Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TATIONpRÆSEN 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITY LIBRARY ORGANISERING RAPPORT FRA TEMAGRUPPE 4.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TATIONpRÆSEN 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITY LIBRARY ORGANISERING RAPPORT FRA TEMAGRUPPE 4."— Præsentationens transcript:

1 TATIONpRÆSEN 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITY LIBRARY ORGANISERING RAPPORT FRA TEMAGRUPPE 4

2 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET AGENDA › Temagruppens proces › Best practice for AUL › Model1: Funktionsopdelt organisering › Model 2: Hovedområde organisering › Model 3: Campus organisering › Spørgsmål

3 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET PROCES › Kortlægning af organisering › Kommissorium › Erfaringer med organiseringen › Forskellligheder › Fælles forhold

4 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET BEST PRACTICE 1/1 Fælles Forhold 1. Biblioteksbetjening. 2. Nærhed til forskere/undervisere. 3. Studenterfaciliteter. 4. Reduktion i antallet af biblioteksenheder. 5. Kobling af biblioteksfaciliteterne til andre funktioner. 6. Udvikling og Drift. 7. Personalekompetencer. 4

5 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET BEST PRACTICE 2/2 › Front Office / Back Office › Offentlighedsforpligtigelser › Snitflade og samarbejdsrealtioner til SB 5

6 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET MODEL 1: FUNKTIONSOPDELT ORGANISERING

7 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET MODEL 1: FUNKTIONSOPDELT ORGANISERING › Fordele › Meget smidig ift. strategisk udvikling af AUL og support af AU. › Sætter integrationen mellem udvikling og drift i fokus. › Skaber en biblioteksfaglig stærk organisation. › Styrker videndeling på tværs af indsatsområder. › Kan sættes i drift med de nuværende midler og bygninger › Personaleprofilen fokuseres i to komponenter; specialist indenfor et indsatsområde og generalist i driftssammenhænge.

8 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET MODEL 1: FUNKTIONSOPDELT ORGANISERING › Ulemper › Potentiel konflikt mellem udvikling og daglig drift, da personaleansvaret er orienteret mod udvikling. › Risiko for organiseringen omkring AUL kommer til at ligge langt væk fra de forskningsmæssige fagområder. › Der vil være en klar favorisering af de studerende som brugergruppe. › I forhold til en fysisk samling af personale i indsatsområder er den geografiske spredning en udfordring.

9 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET MODEL 2 HOVEDOMRÅDE ORGANISERING

10 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET MODEL 2: HOVEDOMRÅDE ORGANISERING › Fordele › Vil nemt kunne gennemføres. Geografisk er der dog en udfordring. › Den faglig nærhed er ikke længere sikret i en AUL-organisation. Kontaktpersonordning skal sikre den faglige nærhed. › Udnyttelse af personalets tidligere ansættelsestilknytning i starten.

11 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET MODEL 2: HOVEDOMRÅDE ORGANISERING › Ulemper › Kan bidrage til opbygning af og bevarelsen af parallelle biblioteksenheder på AU. › Manglende koordinering og parallelle løsninger vil ikke længere være et udpræget problem idet drift, udvikling og grænseflader til den øvrige organisation vil være styret af en beslutningskompetent ledelsesgruppe. › En ineffektiv samarbejdsflade med SB er ikke et problem jvf. overstående › Organisation ikke vil være ledelsestung, men nærmere administrativt tung.

12 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET MODEL 3: CAMPUSOPDELT ORGANISERING

13 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET MODEL 3: CAMPUSOPDELT ORGANISERING › Fordele › Den er fleksibel og kan håndtere den øgede tværfaglighed. › Det er muligt løbende at sikre en optimal allokering af vidensressourcer på tværs af organisationen uden at miste fagligheden. › Modellen understøtter 2-campus strategien. › Modellen er robust overfor silodannelse på hovedområdeniveau.

14 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET MODEL 3: CAMPUSOPDELT ORGANISERING › Ulemper › De små betjeningssteder på institutterne integreres i større enheder › Den fysiske nærhed til forskerne forsvinder, dette kan afhjælpes ved etablering af kontaktpersonordning. › Risiko for at Hovedcampus og Campus Emdrup lever et liv hver for sig i kraft af den geografiske afstand.


Download ppt "TATIONpRÆSEN 27 SEPTEMBER, 2011 AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITY LIBRARY ORGANISERING RAPPORT FRA TEMAGRUPPE 4."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google