Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

v. Birgit Mortensen Servicestyrelsen Erfamøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "v. Birgit Mortensen Servicestyrelsen Erfamøde"— Præsentationens transcript:

1 Erfadag i projekt www.inddrag.nu
v. Birgit Mortensen Servicestyrelsen Erfamøde Kære alle. Velkommen til erfadag i projekt inddrag.nu. Mit navn er Birgit Mortensen. Jeg er konsulent i Servicestyrelsens børne- og ungeenhed og arbejder med en række projekter omkring udsatte børn og unge og er projektleder på projekt inddrag.nu. Vi er meget glade for, at så mange er kommet og har lyst til at diskutere og dele erfaringer med hinanden om, hvordan man på bedste vis får inddraget det relevante netværk omkring et barn. Netværket kan være både fra det private netværk og fra det professionelle netværk og vores erfaring er, at omhu med processerne – veltilrettelagte møder kan gøre en stor forskel i forhold til at hjælpe barnet eller den unge. Der var jo engang, hvor børn skulle ses – men ikke høres. Og før det var det kvinderne, og før det igen atter andre. Men samfundet har ændret sig – og både juridisk og socialfagligt har man nu et andet syn på børnenes rolle. Socialt arbejde i dag har ikke kun fokus på sociale problemer, men handler ofte om at lave et samarbejde mellem det offentlige og familierne om at give børn bedre udviklingsmuligheder ved at tilføre familierne økonomisk og social støtte og vejlede forældre i konkrete opdragelsessituationer. Vi forsøger at lægge rammerne for, at den enkelte kan skabe sig et så godt og værdigt liv som muligt. Vores muligheder for det præges både af materielle vilkår, men også mere symbolske ressourcer – hvem vi er børn af, vores uddannelse, hvordan vi kan omgås andre m.m. En norsk forsker (Marthinsen, 2003) har foreslået, at det sociale arbejde med børn er en ”arena for anstændiggørelse af mennesker i symbolsk belastende livssituationer” – det vil sige situationer, der fordømmes eller tilskrives skam – eller fornedrer personen. Med det perspektiv bliver det vigtigt, at sociale arbejde kan håndtere udfordringerne, så situationerne ikke fører til ydmygelse. Og man må se efter ressourcer og muligheder til at øge børnenes sociale kompetencer, så de får adgang til anerkendte og anstændige positioner i samfundet. De fleste metoder i dag har fokus på samarbejde – og et forsøg på at styrke familien. Men det er ikke så let at skifte fokus fra problemer til ressourcer. Og heller ikke altid let at finde en god rolle for børnene, hvor man ikke handler over hovedet på dem, men heller ikke giver dem for stort et eget ansvar. Vi håber, at vi sammen kan inspirere hinanden, og at I vil dele ud af jeres erfaringer til hinanden resten af dagen, så vi får en rigtig god dag. Der er rigtig mange FORSKELLIGE erfaringer til stedet i rummet i dag – og lad os udnytte det. Jeg vil om lidt gennemgå programmet, men først et par praktiske informationer. Toiletter Rygning Pauser Oplæg på inddrag.nu efterfølgende

2 Inddragelse fastsat i lovgivningen
Både Retssikkerhedsloven og Serviceloven har bestemmelser om inddragelse. Retssikkerhedsloven § 4: ”Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen og amtskommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed” Serviceloven § 47: ”Kommunalbestyrelsen skal overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk” … Den systematiske inddragelse kan eksempelvis ske ved at anvende metoder som familierådslagning, netværksmøder eller familiekontrakter (vejledning nr. 99 af 5/12-06 om særlig støtte til børn og unge og deres familier)

3 Endnu mere fokus med Barnets Reform
Formålsparagraffen: relationer og netværk …til formål at: Sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssig relationer og øvrige netværk Sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk…

