Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Syntaks og betydning Fjerde Forskningskollokvium Sprog på Statsbiblioteket 27.11. 2003 Oplæg af Torben Thrane [HHÅ] Hvorfor er sproget så let at forstå.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Syntaks og betydning Fjerde Forskningskollokvium Sprog på Statsbiblioteket 27.11. 2003 Oplæg af Torben Thrane [HHÅ] Hvorfor er sproget så let at forstå."— Præsentationens transcript:

1

2 Syntaks og betydning Fjerde Forskningskollokvium Sprog på Statsbiblioteket 27.11. 2003 Oplæg af Torben Thrane [HHÅ] Hvorfor er sproget så let at forstå når det er så svært at forstå?

3 2 Stikord Metodiske Objektivitet (deduktivt-nomologiske forklaringer) Semantisk konstruktivisme Genstandsområder Repræsentationstesen Funktionalitet Syntaks Semantik Sprog som autonomt system som kommunikationsmiddel som repræsentationssystem Data Skjulte subjekter og objekter i dansk

4 3 Ord og information “In the beginning there was information. The word came later.” Fred Dretske Knowledge and the Flow of Information (1981:vii).

5 4 Repræsentationssystemer 10 40 50 60 70 80 90 100 20 30 120 110 150 140 130 Et repræsentationssystem er er et system der enten ved design eller evolution har som sin primære funktion at bære information om noget andet end sig selv.

6 5 Dretske Repræsentationssystemer - systemer der har den funktion at bære information om noget andet end sig selv Konventionelle - den information de bærer er fastlagt ved konvention Naturlige - den information de bærer er fastlagt af systemet selv Måleinstrumenter Perceptionssystemer Begreber Sprog

7 6 Dampkedel Systemisk repræsentation  ‘Arv’ 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10. repræsentation i kraft af systemets indretning analog repræsen- tation Tillært repræsentation  ‘Miljø’ repræsentation i kraft af systemets tilstand digital repræsentation

8 7 Dampkedel Systemisk repræsentation  ‘Arv’ repræsentation i kraft af systemets indretning analog repræsen- tation Tillært repræsentation  ‘Miljø’ repræsentation i kraft af systemets tilstand digital repræsentation Funktionel repræsentation  Komplet digitaliseret information

9 8 Læsetest En viskdenbaleig unsdelrøgese lavet af et untivseriet i England har vist, at desrom de to føsrte og de to sisdte bostgvaer i alle oredne i en tekst er ritgigt pledcaret, spllier det ingen rolle, hvkilen ræføkkelge de øvirge bosgvtaer i oredne kommer. Teksten er fuldt læbsar, selv om andre bogastver kommer huilbtertulter! Det er, fordi vi ikke læser hvert eneklt botgsav, men ser bildeler af ordet som en hehled, skrev Dablgdaet Infamtiroom i går. Påstand: Al sproglig information er komplet digitaliseret information

10 9 Dretskes Repræsentationstese (1) Alle mentale facts er repræsentationelle facts (2) Alle repræsentationelle facts er facts om informations- funktioner Fører til at betragte mentaliteten (‘the mind’) som hjernen (‘the brain’) i rollen som repræsentationssystem

11 10 Den udvidede Repræsentationstese (2) Alle mentale facts er repræsentationelle facts (3) Alle repræsentationelle facts er facts om informations- funktioner Fører til at betragte lingvistikken som den disciplin der beskæftiger sig med sproget som repræsentationssystem (1) Alle lingvistiske facts er mentale facts

12 11 Standardopfattelser af sprog Langue og parole (Saussure) System og forløb (Hjelmslev) Competence og performance (Chomsky 1965) I-sprog og E-sprog (Chomsky 1986) Sprogevnen (Language Faculty - Chomsky)

13 12 KonventionelleNaturlige 1 o RS (Analoge) MåleinstrumenterSanser 2 o RS (Digitale) SprogBegreber Repræsentationssystemers typologi

