Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor og hvad kan vi lære?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor og hvad kan vi lære?"— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor og hvad kan vi lære?
Brugerinddragelse Hvorfor og hvad kan vi lære? Morten Freil Direktør

2 Oplægget Kort om ViBIS Hvorfor inddragelse? Hvad er inddragelse?
Status for inddragelse i Danmark

3 ViBIS Videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet
Etableret i 2011 støtte af Trygfonden Indsamle, bearbejde og formidle viden om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

4 Hvorfor patientinddragelse?
Sygdomsmønstre gør patienters viden nødvendig Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet Patienter vil gerne inddrages Flere behandlingsmuligheder - gør patienters præferencer vigtige Ny viden

5 Sygdomsbillede og patientrolle
Komplekse og tværgående forløb Opbygger erfaringer og viden Egenomsorg er del af behandling Sygdom gennem et liv Patientens viden, motivation, vilkår og ressourcer Nødvendig for behandling Kræver nye samarbejdsformer

6 Hvorfor patientinddragelse?
Sygdomsmønstre gør patienters viden nødvendig Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet Patienter vil gerne inddrages Flere behandlingsmuligheder - gør patienters præferencer vigtige Ny viden

7 Effekter Bedre livskvalitet Følger behandlingsplaner bedre
Oplever færre fejl Bedre fagligt outcome Mere tilfredse med beslutninger Bruger sundhedsvæsenet mindre Coulter, 2012 Sundhedsstyrelsen, 2007 MTV, hjerneskaderehabilitering, 2012

8 Hvorfor patientinddragelse?
Sygdomsmønstre gør patienters viden nødvendig Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet Patienter vil gerne inddrages Flere behandlingsmuligheder - gør patienters præferencer vigtige Ny viden

9 Patienter vil gerne inddrages
Kilde: PaRIS, 2010

10 Hvorfor patientinddragelse?
Sygdomsmønstre gør patienters viden nødvendig Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet Patienter vil gerne inddrages Flere behandlingsmuligheder - gør patienters præferencer vigtige Ny viden

11 Behandlingsmuligheder
Mange behandlinger har samme faglige outcome Men meget forskellige bivirkningsprofil/krav mv. De er præferencefølsomme

12 Patienten præference nødvendig
”Jeg havde en kok som fik en behandling, det gik strålende, han blev behandlet for sin livstruende sygdom, alt var perfekt, men han havde en lille bivirkning bagefter. Han havde lige mistet 2 procent af sin smagssans. Han var michelin-kok, og det var nok til at han måtte opgive sit erhverv”. ”Jeg havde en professionel organist, der rejste verden rundt og spillede. Han mistede lige en smule af følesansen ude i nogle fingerspidser. Altså hvis de ikke bliver inddraget i det, lige fra start, så laver man en fatal brøler”.  Citat: læger

13 Patienten præference nødvendig
Læger: 71% af kvinder med brystkræft har bevarelse af deres bryst som topprioritet. Faktisk andel: 7 %. Læger: 96 % af kvinder med brystkræft i kemoterapi har overlevelse som væsentligste mål Faktisk andel: 59 % Kilde: Lee et al 2010

14 Forskellig og nødvendig viden
Professionelles viden Patienters viden Diagnose Erfaringer med sygdom Sygdoms årsag Sociale omstændigheder Prognose Holdning til risici Behandlingsmuligheder Værdier Mulige outcomes Præferencer Angela Coulter et al, 2011: Making shared decision-making a reality. Kings Fund

15 Hvorfor patientinddragelse?
Sygdomsmønstre gør patienters viden nødvendig Inddragelse kan forbedre kvalitet/effektivitet Patienter vil gerne inddrages Flere behandlingsmuligheder - gør patienters præferencer vigtige Ny viden

