Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fødevareemballage Styropack A/S.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fødevareemballage Styropack A/S."— Præsentationens transcript:

1 Fødevareemballage Styropack A/S

2 Gitte Repenning Jensen Miljø- og kvalitetskoordinator
Kemiingeniør Miljø- og kvalitetskoordinator

3 Produktion Hos Styropack laver vi emballager, bl.a. til fødevare EPS / Flamingo. EPS er et olieprodukt der opstår som restprodukt når der fremstilles benzin og diesel. Råvaren består af polystyren indeholdende ca. 6% pentan (opskumningsmiddel). Råvaren har form som små perler. EPS perlerne opvarmes med vanddamp, hvorved pentanen får perlerne til at blive større ligesom når man puster en ballon op. Slutprodukt består af ca. 2% polystyren og 98% luft.

4 Produkter

5 Hvorfor fødevareemballage
Emballagen beskytter maden mod for eksempel stød, bakterier og snavs og sørger for at holde madvarerne adskilt fra hinanden. Desuden er det praktisk, når vi køber mad i butikkerne. Efter af fødevaren er pakket i emballage, lever fødevaren, emballagen og produktets omgivelser under gensidig påvirkning. – Ligesom man i en klasse påvirker hinanden. Fødevaren udgør generelt et komplekst kemisk system ude af ligevægt, der forandres under påvirkning af især ilt og lys – fødevare bliver dårlige – rådner. Omgivelserne (kølemontren, lageret, hylden i supermarkedet etc.) er bl.a. kendetegnet ved en bestemt temperatur (f.eks. køletemperatur), atmosfæresammensætning, luftfugtighed og lysintensitet. Endvidere indeholder de fleste fødevarer store mængder vand og kan opretholde en lokal indre luftfugtighed tæt på 100%.

6 Emballagen kan smitte af
Kemiske forbindelser kan vandre (migrere) fra emballagen over i maden, for at opnå en ligevægt / balance. . Plast, pap og papir indeholder mange forskellige kemikalier, og nogle af dem kan smitte af til maden. Det gælder for eksempel stoffer fra lim, lak og trykfarve, ftalater i plast og bly fra krystalglas.

7 Lovgivning omkring emballage
Loven siger, at materialer til kontakt med fødevare under normal brug ikke afgive stoffer i mængder, der kan: • Være til fare for menneskers sundhed. • Give en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning. • Give en forringelse af fødevarernes smag og lugt. Til at præcisere dette krav, har man fastsat grænseværdier for, hvor meget visse stoffer må afgive til maden. Reglerne omfatter alle de materialer og genstande, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer.

8 Hvorfor kemi i plast emballage
Plast får tilsat kemikalier Alt efter hvad plasten skal bruges til, kan der være tilsat forskellige kemiske stoffer. Det kan f.eks. være blødgører, farvestoffer, antistatmiddel, flammehæmmere og stabilisatorer. Plasten gøres blød Mange forbrugerprodukter er lavet af blød plast, f.eks. legetøj og ledninger. Noget plast er blødt i sig selv, andet bliver blødt eller blødere vha. blødgørende kemikalier. Blød plast af typen PVC er som regel blødgjort med ftalater. En række af ftalaterne er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det. Den største risiko er i forbindelse med direkte kontakt, f.eks. når børn sutter på blød plast, der er lavet af PVC. Risiko for brand mindskes med kemi Plast kan være tilsat flammehæmmere, som mindsker risikoen for, at det bryder i brand. Stofferne kan afdampe fra plasten, og dermed belaste indeklimaet. Visse af flammehæmmerne kan ophobes i miljøet, og nogle er mistænkt for at kunne nedsætte vores evne til at få børn og være årsag til fosterskader og kræft.

