Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Viden om børnefattigdom i Danmark?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Viden om børnefattigdom i Danmark?"— Præsentationens transcript:

1 Viden om børnefattigdom i Danmark?
Lektor, Ph.d. Carsten Kronborg Bak Studieleder for Sociologi og Kulturanalyse SDU, Niels Bohrs Vej 9-10, 6700 Esbjerg, , Tilknyttet Center for Landdistriktsforskning (CLF) Holeby 3. maj 2013 Carsten Kronborg Bak

2 Center for Landdistriktsforskning
Carsten Kronborg Bak

3 Indhold i mit oplæg Undersøgelser af børnefattigdom
Definitioner af fattigdom Metoder til at måle fattigdom Økonomiske afsavn Anbefalinger Carsten Kronborg Bak

4 Målinger af børnefattigdom
Omtrent hver 10. familie på Lolland er fattig fattige i Danmark i 2002 (60 % medianindkomst) Kilde: AE-Raadet, 2010 Lolland-Falster Langeland Tønder København 7,8 8,2 8,4 8,3 Carsten Kronborg Bak

5 Citater Mimi Jacobsen, Red Barnet
” Når uligheden vokser, vil de børn, der lever i fattige familier sakke endnu længere bagud i forhold til deres jævnaldrende og resten af samfundet” ” Mange børn i Danmark lever i social isolation, fordi der ikke er råd til at deltage i sociale arrangementer i skolen, gå til fritidsaktiviteter eller bare invitere kammerater med hjem. Og når forskellen mellem de fattige børn og deres jævnaldrende bliver endnu større, forstærkes den sociale isolation – med negative konsekvenser for børnene” Carsten Kronborg Bak

6 Definition af ”ressourcesvage familier”
” Ressourcesvage familier skal forstås som den type af familier hvor børnene oplever markant flere problemer end børn i en gennemsnitlig familie gør. Det gælder i forhold til familiernes sociale ressourcer på områder som fx: økonomi, arbejde, uddannelse, omsorg og netværk. Det vil typisk dreje sig om at ressourcesvage familier har flere samtidige problemer, dog i forskelligt omfang, i forhold til eksempelvis Carsten Kronborg Bak

7 Relativ fattigdom Individer, familier og grupper i befolkningen kan siges at være fattige, når […] deres ressourcer er så langt under det gennem­­snitlige individ eller familie, at de er udelukket fra de almindelige levevilkår, vaner og aktiviteter (Townsend 1979:32). Carsten Kronborg Bak

8 Definition af social eksklusion
En forkortelse for, hvad der kan ske, når mennesker eller områder lider af en kombination af forbundne problemer såsom arbejdsløshed, dårlig færdigheder, lave indkomster, dårlige boligforhold, høj kriminalitet, dårligt helbred og familie opløsning (Bradshaw 2004:5). Carsten Kronborg Bak

9 Fattigdomsdefinitioner og metoder
Fordele/ulemper Indkomstmetoden 50 % og 60 % medianindkomst EU – 60 % medianindkomst Indkomstulighed – ikke fattigdom Afsavnsmetoden Peter Townsend (1979) Eksperter udpeger AFSAVN 4 danske undersøgelser af afsavn* -Antal afsavn -Typer af afsavn -Ophobning af afsavn Budgetmetoden  Befolkningens vurdering af ”nødvendigheder”  Konkrete budgetter og faktiske udgifter Kombinerede metoder Fattigdomskommissionen Carsten Kronborg Bak

10 SFI undersøgelser (2004, 2006) peger på nogle hyppige afsavn:
At de deltager mindre i fritidsaktiviteter – der koster penge (fx svømmehal, biograf mv.) Computer og internetadgang som de fleste har adgang til i dag – spares væk i disse familier Enkelte familier lever i korte perioder af rugbrød eller havregrød og flere er vant til, at der ikke lige er råd til ekstra som frugt og slik De holder generelt også færre fødselsdage og kommer på færre udflugter og sommerferier sammenlignet med jævnaldrende Carsten Kronborg Bak

11 Andel med afsavn for udvalgte aktiviteter og handlinger, som stort set alle opfatter som nødvendigheder. Pct. Carsten Kronborg Bak

12 Fordelingen af antal afsavn blandt forskellige forsørgelsesgrupper. Pct.
Carsten Kronborg Bak

13 Opsamlende Den skæve fordeling af børnefattigdom er problematisk af flere grunde: Børnefattigdommen i udkantskommunerne = markør for den stigende polarisering mellem samfundsgrupper (”sociale polarisering”) og mellem landsdelene (”geografiske polarisering”) Længerevarende fattigdom er med til at øge marginalisering og den sociale stigmatisering af børn, der vokser op i socialt udsatte familier Carsten Kronborg Bak

14 Figur 1. Flerstrenget interventionsprogram
(Edwards, Mill, & Kothari, 2004)

15 Anbefalinger Bedre viden fra forskning omkring konsekvenser af børnefattigdom på Lolland ved at gennemføre forløbsundersøgelser af ”socialt udsatte”, fattige børnefamilier over længere tidsforløb Tættere samarbejde mellem forskning og kommunernes indsatser ift. at sikre evidens for hvad, der ”virker” (dokumentation, rådgivning mv.) Anvendelse af flerstrengede interventionsprogrammer, der organiseres lokalt og sikres tilstrækkelig ressourcer og tid Carsten Kronborg Bak

16 Tak for opmærksomheden
Carsten Kronborg Bak


Download ppt "Viden om børnefattigdom i Danmark?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google