Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Horizon2020: Din virksomheds vej til EU-midler – med fokus på robotteknologier RoboCluster, Teknologisk Institut, 30. januar 2014 Christian Holstein.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Horizon2020: Din virksomheds vej til EU-midler – med fokus på robotteknologier RoboCluster, Teknologisk Institut, 30. januar 2014 Christian Holstein."— Præsentationens transcript:

1 Horizon2020: Din virksomheds vej til EU-midler – med fokus på robotteknologier RoboCluster, Teknologisk Institut, 30. januar 2014 Christian Holstein ph:

2 Disposition Ambient Assisted Living, AAL Overblik over Horizon2020
Forventninger fra EU og evaluatorerne Eksempler på muligheder i Sundhed, IKT og ”Factories of the Future” Ansøgningen? Hjælp fra EuroCenter

3 AAL-Programmets formål
Ambient Assisted Living (AAL-programmet) støtter udviklingen i øget anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi. Fokus er på at bedre livskvaliteten for ældre og samtidig styrke markedspotentialet for europæiske virksomheder. Yderligere formål: at støtte europæisk forsknings-, udviklings- og innovationssamarbejde Win-win-win

4 2014-call ”Care for the Future”
Program offentliggøres 31. marts 2014 Forventet deadline 30. juni 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation vil afsætte penge til medfinansiering af danske deltagere. I 2013 var det op til euro. Hertil kommer Kommissionens bidrag, der næsten matcher DK’s bidrag Kontakt Lisbet Elming, Den danske bevilling kommer fra Rådet for teknologi og Innovation

5 Forventede betingelser
Tidsperspektiv: 2-3 år til markedsintroduktion Stort virksomhedsengagement (min. 50%) i konsortiet – især af SMV Inddragelse af (slut)brugere i projektet Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af pilot/test og business plan Konsortiet skal bestå af min. 3 kvalificerede ansøgere - 1 slutbrugerorganisation - 1 virksomhed (“business partner”) - 1 SMV (kan være virksomheden) Min. 3 AAL-lande skal være repræsenteret (23 lande) Konsortiestørrelse: 3 – 10 deltagere Projektets varighed: 12 – 36 måneder Tilskudsprocenter: - 75% til universiteter, GTS-institutter % til - 50% - 50 % til SMV - Min. 1 dansk SMV skal deltage Kontakt Lisbet Elming, – Hun har også et udkast til arbejdsprogram…. Ansøgningssystemet kan nås via AAL-hjemmesiden De centrale regler mv. kan ses i call-2012-teksten som ligger på hjemmesiden

6 Horizon2020: Hvad er nyt? Større fokus på innovation -alle former for innovation, også social innovation. Mere fokus på tests, demonstration og pilot-forsøg Fokus på samfundsmæssige udfordringer i EU, fx sundhed, bioøkonomi, grøn energi og transport Øget fokus på tvær- og multidisciplinaritet

7 Horizon 2020 EXCELLENT SCIENCE INDUSTRIAL LEADERSHIP
(ca. 24,5 Mia. euros) INDUSTRIAL LEADERSHIP (ca. 17 Mia. euros) SOCIETAL CHALLENGES (ca. 29,5 Mia. euros) European Research Council Leadership in enabling and industrial technologies Health, demographic change and well-being; Future and Emerging Technologies Access to risk finance Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy I alt 7 mia. euro Marie Sklodowska-Curie actions Innovation in SMEs Secure, clean and efficient energy; Research Infrastructures Smart, green and integrated transport; Widening Participation (ca. 800 mio euros) Science with and for society (ca. 450 mio euros) EIT (European Institute of innovation and technology)(ca. 2,7 mia euros) JRC (Joint Research Centers) (ca. 2 bill euros) Climate action, resource efficiency and raw materials; Inclusive, innovative and reflective societies. Secure Societies 7 7

8 Simplificering… Ét fælles regelsæt for hele Horizon 2020
Kortere ‘time-to-grant’ ( 5+3 måneder) Mindre kontrol og revision Research and Innovation Actions: (samarbejdsprojekter) 100 % af alle direkte omkostninger - plus 25 % til dækning af indirekte omkostninger (overhead) Innovation Actions – (“tættere på markedet”/demonstrationsprojekter) 70 % af alle direkte omkostninger (non-profit-partnere op til 100%) - plus 25 % til dækning af indirekte omkostninger (overhead)