9 Hvorfor kemi i fødevareemballage
. Når problemkemi smitter af Hormonforstyrrende stoffer er et område, som bekymrer mange forbrugerne. Fx har bisphenol A (BPA) været omdiskuteret. BPA indgår i plasttypen polycarbonat og i epoxylak, der for eksempel bruges til at belægge konservesdåser indvendigt. Også ftalater foruroliger mange forbrugere, da de kan afgives til fødevarer fra for eksempel låg i konservesglas. Der har også været en del debat om Perfluorerede stoffer, der bruges til at lave en fedt- og vandafvisende, blandt andet i poser til mikrobølgepopcorn.

10 Krav til producenten af emballage
For at sikre at mennesker ikke bliver syge af de kemikalier der vandre over i fødevarerne SKAL emballagen testes for hvor meget der vandre over i fødevarerne - migrationstest. Her kan testes for lige præcis den fødevare som emballagen skal bruges eller som man typisk gør – anvender en simulator – noget der ar næsten de samme egenskaber for fødevarerne har – det er bla. Olie og sprit der anvendes. Simulator – altså noget der ligner den rigtige fødevare. Man tager et stykke af emballagen og sænker den ned i væsken og derefter analyseres der hvor meget der er trukket ud fra plasten og over i væske og der er der nogle grænser for hvor meget der må være-

11 Hvad må emballagen anvendes til
Producenten af fødevare skal skrive hvad emballagen må bruges til. Den skal gives til dem der putter fødevaren i emballagen. Vis Styropacks dokument.

12 Emballage til fødevarer
Glas- og gaffelsymbolet kan ses på plast og andre materialer egnet til kontakt med fødevarer.

13 Tilbagetrukne fødevarer
Kellogs har været nødt til at tilbage trække deres fødevare pga. harpiks i papiret i emballagen. Der er også eksempler på at trykfarve på ydersiden af emballagen er trukket igennem emballagen og har skadet fødevaren. Der har også været problemer genbrugsmaterialer i flerlagspapemballager er trukket igennem. Farligt gods (ADR)

14 Vigtigt Da kemiske stoffer kan vandre fra emballagen over i fødevaren og producenten af emballage har testet emballagen, er det en god idé, kun at anvende beholdere og anden emballage til det den er beregnet til. Hæld f.eks. ikke varm sovs i et gammelt yoghurtbæger – det jo er beregnet til engangsbrug og til kølig yoghurt. Varm grøntsagsmos i en isterningbakke – den er beregnet til koldt vand og is – er heller ikke en god ide. Et is bæger skal ikke anvendes til opvarmning i mikrobølgeovn – det er det ikke egnet til. Hvad med affaldsposer – kan de bruges som emballage?

15 Hvilke materialer skal vælges
Vælg glas frem for plast, hvor det er muligt. Glas afgiver generelt færre stoffer end plast. Vær dog opmærksom på, at låg kan indeholde blødgører. Vælg hårdt plast af polyetylen (PE) eller polypropylen (PP) frem for aluminium. Der kan dog muligvis være ftalater i bløde låg eller små figurer på plastikken. Genbrugspapir egner sig ikke til mad. Brug kun papir, der er beregnet til fødevarer. Brug madkasser til madpakken frem for poser. Ompak kød før frysning. Brug en frysepose. Undgå plast, der afgiver en kraftig lugt.

16 HUSK Lad ikke maden stå i konservesdåser, når de er åbnet. Maden kan blive forurenet med metaller fra dåsen. Undgå sølvpapir (aluminiumsfolie) - både når du pakker ind og laver mad. Brug i stedet madparpir. Genbrug og genanvendelse Emballage belaster miljøet bl.a. gennem forbruget af energi og råstoffer, når emballagen fremstilles og bortskaffes. Ved at genbruge og aflevere brugt emballage til genanvendelse, begrænses miljøbelastningen. Men ikke alle emballager, der har været fødevarer i, kan afleveres til genbrug. Det gælder for eksempel pizza-bakker og frostposer, fordi de kan indeholde madrester. Farligt gods (ADR)

17 Spørgsmål


Download ppt "Fødevareemballage Styropack A/S."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google