – men livet udenfor skolen er med i tankerne. Finde balancen mellem Etablering og oplevelse af identitet i en nærhed Forståelse og forpligtelse af verden fjernt fra det nære Et værdibaseret klarsyn

6 M OTORVEJ ELLER MARGUERITRUTE Der skal være fokus på nye undervisnings - og samværs- former, der tager afsæt i elevernes forskellighed, og samtidig er med til at udvikle lysten til læring. Motorvejen betyder: hurtig frem til målet. Margueritruten betyder at vi også gerne vil i mål, men gerne vil have delmål og detaljer med. Det er en særlig form for dannelse. Et værdibaseret klarsyn

7 L IVET ER VIRKELIGT OG BLIVER TIL Historien skal fortælles og poesiens forunderlig- hed skal opleves. Skolen har noget for med børnene. Fortællinger, myter, digte og sange skal tale til fantasien og håbet for fremtiden,og give poetisk indlevelse for den enkelte samt oplevelser i fællesskabet Et værdibaseret klarsyn

8 S AMSPIL OM SAMMENSPIL Skolen skal vise forældrene tillid som ligeværdige medspillere, og forældre skal respektere skolens profes- sionalisme. Det kræver et samarbejde mellem forældre og skole med øje ikke alene for det enkelte barn, men også for barnet som en del af et forpligtende fællesskab. Et værdibaseret klarsyn

9 B LÆKSPRUTTEN ER ANDET END ARME Al undervisning foregår i en personlig relation mellem en lærer, nogle elever og et stof. Læreren skal være troværdig i sin rolle og i sin personlighed. Han skal sørge for en god og arbejdsorienteret klasseledelse. Når en elev falder af sporet, skal læreren bruge sine mange arme til at reagere, så eleven kan gribes igen. Et værdibaseret klarsyn

10 M ATUR = VIS Naturviden- skab er kreativ, poetisk og historisk. Følelser og fornuft har brug for hinanden. Naturvidenskabe- lig viden skal være grundlæggende for vore elever. Samtidigt skal eleverne kunne forholde sig til at de er en del af naturen. Og at al vores viden, alligevel ikke udelukker tro. Et værdibaseret klarsyn

11 R ELIGION ER EN SKOLESAG Skolen skal give rum for at opsøge, undersøge og efterprøve antagelser om værdi og mening, om menneskets natur, om skæbne og livsmod, om fællesskab og individuali- tet. Børn har ret til religion. I en engageret religions- undervisning skal elevernes behov for at søge mening imøde- kommes. Vi skal ikke omvende, men engagere. Et værdibaseret klarsyn

12 K RITIK - TAK At oplære eleverne til demokratis- ke, kritiske samfunds- borgere sker ikke af sig selv. Skolen skal gøre eleverne kloge på verden og deres liv i den. Dernæst skal de have redskaber til at forandre denne verden i den retning de ønsker. Et værdibaseret klarsyn

13 F IND DIG I FÆLLESSKABET Det er skolens opgave at lære eleverne at åbne blikket udad, mod fællesskabet, mod andre. Skolen skal give eleverne opfattelsen af at de bliver respekteret, og holdt af. Vi lever af at høre sammen med nogen. Fællesskabet skal være grundet i fælles værdier. Et værdibaseret klarsyn

14 P ERLER PÅ SNOR Skolen er først og fremmest de bestemte mennesker der befolker den. Skoler ER forskellige, og denne forskellighed skal bruges. Hvordan vil vi profilere os – tage os vores frihed? Vi skal være en forskellighed – og vi skal være bevidst om den – det skal være vores styrke. Et værdibaseret klarsyn

15


Download ppt "O STED FRISKOLE - ET VÆRDIBASERET KLARSYN Et værdibaseret debatoplæg til skolens daglige arbejdsområder, særlige fokusområder, forpligtigelser samt fremtidsvisioner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google