9 Forventningerne fra EU og evaluatorerne
Ny viden eller teknologi - ”beyond state-of-the-art” Samarbejde mellem erhvervsliv og forskere Projektresultater der understøtter EU-politikker (sunde borgere, konkurrencedygtig økonomi, jobskabelse, bæredygtighed etc.) Ofte multidisciplinære projekter med fokus på slutbrugeren Ansøgninger til FP7 – særlig inden for de erhvervsrelevante områder jeg har nævnt, skal opfylde 4 overordnede forventninger fra EU. Ovennævnte bygger bro til H2020, hvor det nye fokus er anvendelsesorienterethed, innovation og tættere på markedet, tværvidenskabelighed, offentligt/privat samarbejde - Budskab: ved at være med i sidste del af FP7 er du godt forberedt til H2020: Fokus på 6 store samfundsmæssige udfordringer Meget mere innovation Høj grad af tværtematisk tilgang Simplere regler for deltagelse, bl.a. medfinansiering, rapportering og revision Time to grant medbringes Støtte aktiviteter tættere på markedet (vækst)

10 Særlige muligheder for små og mellemstore virksomheder
SMV instrumentet: Foreløbig 11 opslag under Søjle 2 og Søjle 3, dvs. under Leadership in enabling and industrial technologies & Societal challenges Kan udelukkende søges af små og mellemstore virksomheder Kan søges af 1 SMV – gode muligheder for subcontracting Består af 3 separate faser som kan søges hver for sig 1/feasibility study; 2/innovationsprojekt ; 3/rådgivning Åbner 1. marts med løbende ansøgningsfrist, første cut-off date 18. juni

11 ICT 23 – 2014: Robotics Ansøgningsfrist 23. april 2014
Uddrag fra arbejdsprogram: Research implementing the Strategic Research Agenda established by the euRobotics AISBL… Priorities are: manufacturing, civil, commercial, agriculture (for RIA) …The aim is to develop a new generation of industrial and service robots and underpinning technologies, in particular enabling robotic systems to operate in dynamic real-world environments, reaching measurable improvements of abilities such as autonomy and adaptability and interacting in safe ways with humans. - Også et stort fokus på teknologioverførsel ml. vidensinstitutioner/industri og på tværs af applikationsområder Research & Innovation Actions: A mix of Small (2-4 mio Euros) and Large (5-8 mio. Euros) projects. Samlet budget 57 mio. Innovation Actions: Technology transfer - Robotics use cases A mix of Small (2-4 mio. Euros) and Large (5-8 mio. Euros) projects. Samlet budget 12 mio. Pre-commercial procurement in robotics: Large: Samlet budget 5 mio

12 ICT 24 – 2015: Robotics Ansøgningsfrist: Forventet 14. april 2015
Uddrag fra arbejdsprogram: Specific challenge: Continuous and consistent support to roadmap- based research will be essential to attain a world-leading position in the robotics market. The priorities are: healthcare, consumer, transport (for RIA) Viderefører fokus på teknologioverførsel ml. vidensinstitutioner/industri og på tværs af applikationsområder 5 områder: Samlet budget 83 mio Euro a) Research & Innovation Actions to advance key technologies relevant for industrial and service robotics b) Innovation Actions: Technology transfer - Industry-academia cross-fertilisation c) Innovation Actions: Technology transfer - Robotics use cases d) Pre-commercial procurement in robotics e) Coordination Actions: Community building and Robotic competitions

13 Factories of the Future (NMPB-arbejdsprogrammet) FoF 6 – 2014: Symbiotic human-robot collaborations for safe and dynamic multimodal manufacturing systems Ansøgningsfrist: 20. marts 2014 Uddrag fra arbejdsprogram: Specific challenge: “Immersive and symbiotic collaboration between human workers and robots is a key element…Two key obstacles to overcome to facilitate the introduction of robots on the shop floor of robot resistant production plants are the safety of the worker and the symbiotic collaboration. The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU between EUR 4 and 7 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts Innovation Actions: Syv topics deler 82 mio Euro Scope: While the focus will be on demonstrating the multimodal manufacturing systems (e.g. systems combining visual, auditory and haptic interfaces), R&D activities supporting integration and scale-up are also expected.

