Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvidet frit sygehusvalg - efter faglige behovskriterier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvidet frit sygehusvalg - efter faglige behovskriterier"— Præsentationens transcript:

1 Udvidet frit sygehusvalg - efter faglige behovskriterier
Erfaringer fra Region Syddanmark v/ afd.chef Per Busk

2 Trykkogeren (1) Det danske sygehusvæsen – en trykkoger under opvarmning! Stadig nye behandlingsmuligheder, ny medicin, ny teknologi Patienternes efterspørgsel efter sygehusydelser stiger kraftigt år for år Patientrettigheder om korte ventetider – ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned

3 Trykkogeren (2) Rammerne udvides ikke i samme takt: Det gælder finansiering og muligheden for at rekruttere personale Regeringsaftale 09 giver en meget begrænset finansieret vækst på ca. 0,75% Det ligger langt under den historiske vækst i aktiviteten de seneste år Med suspension af det udvidede frie sygehusvalg er trykket midlertidigt taget af

4 Suspension af DUF – en mulighed for at afprøve alternativer
Region Syddanmarks overvejelser: Urimeligt for patienterne at helt at stå uden ventetidsrettigheder i en periode De mest syge skal sikres hurtig behandling og ingen må få urimelig lang ventetid Afprøve en model for udvidet frit valg som kan favne: lægefaglige krav, så vidt muligt imødekomme patientens forventninger og overholde stram Regeringsaftale

5 Prioritering – en gammel disciplin, som nu er sat lidt i baggrunden (1)
Det startede med opprioritering af visse patientgrupper Men ender med, at alt nu er højt prioriteret Akutte patienter med det samme Subakutte patienter næsten med det samme Kræft- og hjertepatienter inden for dage/uger Alle andre patienter skal undersøges og behandles inden for 1 måned

6 Prioritering – en gammel disciplin, som nu er sat lidt i baggrunden (2)
Når alt er højt prioriteret betyder det reelt, at der ingen prioritering foregår. Risiko for skjult, utilsigtet prioritering ud fra andre kriterier end patientens behov Fx nedprioritering af medicinske patienter i forhold til elektive kirurgiske patienter Meget kort planlægningshorisont medfører behov for overkapacitet og dyre løsninger

7 Region Syddanmarks model for gradueret udvidet frit sygehusvalg
Akutte og subakutte patienter behandles uændret med det samme Livstruende sygdomme følger principper i kræftpakker og hjertepakker Patientgrupper, hvor lang ventetid forværrer resultatet, eller patienter med store gener har ret til udvidet frit valg efter 1 måned Øvrige patienter har ret til udvidet frit valg efter 3 måneder

8 1 måneds-listen Udarbejdet af regionens specialeråd
Baseret på oplysningerne på henvisningen Visiterende læge vurderer om patienten er omfattet af 1-månedslisten Hvis patienten ikke kan undersøges/behandles inden for 1 måned informeres om tilbud om udvisitering til privathospital Ordningen administreres via den centrale visitation samt informationsbreve til patienten Listen sikrer en begrænsning af det lægelige skøn – sikrer gennemsigtighed

9 Kardiologi Diagnosekode Diagnose Lægmandsbetegnelse
DI Atrieflagren og atrieflimren Forkammerflimmer DI48.9B Atrieflimren Forkammerflimmer DI48.9A Atrieflagren Forkammerflimmer DR Bradycardi u. specifikation Unormal lav puls DR Lipotomi og kollaps Besvimmelse DI Ventrikulær takycardi (reentry) Rytmeforstyrrelse i hjertekammerne DI Supraventrikulær takycardy Rytmeforstyrrelse i med smalle QRS-komplekser forkammerne DZ035A Observation for arytmi Mistanke om hjerterytmeforstyrrelse

10 Oftalmologi Diagnosekode Diagnose Lægmandsbetegnelse
DH 353 (A-H) Deg. Maculae Aldersbetingede forandringer af den gule plet - AMD DH 20 Uveitis Regnbuehinde betændelse og årehindebetændelse DH 360 (A-F). Ret. Diab Sukkersyge i øjnene DH Entropion Indaddrejet øjenlåg

11 Øvrige patienter Hvis patienten ikke kan undersøges og behandles inden for 3 måned informeres om tilbud om udvisitering til privathospital Ordningen administreres via den centrale visitation samt informationsbreve til patienten Der skal altid ske en lægelig prioritering af patienter inden for 3-månedersgruppen

12 Erfaringer fra 5 måneders drift
Lægeligt: Faglig mening at prioritere efter behov Få justeringer af listen – fungerer i praksis Administrativt: Systemet med breve fungerer, men der sendes for mange 1-månedersbreve ud Patienterne: Få klager

13 Udvisiteringer 2007 til 2009

14 Opsummering Det er muligt praktisk og fagligt at graduere adgangen til udvidet frit sygehusvalg – dvs. genindføre prioritering Patienterne har tilsyneladende forståelse for prioriteringen af de mest syge Man dæmper en kraftig aktivitets- og udgiftsdrivende faktor i en krisetid, hvor stramme økonomiske rammer for sundhedsvæsenet må forventes at blive hverdag.


Download ppt "Udvidet frit sygehusvalg - efter faglige behovskriterier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google