Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TRIZ Formål: At kunne arbejde systematisk med at opfinde nye løsninger på konkrete problemstillinger gennem analogisk tænkning. 1 Hvad er TRIZ? 4 Værktøjer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TRIZ Formål: At kunne arbejde systematisk med at opfinde nye løsninger på konkrete problemstillinger gennem analogisk tænkning. 1 Hvad er TRIZ? 4 Værktøjer."— Præsentationens transcript:

1 TRIZ Formål: At kunne arbejde systematisk med at opfinde nye løsninger på konkrete problemstillinger gennem analogisk tænkning. 1 Hvad er TRIZ? 4 Værktøjer og metoder i TRIZ TRIZ kan oversættes til ”Teorien for opfindsom problemløsning” og udtales Treez. Teorien er primært udviklet af Genrich Altschuller i 1940érne. Ved hjælp af analogisk tænkning søger teorien at understøtte den enkeltes problemløsningsproces. Dette gøres ved at anvende en lang række forskellige og meget restriktive værktøjer til at definerer løsningsrummet. Disse begrænsninger tager udgangspunkt i en ”Best Practice” tilgang, hvor tidligere opfindelser danner grobund for anbefalinger. TRIZ baserer sig på flere hundredetusinder patenter. TRIZ indeholder en lang række forskellige værktøjer af forskellig karakter, der bør anvendes til at behandle forskellige problemstillinger. Værktøjer mærket med * er ikke en del af traditionel TRIZ. Værktøj/Metode Beskrivelse Anvendelse Niveauer af nyskabende Femdelt taksonomi for hvor ”nyskabende” en løsning er. Skaber et begrebsapparat i forhold til graden af ”Ny” og dermed anvendelsen af TRIZ De 39 Design Parametre Liste med design parametre, skabt på baggrund af studiet af tusindevis af patenter Muliggøre formulering af tekniskemodsæt-ninger, hvor A forbedres mens B forværres De 40 Opfindsomheds Principper Liste med generiske løsninger, skabt på baggrund af studiet af tusindevis af patenter Genererer primært løsninger på problemstillin-ger der er formuleret som tek. modsætninger Modsætningsmatrix Matrix der systematiserer sammenhængen mellem ”De 40 Opfindsomheds Principper” og ”De 39 Design Parametre” Specificerer hvilke generiske løsninger der er at foretrække, såfremt problemstillingen er formuleret som en tek. modsætning (39 Par.) De fire separations principper Koncept for hvordan en ”fysisk modsætning” kan løses. Guider løsningen af problemer der er formuleret som ”fysiske modsætninger” Problemformulering Beskrivelse der synliggøre sammenhængen mellem den primære brugbare funktion og den primære negative funktion Tydeliggøre årsag-virknings relationer på en systematisk måde for alle systemer og problemstillinger. Det ideelle Design Analytisk værktøj der forsøger at lukke hullet mellem det nuværende design og det ideelle ”No system” Genererer utraditionelle løsninger på allerede velkendte konstruktioner/designs Evolutions mønstre Rammeværktøj til at forudsige fremtiden for bestemte designs på baggrund af indsamlede informationer om tidligere og nuværende designs. Giver et billede af hvordan fremtidige designs vil udvikle sig og kan yderligere anvendes på ikke tekniske problemstillinger *ARIZ algoritmen Algoritme der angiver sekvensen for i hvilken rækkefølge TRIZ værktøjerne bør anvendes Traditionel tolkning er at dette er den rækkefølge værktøjerne bør anvendes på i forbindelse med alle problemer Stof – Felt Analyse Analyseværktøj der hjælper med at nedbryde problemer i deres komponenter og genererer en simpel visuel repræsentation. Efterfølgende kan de 76 standard løsninger anvendes eller alternativt en specifik løsning Muliggøre løsningen af eksisterende problemer i eksisterende tekniske systemer. Kræver en TRIZ struktureret problemformulering. Kan anvendes på måde micro- og macro niveau. *ISQ Beskrivende værktøj der giver overblik over situationen Klarlægger uklare problemstillinger Anvendelses Tabel (Fysiske fænomener) Tabel over fysiske fænomener der er anvendt i patenterne Inspirerer når en af disse egenskaber ønskes opnået De 9 vinduer (TSO) Rammeværktøj til at se fra forskellige perspektiver Muliggøre flere perspektiver og dermed flere løsningsrum Små kloge folk Øvelse hvor problemet omsættes til ”små kloge folk” Problemløsning fra bunden op (Under system fokus) Beskæring Spørgeteknik til at mindske kompleksitet (DFX) Muliggøre reduktion af omkostninger/materiale Undergravende Analyse Sprøgsmål ”Hvordan kan vi ødelægge systemet?” (FMEA) Danner grobund for nye ideer og løsninger 2 Analogisk tænkning Specifik Problemstilling Generisk Problemstilling Generisk Løsning Specifik Løsning 3 Karaktaristika Løsningerne vil oftest have nyskabende niveau på 2-4 Meget restriktiv proces (enkelt person/gruppe) Forholdsvis kompleks metodik at få ind på rygraden En grundlæggende teknisk baggrundsviden er påkrævet Udviklet til opfindere og ingeniører (Ikke kommercielt) Produktet af at anvende TRIZ er tekniske koncepter Howbiz Management Consulting, eller Telefon: , Mail:


Download ppt "TRIZ Formål: At kunne arbejde systematisk med at opfinde nye løsninger på konkrete problemstillinger gennem analogisk tænkning. 1 Hvad er TRIZ? 4 Værktøjer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google