14 Samlet budget: tre områder deler 36 mio Euro
Factories of the Future (NMPB-arbejdsprogrammet) FoF 9 – 2015: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS) Ansøgningsfrist: 9. december 2014 Uddrag fra arbejdsprogram: “Highly flexible and near-autonomous robotics systems (application experiments)” Innovation Actions The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU between EUR 5 and 8 million would allow this area to be addressed appropriately Samlet budget: tre områder deler 36 mio Euro Application Experiments bring together all actors of the value chain and experts necessary to equip new users with novel products or services and assist them in customising and applying these in their respective environments. In Equipment Assessment Experiments, suppliers of innovative high-tech equipment install and assess their prototypes or products in production-like environments and validate them in a manufacturing line or in an industrial environment that is very close to manufacturing conditions.

15 Factories of the Future (NMPB-arbejdsprogrammet) FoF 11 – 2015: Flexible production systems based on integrated tools for rapid reconfiguration of machinery and robots – Ansøgningsfrist: 9 december 2014 Uddrag fra arbejdsprogram: Easy and fast reconfigurable machinery and robots are essential to answer to the increasing need for highly complex products and to react to rapid changes in market demands…..(…)…Demonstration activities should address all of the following areas: (5 områder) Innovation Actions The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU between EUR 4 and 7 million would allow this area to be addressed appropriately Samlet budget: 5 topics deler 77 mio Euro. Integrated tools for the management of agile production systems as a whole (Manufacturing Execution Systems) and the fast reconfigurable individual machines and robots, optimising the changeover times and costs. - Standardisation of the communication protocols and data structures fitting the plug and produce philosophy. - Protocols for interconnecting the production system information with higher level plant management systems. - Integration of automatic monitoring and optimisation of energy usage in the production system. - Demonstration of the integrated solution in at least one existing production environment.

16 Research & Innovation Actions Budget: 24,6 millioner Euro
PHC 19 – 2014: Sundhedsprogrammet Topic: Advancing active and healthy ageing with ICT: service robotics within assisted living environments Ansøgningsfrist 15. april 2014 Uddrag fra arbejdsprogram: Scope: Proposals should focus on service robotics in assisted living environments which can help an ageing population to remain active and independent for longer…….(…)….. Research & Innovation Actions Budget: 24,6 millioner Euro “The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 3 and 4 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.”

17 Oversigt over foreløbige muligheder
AAL SMV-instrumentet NMPB-programmet i LEIT: Factories of the Future (FoF) 6, 9, 11 ICT-programmet i LEIT: Robotics, ICT 23 & ICT 24 Sundhedsprogrammet (SC1) Personalising Health & Care, PHC 19

18 Hvad består ansøgningen af?
Part A Online-udfyldelse af diverse skemaer Består af administrative og faktuelle oplysninger Indeholder et projektresumé Part B Prosa i fastlagt struktur (Brug skabelonen) Excellence Impact Implementation + mindre afsnit om etik, (+kønsaspekter) og i nogle tilfælde sikkerhedskritiske spørgsmål Part A indeholder alle de nødvendige administrative og faktuelle oplysninger om deltagerne – derudover er der er resume på 2000 ord. Skemaerne kommer vi ikke ind på i dag. Part B vedrører alle ansøgningens videnskabelige og teknologiske elementer samt alle projektets "ikke-videnskabelige" forhold. B-delen struktureres efter en række punkter beskrevet i "Guide for Applicants", som er Europa-Kommissionens ansøgningsvejledning. I skal gøre rede for projektets teknologiske/videnskabelige målsætninger, nyhedsværdi og innovative elementer, og I skal opstille en egentlig projektplan ved hjælp af forskellige projektstyringsværktøjer. Projektet skal endvidere deles ind i større arbejdsopgaver (work packages), og det skal fremgå, hvilke partnere der arbejder på de forskellige opgaver, hvem der har det overordnede ansvar, og hvor mange mandemåneder I forventer at bruge på hver opgave. 18

19 Det er IKKE en videnskabelig afhandling
Horizon2020-ansøgninger skal være: Personlige Entusiastiske Konkrete Læserne er både nicheeksperter og folk med bredere fagkendskab (evaluatorer) Videnskabelige artikler skal imponere og opnå faglig respekt FP7-ansøgningerne er dybest set ”blot” et job der skal klares for evaluatorerne

20 Servér projektet på et sølvfad
Evaluatorerne har travlt, så hjælp dem til hurtigt at forstå, at jeres projektforslag er enestående: På de første to sider skal I overbevise om; - at jeres idé er fantastisk, - at projektet, hvis succesfuldt, vil have stor betydning for lige præcis de ”Expected Impacts” som er specificeret i arbejdsprogrammet - Og at I har en rigtig god plan for at gennemføre den - Dvs. Highlights fra alle hovedafsnit/evalueringskriterier