14 13 Struktur Perceptuel grænseflade LydBetydning Leksikon Sprogevnen >>>I-sprog - en beregningsmekanisme til sammenkobling af lyd og betydning Kognitiv grænseflade Interpretiv grænseflade Artikulatorisk grænseflade Den klassiske model af sprogevnen

15 14 Sprogevnen = 2 o R-system UG 1 o R-System Perceptuel Grænseflade Kognitiv Grænseflade Sprogbrug Sprogtilegnelse Interpretiv Grænseflade LID Artikulatorisk Grænseflade I-Sprog LeksikonLeksikon SyntaktikonSyntaktikon LAD

16 15 Systemisk vs. tilegnet igen Strukturel ‘betydning’ Leksikalsk ‘betydning’ ‘Lukkede’ ordklasser ‘Åbne’ ordklasser Kombinationsregler Semantiske relationer Strukturbundethed Kreativitet Syntaktisk autonomi Retorisk fleksibilitet LID = Komplet digitaliseret system = 2 ○ R-system med syntaks

17 16 Systemiske funktioner og leksikalske repræsentationer En sætnings syntaktiske og morfologiske tilstande har som deres primære funktion at generere tilegnede repræsentationer. Det er de tilegnede – leksikalske – repræsentationer der står i relation til vores opfattelse af virkeligheden. Leksikalske repræsentationer er situationsrepræsentationer

18 17 Et klassisk minimalt par MaryiseasytopleaseMaryiseagertoplease *Mary erivrig atbehage Maryernematbehage Maryerivrigatbehagetil efter for med P INFP PP [1a][1b] [2a][2b] [2c]

19 18 til efter for med S O S S P S Nødvendigt – men tilstrækkeligt? S Maryerivrigatbehage [2c] Ø Mary i iseagertoplease [1b] Ø PRO i *Mary i erivrigatbehage [2b] Ø PRO i S S O O Mary i iseasytoplease [1a] PRO A titi Mary i ernematbehage S O [2a] PRO A S titi [3] Mary i elsker PRO i at behage Ø

20 19 MaryergodatskrivetilMaryergodatskrivetil Maryergodat ˌ lege til ˈ med Maryergodat ˈ lege ˌ med O S SS SS O S SS * Maryergodat ˈ skrive til ˌ til O SS Maryergodat ˌ skrive til ˈ til O *Maryergodat ˌ lege ˈ med SS ? [1a][1b] [2a][2b] [2c] [3a][3b]

21 20 PeterhjalpKnudmedatrejse1 million PeterhjalpKnudtilatrejse1 million PeterhjalpKnudvedatrejse1 million PeterhjalpKnudforatrejse1 million PeterhjalpKnudrejse1 million  Peter rejste 1 million Knud rejste 1 million  Peter og Knud rejste 1 million   Knud rejste 1 million Peter rejste 1 million  Peter og Knud rejste 1 million   Knud rejste 1 million Peter rejste 1 million  Peter og Knud rejste 1 million   Peter rejste 1 million Knud rejste 1 million  Peter og Knud rejste 1 million v   Peter rejste 1 million Knud rejste 1 million  Peter og Knud rejste 1 million  S (at) S S ? S [1] [2] [3] [4] [5]

22 21 Peter hjalp NP VP V´ V Knud.. + noget mere

23 22 Adjungering af PP til IP eller CP Peter hjalp NP VP V´ V Knud.. ved PInfP VPInf V´NP V at rejse 1 million PRO PP Sml. For/ved at rejse 1 million hjalp Peter Knud *Med at rejse 1 million hjalp Peter Knud *Til at rejse 1 million hjalp Peter Knud for

24 23 Adjungering af PP til VP Peter hjalp NP VP V´ V Knud.. PInfP VPInf V´NP V at rejse 1 million PRO PP til Sml. Peter hjalp Knud (at) rejse 1 million VP

25 24 Adjungering af PP til NP Peter hjalp NP VP V´ V Knud.. med NP PInfP VPInf V´NP V at rejse 1 million PRO PP Sml. Peter hjalp at rejse 1 million med Knud *Peter hjalp at rejse 1 million ved Knud ≠ Peter hjalp at rejse 1 million til Knud ≠ Peter hjalp at rejse 1 million for Knud

