Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lidt mere end bare SharePoint – PowerShell, LINQ, Ajax og SilverLight 07-01-2009 Malthe Stougaard Consultant Microsoft Consulting Services +45 29 49 98.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lidt mere end bare SharePoint – PowerShell, LINQ, Ajax og SilverLight 07-01-2009 Malthe Stougaard Consultant Microsoft Consulting Services +45 29 49 98."— Præsentationens transcript:

1 Lidt mere end bare SharePoint – PowerShell, LINQ, Ajax og SilverLight 07-01-2009 Malthe Stougaard Consultant Microsoft Consulting Services +45 29 49 98 09 malthes@microsoft.com

2 AGENDA Introduktion Hvor kommer vi fra og hvor vil vi gerne hen? PowerShell LINQ Ajax SilverLight Spørgsmål Dybdegående gennemgang af teknologierne

3 HVOR KOMMER VI FRA? Video: http://www.youtube.com/watch?v=8P9QlojtrWs

4 HVOR VI SKAL VI HEN I DAG? Traditionelle udfordringer i SharePoint -Nogle vil måske påstå at SharePoint er langsom -Nogle vil måske påstå at SharePoint er kedelig -Nogle vil måske påstå at SharePoint er begrænsende -Nogle vil måske påstå at SharePoint er besværlig Traditionelle løsninger -Brug af standard funktionalitet (OOB) -Lister, Web Parts, Content Types, Event-Handlers, etc.,... -Nogen vil måske påstå at det har vi prøvet før...

5 PowerShell Hvad er PowerShell -Forudsætninger PowerShell og SharePoint -Små brugbare tips for PowerShell til SharePoint (DEMO) Arbejde med SharePoints objektmodel via script -Administrative scripts -Test data (Show’n’tell) PowerShell Commandlets for SharePoint Standard Scripting -Oprettelse: Farm (Show’n’tell) WebApplication Site struktur Lister (DEMO) Brugere i SharePoint

6 REFERENCER https://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/manageme nt/powershell/download.mspx http://www.codeplex.com/sharepointpdeploy http://blogs.flexnetconsult.co.uk/colinbyrne/PermaLink,guid,1665700b- e0de-4b8a-bb1c-014d6fbcf2db.aspx#a1665700b-e0de-4b8a-bb1c- 014d6fbcf2db http://code.msdn.microsoft.com/psp4sp http://www.codeplex.com/PSBB http://powergui.org/index.jspa

7 LINQ LINQ og SharePoint -Forudsætninger LINQ som datahåndtering af items fra lister -SPWeb.Lists (don’t do this at home :) LINQ-provider -LINQ2SharePoint (DEMO) LINQ i SilverLight -Client-side data- håndtering og manipulation (DEMO under SilverLight) SP

8 REFERENCER http://solutionizing.net/2008/12/09/implementing-linq-where-for- sharepoint/http://solutionizing.net/2008/12/09/implementing-linq-where-for- sharepoint/) og (http://blog.mastykarz.nl/lambda-expressions- querying-sharepoint-data/)http://blog.mastykarz.nl/lambda-expressions- querying-sharepoint-data/ http://www.codeplex.com/LINQtoSharePoint http://lmsolutions.web.officelive.com/linq4sp.aspx http://www.u2u.info/Blogs/karine/Lists/Categories/Category.aspx? Name=LINQ

9 AJAX Hvad kan vi opnå ved AJAX i SharePoint? -Forudsætninger -Opsætning i web.config (DEMO) JSON Ajax Control Toolkit Opdatering af lister uden post-back Asynkront load af ContentByQuery (DEMO) Ajax web part connections SP

10 JSON {"books":[ {"book": { "title”:"JavaScript, the Definitive Guide", "publisher":"O'Reilly", "author":"David Flanagan", "cover":"/images/cover_defguide.jpg", "blurb":"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit." } }, {"book": { "title":"DOM Scripting", "publisher":"Friends of Ed", "author":"Jeremy Keith", "cover":"/images/cover_domscripting.jpg", "blurb":"Praesent et diam a ligula facilisis venenatis." } ]} {"books":[ {"book": { "title”:"JavaScript, the Definitive Guide", "publisher":"O'Reilly", "author":"David Flanagan", "cover":"/images/cover_defguide.jpg", "blurb":"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit." } }, {"book": { "title":"DOM Scripting", "publisher":"Friends of Ed", "author":"Jeremy Keith", "cover":"/images/cover_domscripting.jpg", "blurb":"Praesent et diam a ligula facilisis venenatis." } ]} var data = eval('(' + req.responseText + ')'); Var title = data.books[i].book.title; var data = eval('(' + req.responseText + ')'); Var title = data.books[i].book.title;

11 ASP.NET Ajax Toolkit... <SafeControl Assembly="AjaxControlToolkit, Version=[...], Culture=neutral, PublicKeyToken=[...]" Namespace="AjaxControlToolkit" TypeName="*" Safe="True" />... (I MasterPage):... <SafeControl Assembly="AjaxControlToolkit, Version=[...], Culture=neutral, PublicKeyToken=[...]" Namespace="AjaxControlToolkit" TypeName="*" Safe="True" />... (I MasterPage): http://www.codeplex.com/AjaxControlToolkit/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=16488

12 REFERENCER http://www.asp.net/ajax/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb861898.aspx http://www.codeplex.com/ajaxifymoss http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb802856.aspx http://weblogs.asp.net/jan/archive/2007/02/26/using-the-ajax-control-toolkit-in- sharepoint.aspx http://en.wikipedia.org/wiki/Json http://www.asp.net/ajax/AjaxControlToolkit/

13 SilverLight SilverLight 2.0 -Hvad skal der til af værktøjer -Opsætning på SharePoint Touch-up kontra tilføjet funktionalitet -Billedgallerier -Video -Menu Standard og WCF services på SharePoint til SilverLight ContentByQuery eksempel med SilverLight (DEMO) SP

14 HVAD SKAL DER TIL? Ha’ service pack 1 installeret for WSS 3.0 eller MOSS 2007.NET 3.5 på serveren. System.Web.Extensions.dll benyttes server-side System.Web.Silverlight.dll i GAC. Denne kommer som en del af Microsoft SilverLight SDK’et. Installer Silverlight Tools for Visual Studio 2008 SP1. Dette add-on for Visual Studio 2008 SP1 eller Visual Web Developer Express with SP1 vil installere de nødvendige Visual Studio opdateringer, SilverLight project temlates for Visual Studio, SilverLight udviklings-runtime og SDK’et Web.config konfigureret til Ajax 3.5 + SilverLight - Registrer.xap (SilverLight) som en MIME-type på IIS’en (application/x- silverlight-2-b1) Installer Microsoft Expression Blend 2 og Microsoft Expression Blend 2 Service Pack 1 Installer Deep Zoom Composer Download Silverlight Toolkit

15 REFERENCER http://silverlight.net/GetStarted/ http://www.codeplex.com/Silverlight http://www.codeplex.com/SL4SP http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645032%28VS.95%29.aspx http://www.u2u.info/Blogs/karine/Lists/Categories/Category.aspx?Name =Silverlight

16 © 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

17 ? Kontakt mig gerne på nedenstående for eventuelle spørgsmål malthes@microsoft.commalthes@microsoft.com eller +45 29 49 98 09


Download ppt "Lidt mere end bare SharePoint – PowerShell, LINQ, Ajax og SilverLight 07-01-2009 Malthe Stougaard Consultant Microsoft Consulting Services +45 29 49 98."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google