Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Remix 13.11.2012 Lektor – Moderne kultur Bjarki Valtysson Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Remix 13.11.2012 Lektor – Moderne kultur Bjarki Valtysson Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Remix 13.11.2012 Lektor – Moderne kultur Bjarki Valtysson Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet

2 Oversigt Digitale flows og exchange-orienterede deltagelseskulturer Prosumenter / Produsers / bruger-genereret indhold RW/RO kultur Refleksiv mashups Regenerative remix

3 Alt er remix

4 Star Wars

5 Elephants Dream Elephants Dream – Remix 1, 2, 3, 41234

6 Eternal love

7 Objekt vs Exchange Objekt-orienteret kultur - Diskrete objekter, selvstændige i relation til hinanden, ligesom stole omkring et bord Objekterne kan arrangeres i relation til hinanden, men deres mening og funktion er den samme Bogens indhold ændres ikke når man placerer den på et andet sted på hylden Exchange-orienteret kultur - Kultur lavet af kontinuerede processer, hvor tingene skal forstås i relation til hinanden Ligesom en kæde - den er relationel Det vigtigste er ikke hvad folk gør, men hvad der sker i mellem dem

8 Exchange …ligesom la ola… …relationelle processer… …kultur som proces… …kommunikation for kommunikationens skyld… …kulturelle genstande ændres fra at være analoge objekter til digitale flows…

9 Web 2.0. sociale medier, digitale brugerkulturer Den industrielle værdikæde – producer  distributør  konsument Begrænset feedback fra konsumenten Produseren – (som producer) indhold  produser  indhold  (som bruger) ”Productive users, or produsers, engage in the act of produsage” (s. 23) Bruger-genereret indhold – prosumenter – produsers - creative audiences – collaborators – interactive audience: Teoretisk snak? Ny paradigme? Emanicpation/empowerment? Kolonisering? Mere af det samme? Information overload?

10 Produsage – Key prinsipper Åbne for deltagelse – fælles evaluering – inklusiv, kvaliteten bliver bedre hvis flere deltager, at motivere deltagere til at bruge deres viden på bedst tænkelige måde, også lidt big brother over evalueringen Flydende heterarki – netværksstruktur, ikke hierarkisk, som flydende fluks Ufærdige produkter, vedvarende processer – evolutionære processer som skal forbedre indholdet for fællesskabet – open source software Fælles ejendom, individuel belønning – social kapital

11 Brugerdreven remix kultur 3 teknologiske kendetegn ved informationalisme: a)Selv-ekspanderede processer (størrelse, kompleksitet, hastighed) b)Kan rekombineres digitalt c)Fleksibel distributionsplatform (interaktiv, digital networking) Digitale kulturproduktioner kan downloades, remixes, distributeres og gendistributeres ’processes of mass self-communication’

12 Brugerdreven remix kultur Mange kulturelle objekter ændres fra at være analog objekter, til at være digital flows Det bliver sværere at skelne mellem det fikserede og det flydende, objekter og ’exchange’ Copy and paste, remiks, sampling og andre basale digitale handlinger gør det meget nemt at forvandle ’fikserede objekter’ til ’flydende udvekslinger’ RW (read-write) kulturer – RO (read-only) kulturer Creative commons licensen

13 RO kultur – RW kultur Lovkultur / RO kultur Få producenter, mange konsumenter, streng men uklar ophavsret, lyst til at bruge teknikken, propaganda kampagner og store media og kulturindustrielle virksomheder til at kontrollere Adgangskultur /RW kultur Fri adgang til kreativt materiale, forståelse for at bruge andres værker til nyskabelse Samarbejde, bruger-genererede media produktioner, fri og åben software, reference-værker som Wikipedia, åben adgang til journaler og musik Fri adgang til kulturens “kode”, til materialet der skaber kulturen, er en forudsætning for at kreativitet kan trives Åben adgang og fri distribution

14 Cult of the amateur? ‘Because democratization, despite its lofty idealization, is undermining truth, souring civic discourse, and belittling expertise, experience, and talent’ (p. 15) Threatens the future of cultural institutions ‘The free, user-generated content spawned and extolled by the Web 2.0 revolution is decimating the ranks of our cultural gatekeepers, as professional critics, journalists, editors, musicians, moviemakers, and other purveyors of expert information are being replaced by amateur bloggers, hack reviewers, homespun moviemakers, and attic recording artists. Meanwhile, the radically new business models based on user- generated material suck the economic value out of traditional media and cultural content’ (p. 16)

15 Remix manifesto

16 Johnny Cash

17 Eduardo Navas Sampling som værende kritisk praksis i remix teori og kritisk teori Mashups som værende regressiv - når 2 sange er sammenstillet, ofte til at promovere varen (Christina Aguilera og Strokes) Mashups som værende refleksiv – web 2.0 applikationer (for det meste udenfor musikkens verden) – news feed remixes, kort med specifikke informationer Regressiv mashup kan forstås som remix indenfor musikken (extended remix, selective remix, reflexive remix og megamix) … men refleksiv mashups er anderledes, da de kan defineres som regenarative remixes…. (se s. 158 for yderligere forklaringer)

18 Regenenerative remix Regenerative remix – ’a recombination of content and form that opens the space for Remix to become a specific discourse intimately linked with new media culture. The Regenerative Remix can only take place when constant change is implemented as a elemental part of communication, while also creating archives´(s. 158) Dets validitet ligger i funktionaliteten og man ser det tit i software mashups – her sammenstiller man 2 eller flere elementer som bliver hele tiden opdateret – de er simpelt hen designet til at ændres ud fra det digitale flow ’The principle of the Regenerative Remix is to subvert, not to recognise but to be of practical use. In this regard Google news is a basic Regenerative Remix. Google does not produce any content but merely compiles – mashes up – material from major newspapers around the world’ (s. 162) Remix som diskurs

19 Facebook som regenerative remix


Download ppt "Remix 13.11.2012 Lektor – Moderne kultur Bjarki Valtysson Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google