26 25 Informationsstruktur (CP) Modaliseringsstruktur (IP) Argumentstruktur (VP)

27 26 Argumentstruktur (2 o ) Situations- struktur (1 o ) Input Informationsstruktur (2 o ) Modaliserings- struktur (2 o )

28 T i d US ER HYP NEC FACTPOT Ytringen u bærer information om at fastlægge situation s i til tid E i relativ til tid R, således at R går forud for, falder sammen med, eller følger efter US: Tempus Ytringen u bærer information om at konstruere situation s som FAKTUEL, POTENTIEL, HYPOTETISK, eller NØDVENDIG: Epistemisk modalitet. Ytringen u etablererer ytringssitua- tionen US, der udgør aksen i et tids- og rumligt koordinatsystem. US rum- mer det deiktiske centrum (talers sted; 1. person), orienteringspunkt (tilhørers sted; 2. person). Omtaltes sted (3. per- son) er enten inden for eller uden for US. Ytringen u bærer information om at konstruere legitimiteten af situation s på talers, tilhørers, eller andens autoritet : Deontisk modalitet. Ytringen u bærer information til kon- struktion af den tidslige og rumlige profil der karakteriserer situation s: Aspekt

29 28 1 ○ Repræsentation T i d HYP NEC FACTPOT US 2 ○ Repræsentation : E1 = R; R < US : E2 := UDEFINERET U := Peter hjalp Knud VED at rejse 1 million : S2: NP(VP) := S1: NP(VP) S1: := S2 E2 <= E1 S2:= FACT R S2 Peter VP NP V´ VNP rejse1 mill S2:= S1 VP NP V’ VNP hjælpe Peter Knud S1 :=

30 29 1 ○ Repræsentation T i d HYP NEC FACTPOT US E2 R S1 VP NP V´ VNP rejse UDEF 1 mill S2:= VP NP V´ VNP hjælpe Peter Knud S1 := 2 ○ Repræsentation : S2: NP(VP) := UDEFINERET E1 < E2 S1: := UDEFINERET : E1 = R; R < US : E2:= UDEFINERET U := Peter hjalp Knud FOR at rejse 1 million

31 30 1 ○ Repræsentation T i d HYP NEC FACTPOT US R S2 S1 VP NP V´ VNP rejse Peter og Knud 1 mill S2:= VP NP V´ VNP hjælpe Peter Knud S1 := 2 ○ Repræsentation : S2: NP(VP) := S1: {NP(VP) + S1:NP(V´)} S1: := S2: V´ S2:= FACT E2:= E1 : E1 = R; R < US : E2:= UDEFINERET U := Peter hjalp Knud MED at rejse 1 million

32 31 1 ○ Repræsentation T i d HYP NEC FACTPOT US R S2 S1 VP NP V´ VNP rejse Knud 1 mill S2:= VP NP V´ VNP hjælpe Peter Knud S1 := 2 ○ Repræsentation : S2: NP(VP) := S1:NP(V´) S2:= FACT E2 E1 : E1 = R; R < US : E2 := UDEFINERET U := Peter hjalp Knud TIL at rejse 1 million

33 32 Syntaks og betydning Det er syntaks der definerer et repræsentationssystem som et 2. ordens system Det er syntaks der styrer genereringen af argument- struktur og informationsstruktur Det er syntaks der leverer input til modaliseringsmodulet, der genererer 1. ordens repræsentationer Det er 1. ordens repræsentationer der har ‘betydning’, dvs. bærer tilfredsstillelsesbetingelser af forskellig art Opsummerende

34 33 -og det skal der nok være meget mere at sige om!


Download ppt "Syntaks og betydning Fjerde Forskningskollokvium Sprog på Statsbiblioteket 27.11. 2003 Oplæg af Torben Thrane [HHÅ] Hvorfor er sproget så let at forstå."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google