Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fornyelsesfonden Ved Lars Monrad Gylling, adm. direktør KMD A/S, bestyrelsesmedlem i Dansk Erhverv og formand for IT-Branchen Præsentation af dig selv!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fornyelsesfonden Ved Lars Monrad Gylling, adm. direktør KMD A/S, bestyrelsesmedlem i Dansk Erhverv og formand for IT-Branchen Præsentation af dig selv!"— Præsentationens transcript:

1 Fornyelsesfonden Ved Lars Monrad Gylling, adm. direktør KMD A/S, bestyrelsesmedlem i Dansk Erhverv og formand for IT-Branchen Præsentation af dig selv!

2 Fornyelsesfondens formål
Støtte virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd. Understøtte omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder i hårdt ramte områder. Skabe vækst, beskæftigelse og eksport Udgangspunkt i markedet: Fonden er erhvervsrettet og afsættet for at støtte innovation og markedsmodningsprojekter er efterspørgslen samt brugernes og markedets behov.

3 Fonden tilføres 760 mio. kr. over en treårig periode

4 Innovation Innovation Markeds- modning Markeds- modning
Velfærdsløsninger Grønne løsninger Innovation Innovation Omstilling i hårdt ramte områder 25 % (56 mio. kr.) Markeds- modning Markeds- modning 22,5 % (50 mio. kr.) 22,5 % (50 mio. kr.) 30 % (67 mio. kr.) Fornyelsesfonden skal forbedre rammerne for, at danske virksomheder kan udnytte den stigende globale efterspørgsel efter grønne løsninger og velfærdsløsninger og bidrage til hurtig omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder i hårdt ramte områder i Danmark Hvad er velfærdsløsninger i Fornyelsesfondens optik? Løsninger til problemer primært i relation til omsorg, sundhed og læring, men også på andre velfærdsområder Løsninger der kan rette sig både mod kerneydelsen og mod støttefunktioner Løsninger som bidrager til øget faglig kvalitet, effektivitet og brugertilfredshed Løsninger kan både have form af produkter, services og processer Løsnionger som både kan rette sig mod et offentligt og et privat marked Hvad er grønne løsninger i Fornyelsesfondens optik? Løsninger til problemer primært i relation til miljø og energi Bedre løsninger end gængse teknologier Reducerer eller fjerner negative effekter på miljøet, naturen og klimaet mv. Kan både have form af produkter, services og processer Kan både rette sig mod et offentligt og et privat marked Omstilling Fondens midler til omstilling i hårdt ramte områder skal understøtte hurtig omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder, herunder etablering af nye erhvervsvirksomheder. Der er primært fokus på det grønne område og velfærdsområdet, men andre områder vil også kunne komme i betragtning. Vækst Beskæftigelse Eksport

5 Snitflader til andre fonde og ordninger
Figuren viser, findes at der i dag en række medfinansieringsmuligheder, hvis man som virksomhed ønsker at innovere, udvikle, teste og demonstrer nye løsninger. Selv om det ud fra figuren kan se ud som om, der er en række overlap i ordningerne, er det vigtigt at pointere, at de forskellige ordninger adskiller sig fra hinanden enten metode- eller sektormæssigt. Som de ses af illustrationen er dækker Fornyelsesfonden indsatser helt fra det tidlige innovationsstadie til det tidlige markedsstadie.

6 Fornyelsesfondens varemærker
Fornyelsesfondens innovationsindsats baserer sig som den eneste ordning på brugerdrevet innovation tæt på markedet Fornyelsesfonden er den eneste ordning, som har en markedsmodningsindsats Fornyelsesfonden adskiller sig metodemæssigt fra andre fonde på vore innovationsindsats. Her baserer vi os på metoden brugerdreven innovation for at sikre træfsikkerheden i de konkrete produkter og services der udvikles under vores indsats. Derudover kan man også sige, at vi i vores innovationsprojekter satser på projekter med, hvad man kan kalde ”short time to market”. Fornyelsesfonden er den eneste ordning, som har en markedsmodningsindsats.