21 Planlægning er nøglen til en god ansøgning
Fordel rollerne (én hovedansvarlig) 1-sides projektbeskrivelse (få feedback) Konsortiemøde (med fordeling af arbejdet) Sammenskriv ansøgningen (få sparring fra eksperter) Gør dig bekendt med den elektroniske ansøgning via Participant Portal Link: Som hovedregel tager det mindst tre måneder at forberede en ansøgning. Afhænger meget af, hvordan konsortiet er sammensat og om partnerne kender hinanden i forvejen. Jo flere kontakter du har på forhånd, desto nemmere er det hurtigt at samle en kompetent gruppe og begynde at skrive en ansøgning. Ansvars- og rollefordeling f.eks. WP-leaders beskriver hver deres WP, koordinator samler og sammenskriver

22 Hvordan hjælper EuroCenter?
Henvendelser pr. telefon og e-post Pjecer Informationsmøder Kurser og workshops Foredrag Sparring på ansøgninger Nyhedsabonnement fra FIVU’s hjemmeside Kvartalsbladet ”EU-INFORMATION” Jeg vil vise jer nogle af de kanaler

23 Medarbejderne Et billede af næsten alle medarbejderne i EuroCenter – fanget på en heldig dag.

24 EUopSTART (ikke åben før 1. juli igen)
Danske virksomheder og vidensinstitutioner Til forberedelse af H2020, EuroStars, ECSEL-ansøgninger: op til max kr. Bonus for forhandling af tilskudsaftalen: op til kr. Krav om 50% egenfinansiering Dækning af lønudgifter, rejser mv. og ekstern bistand 5 mio. kr. tilbage i 2014 Åbner igen cirka 1/7 Læs mere og ansøg på: Vi kan hjælpe jer – og gøre det lettere for jer at se fremad i forhold til jeres konkrete behov og jeres konkrete udfordringer. Min afsluttende slide er bare en reminder om at se fremad og fokusere på muligheder frem for begrænsninger

25 Udbyttet ved at deltage
Medfinansiering Internationalt netværk Resultater Viden: - om kunder, om potentielle nye markeder, om state-of-the-art, om andres viden,

26 Et par citater fra folk der havde problemer med at se mulighederne….
Radio has no future Lord Kelvin, velanset skotsk fysiker, 1897 Who the hell wants to hear actors talk? Harry M. Warner, Warner Bros., 1925 What use could this company make of an electrical toy? William Horton, CEO, Western Union, da han afslog at købe Alexander Graham Bells telefonselskab for $ Jeg har taget et par citater fra nogle folk der nok senere fortrød det de havde sagt. Og som meget så begrænsninger frem for muligheder i nogle specifikke omstændigheder og om nogle specifikke nye teknologier. Det blev de straffet for – og det gør vi også som samfund og som enkeltvirksomheder, hvis vi ikke ser fremad. Og netop ser mulighederne frem for begrænsningerne….. Den skotske fysiker der i 1897 skråsikkert udtalte Radio has no future, eller præsidenten for Western Union hvis begrundelse for ikke at købe AGBells telefonselskab var: jeg har fundet mange mærkelige udsagn på internettet til lejligheden: min personlige favorit: Chefen for hollywood-filmselskabet Warner Brothers, der kun et par måneder før en veritabel publikumsstorm på de første store talefilm i 1925 holdt krampagtigt fast i sine stumfilm og sagde – Det viste sig jo, at det ville resten af verden egentlig gerne Det her indspark skal ikke forståes sådan at jeg beskylder nogen her for ” krampagtigt at holde fast i sine stumfilm” – Jeg mener, I er jo netop kommet for at høre om de mange muligheder der er for at tænke nyt i Horizon 2020…. Og det vil vi i EuroCenter meget gerne hjælpe jer med….

27 Kontakt EuroCenter EuroCenter Styrelsen for Forskning og Innovation
Bredgade 40 1260 København K Telefon: Kontakt EuroCenter, hvis I vil vide mere (jeres nysgerrighed er blevet vakt af dagen i dag)


Download ppt "Horizon2020: Din virksomheds vej til EU-midler – med fokus på robotteknologier RoboCluster, Teknologisk Institut, 30. januar 2014 Christian Holstein."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google