4 Program 9.30 – 10.00 Ankomst, kaffe og brød
10.00 – Nyt fra projekt Inddrag.nu 10.15 – Fastholdelse af inddragelsen over tid v. Lotte Hansen, senior rådgiver i Københavns kommune 11.15 – Pause 11.30 – Workshop I: Familierådslagning 12.15 – Frokost 13.00 – Fastholdelse af organisationen over tid 13.15 – Workshop II: Inddragende netværksmøde 14.00 – Erfaringsudveksling i grupper 14.45 – Afslutning og tak for i dag I eftermiddag er der ’åben’ erfaringsudveksling i grupper. Det tilrettelægges ved at I allerede nu kan tænke over temaer/problemstilligner, I gerne vil tale om. Så har vi en ’temavæg’ – hvor I kan hænge papkort op med tema og tovholder (det vil sige, at I tager ansvar for at starte drøftelsen). I løbet af dagen, kan I studere væggen – for i eftermiddag fordeler vi os i grupper efter det. Obs: - husk at reservere væg – og lægge papkort og tusser frem der.

5 Det samlede projekt indeholder
Gratis konsulenthjælp Kursustilbud – fra forår 2011 Hjemmeside m. viden om tre metoder: familierådslagning, netværksmøder, forudsigelsesdialoger Informationskampagne

6 Nyt fra projekt inddrag.nu/Kurser
Et modulopbygget kursusforløb obligatorisk modul 1, omhandlende samarbejde og inddragelse (1 dag) Derefter er der mulighed for at vælge mellem tre forskellige moduler (af 2 dage) Det inddragende netværksmøde Familierådslagning samt Det vanskelige forældresamarbejde Fagpersonerne er myndighedsudøvende lærere, pædagoger, SSP-medarbejdere, opsøgende gadeplansmedarbejdere, koordinatorer i Ungdomssanktionen, socialrådgivere og øvrige professionelle. Kurserne giver et anvendelsesorienteret overblik over den viden, der findes om betydningen af inddragelse, samt en præsentation af de forskellige metoder til inddragelse.

7 Ny fra projekt inddrag.nu/diverse
Fortsat informationskampagne Materiale til alle skoler, klubber, ungdomsskoler, ssp m.m. Udarbejdelse af cases – dele de gode historier Samarbejde med udsatte boligområder Vollsmose, Odense og Præstehaven, Århus Opkvalificering af netværksmøderne Samarbejde med sikret institution Egely, Fyn Opkvalificering af forældresamarbejde - familierådslagning Husk at sige, at Xenia er til stede – hvis nogen har noget, de kan formidle

8 Sådan ser plakater og flyers ud
Til ophængning på lærerværelser etc.

9 Workshop 1 - familierådslagning
Gruppen: én fremlægger sag (anonymt), hvor der er iværksat eller kunne iværksættes en familierådslagning Casen præsenteres kort (5 min.) Barnet er … år og jeg kender hende fra… Barnet bor hos... (og andre betydningsfulde relationer) Vi skal holde mødet, fordi jeg er bekymret for… I mit eget oplæg vil jeg fokusere på… Få, afklarende spørgsmål – det er en case – detailkendskab ikke nødvendigt! Grupper på 6-8 personer – Research based check-list uddeles. Fokus på barnets rolle i en famiilerådslagning. Kan ikke gennemgåes her – men I kan læse det hjemme. Fokuspunkter i dag: Fokus på fastholdelsen af netværket over tid

10 Workshop 1 - fortsat På baggrund af casen: Vær obs på:
Forbered det første møde Dagsorden, deltagerkreds (25 min.) Vær obs på: Hvad håber I på fra det private netværk? Hvordan kan I forebygge, at det private netværk trækker sig efter noget tid? Hvordan får I bedst informeret om jeres egne muligheder for støtte?

11 Workshop 1 - fortsat Kort opsamling (10 min.)
Hvad var I mest optaget af i jeres gruppe? Har i et godt råd til at sikre engagementet på længere sigt? (hos det private netværk)

12 Workshop 2 Det inddragende netværksmøde
Hanne Hanne er 12 år, og går i 5. klasse i Bjergkøbing. Hun bor med sin mor, og sine to ældre brødre på 15 og 16 i en 3-værelses lejlighed. Moren arbejder i tøjbutik og har skæve arbejdstider, og brødrene går hhv. i 9. klasse og på teknisk skole. Far har stiftet ny familie, og er flyttet til Sjælland. Hanne ser ham kun sjældent. Hanne er meget overvægtig, og bliver mobbet i skolen. Hun har ikke rigtig nogen veninder, og går ikke til aktiviteter i fritiden. Hanne har tidligere gået i ungdomsklubben, men synes der er kedeligt Hanne er god til engelsk – og bruger meget tid på spil, og på at skype med andre piger, også fra England og USA – men er voldsomt skoletræt og er begyndt at pjække fra skole Birgit introducerer casen – læser op.