16 Forskellig viden Patientombuddet.dk, 2012 16

17 Omstændigheder To sider – samme sag. Enheden for Brugerundersøgelser, 2006

18 Niveauer for inddragelse
Udvikling af sundhedsvæsenets rammer Pårørende Patienten

19 patientinddragelse ViBIS, 2013

20 Pårørendeinddragelse
ViBIS, 2014

21 Organisatorisk inddragelse
I politikudformning, kvalitets- & organisationsudvikling og forskning ViBIS, 2013

22 Status Lovgivning Politisk fokus Udbredelse af praksis
Patienters og pårørendes oplevelser Sundhedsprofessionelles vurdering

23 Status – lovgivning patientinddragelse
§15 Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af § § 4 ”Regioner og kommuner skal i et samspil med de statslige myndigheder og i dialog med brugerne sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse, forskning, planlægning og samarbejde mv.”

24 Politisk bevågenhed National strategi:
Regeringen vil sikre en styrket inddragelse af patienter og pårørende. Regeringen vil indgå partnerskaber med patientforeninger og afsætte 20 mio. kr. til en strategi for inddragelse af patienter og pårørende. Maj 2013

25 National bred dagsorden
Ny vision for brugerinddragelse: En ny vision fra SST, Danske Regioner, KL og Danske Patienter lægger op til et frugtbart samarbejde om at styrke inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet. 21. juni 2013

26 Læger og sygeplejersker vil gerne inddrage

27 Kortlægning af projekter
730 projekter/praksis om brugerinddragelse i ViBIS’ nationale kortlægning fra 2012 Spredte initiativer og metoder

28 Patienters oplevelser
LUP: Ca. hver femte patient i somatikken og psykiatrien oplever, at de bliver for lidt inddraget i beslutning om behandling Kræftens Bekæmpelse, 2011: 25 % af patienterne synes ikke, at de var tilstrækkelig involveret i beslutninger omkring behandling og pleje

29 Vurdering af praksis

30 Potentiale PaRIS, 2009

31 Konklusion Inddragelse kan bidrage til bedre kvalitet Stort fokus
Individuel Pårørende Organisatorisk Stort fokus Positiv indstilling Mange initiativer i forskellige retninger Potentiale for udvikling

32 For, til eller med patienten
Patientorientering Patientinddragelse Skabe kvalitet for patienten Skabe kvalitet med patienten Fx Fælles beslutningstagen Brugerstyret kontakt Brugerråd Dialogmøder Patientoplevelser Rapportering UTH …….. Fx Forløbsprogrammer Behandlingspakker Fokus på ventetider Akkreditering Kontaktpersoner Information

33 Målet afgørende for indsats
Mål med indsats Eksempler på metoder Bedre beslutninger om behandling Fælles beslutningstagen Behandling på patientens præmisser Brugerstyret behandling Øget egenomsorg Patientuddannelse Læring i afdelingen Dialogmøder og fokusgruppeinterview Bedre organisering i sundhedsvæsenet Anvendelse af rapportering UTH, LUP m.v. Bedre lovgivning Patientrepræsentation Støtte til den pårørende Systematiske samtaler mhp at afdække pårørendes situation og behov Pårørende som støtte for patient Information, uddannelse Individuel Organisatorisk Pårørende

34

35 Patientoplevelser - Lup
Kilde: Danske Patienter, 2013

36 Rapportering fra patienter og pårørende
Patienterne har værdifuld viden Patienter kan identificere hændelser, der kan påvirke behandlingen Patienterfaringer supplerer sundhedsfaglig viden Patienterne er i stand til at komme med forslag til mulige årsager Patientrapportering bidrager til udviklingen af ​​en stærk sikkerhedskultur? Fx. - Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser. København, Weingart J Gen Intern Med Sep;20(9): Weissman JS et al. Comparing patientreported outcome……, Ann Intern Med 2008;149: Coulter A, Ellins J. Patient-focused interventions – A review of the evidence. London: The Health Foundation, Schwappach DL BMC Health Serv Res Mar 20;8:59. doi: / Davis RE et al. J Eval Clin Pract. 2013


Download ppt "Hvorfor og hvad kan vi lære?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google