7 Hvad er innovation af velfærdsløsninger og grønne løsninger?
Større projekter om udvikling af nye løsninger med en relevant samarbejdskreds forankret i erhvervslivet. Udvikling af nye løsninger med udgangspunkt i brugerdreven innovation Hvorfor gør vi, som vi gør? Danske virksomheder skal hurtigt tilbage på vækstsporet. Behov for et innovationsløft, der giver hurtige resultater på bundlinjen Innovationsindsatsen under fonden handler om udvikle produkter og serviceydelser med udgangspunkt i brugerne. Ved at inddrage brugerne øges træfsikkerheden Brugerdrevet innovation velfærd Det er oplagt at tage udgangspunkt i brugernes behov, da netop er brugerne man udvikler løsninger til. Der er tale om produkter, services og processer, der retter sig direkte mod den borgerrettede ydelse (f.eks. ældrepleje) eller imod støttefunktioner (f.eks. rengøringsteknologi). Velfærdsløsningerne kan både rette sig mod det offentlige og det private marked (virksomheder og husholdninger). Grøn Hvis man tager udgangspunkt i brugerne får man mere træfsikre løsninger som kan opfylde specifikke behov både for virksomheder og for privatpersoner. Det kunne være grønne teknologier, der henvender sig husholdninger, implementering af energioptimeringsløsninger til virksomheder eller håndtering af affaldsminimering. Konsortier bestående af private virksomheder eller et partnerskab af private virksomheder, offentlige aktører og videninstitutioner skal stå bag innovationsprojekterne. Fondens instrument til innovationsindsatsen er tilskud

8 Hvad er markedsmodning af velfærdsløsninger og grønne løsninger?
Demonstration Tidligt markedsstadie Markedet Markedsmodning ’Dødens gab’ Fornyelsesfondens markedsmodningsindsats skal hjælpe med at løfte nye løsninger på velfærdsområdet og det grønne område over det, man populært kalder, ”dødens gab”. Det vil sige sikre, at nye løsninger kommer det sidste stykke fra testlaboratoriet og ud på markedet. Fornyelsesfonden skal på den måde sikre, at der skabes vækst, beskæftigelse og eksport på baggrund af de mange gode idéer og løsninger, der kommer fra danske virksomheder. Der kan være flere hindringer for, hvorfor virksomheder kan have svært ved at kommercialisere ny løsninger, selvom løsningen har en succesfuld demonstrationsfase bag sig: Det kan være, at løsningen kun er påvist i testcentre men mangler af blive prøvet af i realistiske omgivelser og af de brugere, der rent faktisk skal benytte løsningen. Potentielle købere ikke har tillid til et ellers færdigt produkt, fordi der endnu ikke findes referencer fra tidligere kunder. Der kan være store indledende omkostninger ved at skulle dokumentere løsningens effekt i praksis eller ved at installere løsninger og tilpasse den til eksisterende systemer og forskellige kontekster. Det kan være store indledende omkostninger, fordi løsningen endnu ikke produceres i stor volumen. Fornyelsesfonden skal hjælpe til at overkomme disse hindringer gennem tre instrumenter. dels gennem tilskud til test i realistiske omgivelser og eventuel tilpasning af løsningen dels gennem at hjælpe virksomheder med at kunne stille en garanti for, at løsningen virker efter hensigten dels tilskud til udrulning i stor skala (kun på velfærdsområdet)

9 Hvad er omstilling i hårdt ramte områder?
Den økonomiske krise har medført virksomhedslukninger eller større afskedigelser bl.a. i Sønder-, Vest- og Nordjylland samt på Nordfyn og Lolland. Indsatsen skal fremme nye vækst- og erhvervsmuligheder i sådanne områder. Fornyelsesfonden skal supplere den indsats, som de regionale aktører yder. Indsatsen skal lede til varige arbejdspladser Den økonomiske krise har medført virksomhedslukninger eller større afskedigelser flere steder i landet. Samtidig har krisen medført et stort fald i antallet af iværksættere, der starter nye virksomheder. Fondens midler til omstilling i hårdt ramte områder skal understøtte hurtig omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder, herunder etablering af nye erhvervsvirksomheder. Hvad kan fondens støtte? Fonden kan fx støtte en række aktiviteter som afholdelse af udgifter i forbindelse med omdannelse af fysiske rammer til anden anvendelse, udviklings- og innovationsprojekter, etablering af virksomhedskuvøser samt etablering af viden- og testcentre, der fx kan gøre brug af de afskedigede medarbejderes kompetencer. Instrument : Lån og tilskud

10 Læs mere: www.fornyelsesfonden.dk


Download ppt "Fornyelsesfonden Ved Lars Monrad Gylling, adm. direktør KMD A/S, bestyrelsesmedlem i Dansk Erhverv og formand for IT-Branchen Præsentation af dig selv!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google