13 Workshop 2 – case, fortsat
Hanne har haft mange konfrontationer med især sin matematiklærer, som mange gange har ringet hjem til moren efter et sammenstød i skolen. Moren er led og ked af at blive kontaktet hele tiden. De sidste par måneder har hun ændret sin tøjstil, er begyndt at gå med meget makeup og mere udfordrende tøj. Sidst Hanne ikke kom i skole, blev hun set i centrum sammen med en flok unge drenge på år, som er kendt af ssp-konsulenten for flere episoder med hærværk Han har orienteret klasselæreren om det, og klasselæreren vil nu indkalde til netværksmøde for at tale om Hannes trivsel. I kommunen er en aftale om, at man kan bruge neutrale personer som mødeledere. Klasselæreren aftaler derfor, at en neutral mødeleder kan være med på mødet. Obs – her er meget forskellig praksis. I casen her kommer mødelederen først til selve mødet og har ansvar for processen. Hun kender ikke sagen på forhånd, og har ikke holdt formøder med nogen.

14 Workshop 2 - fortsat 6 grupper
2 grupper forbereder sig på at være mødeledere på netværksmødet (klasselærer er initiativtager til mødet) 2 grupper forbereder at komme til mødet (primært fagpersoner) 2 grupper forbereder at komme til mødet (primært fra private netværk) Obs – grupperne fordeler sig I LOKALET – der er ikke tid til at gå udenfor.

15 Instrukser til mødelederne
I skal forberede starten af det første inddragende netværksmøde Opgaver: Byde velkommen Præsentationsrunde (hvordan vil I gøre) Dagsorden for mødet (hold fokus på Hannes trivsel) Facilitere processen Give plads til både ressourcer, bekymringer og reflektioner Obs: Tag præsentationsrunden ret hurtigt -, når vi skifter deltagerne ud, fortsætter I mødet, hvor I slap

16 Instrukser til grupperne fra private netværk
I består af Hanne Mor Storebrødre Far Klasselærer matematiklærer Tænk over: Hvordan ser I Hanne og hendes trivsel? Hvordan tænker I, man kunne få Hanne til at få det bedre?

17 Instrukser til grupperne fra det professionelle netværk
I består af: Hanne Mor Klasselærer Matematiklærer Ssp-konsulent Sundhedsplejerske Klubpædagog fra gamle klub Tænk over: Hvordan ser I Hanne og hendes trivsel? Hvordan tænker I man kunne få Hanne til at få det bedre?

18 Workshop 2 - fortsat Fælles drøftelse
Hvad lagde I mærke til undervejs? Hvilken forskel gjorde det, at ændre deltagerkredsen – fordele/ulemper? Er der noget, I fik lyst til at spørge om undervejs? Er der noget, I fik lyst til at gøre derhjemme? Etc.

19 Erfaringsopsamling i grupper
Efter foreslåede temaer ”Temabestyrer” siger kort, hvorfor man er interesseret i temaet Erfaringsudveksling … og det løse!

20 Afslutning Evalueringsskemaer
Forskningsbaseret liste ift. børneperspektivet i familierådslagning Næste erfamøde forår 2012 Kurser og konsulentbistand Evaluering Tak for i dag – og kom godt hjem! Har vi lavet som en dokumentation ”light” – opfordrer til at udlevere og indsamle på møderne – for at få et indtryk af, hvad de synes om mødet. Proces vs. Forandring. Håber, de kan bruge dem hjemme – drøfte med kolleger/leder – hvad vil vi gerne vide noget om – er det her et skridt på vejen? Listen udleveres (den forskningsbaserede) fortsat mulighed


Download ppt "v. Birgit Mortensen Servicestyrelsen Erfamøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google